İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Seyahat Sağlık Sigortası, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan, seçilen alternatife göre asistans hizmetleri ile desteklenmiş bir sigorta sözleşmesidir.

Kuveyt Türk Seyahat Sağlık Sigortası ana teminatları 4 madde halinde şöyledir:

Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi

Bu poliçe kapsamında, aniden hastalanma veya yaralanma durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun reçete ettiği ilaçların masrafları poliçe limitleri dâhilinde ödenir.

Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

Bu poliçe kapsamında, aniden hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda, tıbbi durumunuza en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımınız sağlanır. Sigorta şirketi; bulunduğunuz sağlık kurum ve/veya kuruluşunda size uygulanacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa tıbbi durumunuza uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklinizi sağlamakla yükümlüdür.

Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli

Bu poliçe kapsamında hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavinizin ardından taburcu olmanız durumunda, tedavinizi yapan doktorunuz, seyahate devam edemeyeceğinize ve ikametgâh adresine dönüş amacıyla asıl seyahat için kullanmış olduğunuz taşıma aracını kullanamayacağınıza karar verebilir. Bu durumda sigortacı, poliçe koşulları çerçevesinde, tedavinizi uygulayan doktorun belirlediği ve tıbbi durumunuza en uygun nakil aracıyla ikametgâh adresinize ulaşmanız için gerekli giderleri karşılar.

Vefat eden sigortalının nakli

Bu poliçe kapsamında aniden hastalanma veya yaralanma sonucu vefat etmeniz halinde sigortacı, cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.neova.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız.

 

Neova Sigorta

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.

Detaylı Bilgi