İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Seyahat Sağlık Sigortası, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık sorunlarının tedavisini garanti eden ve seçilen alternatife göre asistans hizmetleri ile desteklenen bir sigorta sözleşmesidir.

Kuveyt Türk Seyahat Sağlık Sigortası'nın başlıca teminatları aşağıdaki 4 başlık altında sıralanmıştır:

Ani rahatsızlık ve hastalıklar için tıbbi tedavi

Bu poliçe kapsamında ani hastalık veya yaralanma durumlarında ameliyat ve tedavi masraflarına ek olarak doktorun yazdığı ilaç masrafları da poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Sigortalının tedavisinin yapılabileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

Bu poliçe kapsamında ani hastalık veya yaralanma durumlarında sağlık durumunuza en uygun transfer aracı ile en yakın sağlık kuruluşuna ulaşımınız sağlanmaktadır. Mevcut sağlık kuruluşunun tedaviniz için gerekli ekipman ve sağlık ekibine sahip olmaması durumunda, sigorta şirketi sağlık durumunuza uygun başka bir sağlık kuruluşuna transferinizi sağlamakla yükümlüdür.

Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli

Bu poliçe kapsamında hastalık veya yaralanma nedeniyle bir hastanede yatarak ameliyat gerektiren bir tedaviden sonra taburcu edilirseniz, seyahatinize devam edip edemeyeceğinize ve kullandığınız ulaşım araçlarını ikamet adresinize dönüşünüz için kullanıp kullanamayacağınıza tedavinizi yapan doktor karar verecektir. Bu durumda, ikamet adresinize ulaşımınız için gerekli masrafları, doktorunuzun belirleyeceği ve sağlık durumunuza uygun transfer aracı ile poliçe şartları dahilinde Kuveyt Türk karşılayacaktır.

Vefat eden poliçe sahibinin nakli

Bu poliçe kapsamında sigortalının ani bir hastalık veya yaralanma sonucu vefat etmesi halinde Kuveyt Türk, vefat eden kişiyi istenilen adrese nakleder ve yapılan cenaze masraflarını karşılar.

 

 

Neova Sigorta

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir.

Detaylı Bilgi