Arama Yapın

Ortaklık Yapısı

Kuveyt Türk’ün sermayesinin %62,24’ü Kuveyt Finans Kurumu’na (Kuwait Finance House), %18,72’si Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, %9’u Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi'ne, %9’u İslam Kalkınma Bankası’na ve %1,04’ü diğer ortaklara aittir.

Kuveyt Finans Kurumu
%62,24
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü
%18,72
İslam Kalkınma Bankası
%9,00
Wafra Uluslararası Yatırım
%9,00
Diğer Gerçek ve Tüzel Ortaklar
%1,04

Kuveyt Finans Kurumu

Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun ilk bankalardan olan Kuwait Finance House 1977 yılında Kuveyt’te kuruldu. Bugün dünyanın önde gelen İslami Bankacılık kurumlarından biri olan KFH yerel ve bölgesel pazardaki en büyük kredi kuruluşlarından biridir. Ve Kuveyt Borsası’nda halka açık bir şirkettir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (Türkiye)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 1926 yılından önce kurulmuş olan çok sayıda kayıtlı vakıftan oluşmaktadır. 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, kayıtlı vakıfların varlıkları ve mülkleri VGM tarafından idare edilmekte ve yönetilmektedir. VGM, doğrudan Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir devlet varlığı olarak 1924 yılında kurulmuş ve kurulacak olan Türk yardım vakıflarını idare etmek, yönetmek ve düzenlemekle görevlendirilmiştir.

VGM bağımsız bir yasal varlıktır ve kendi bütçesine sahiptir. Vakıfların gelirlerini ve giderlerini yönetmek amacıyla kuruluş yasasına tabi bir banka kurma yetkisi VGM'ye verilmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın.

İslam Kalkınma Bankası

İslam Kalkınma Bankası, 1973 yılının Aralık ayında Cidde'de düzenlenen Müslüman Ülkelerin Maliye Bakanları Konferansı tarafından düzenlenen İrade Beyanı uyarınca kurulmuş olan bir uluslararası finans kurumudur. Bankanın amacı, İslam Hukuku ilkelerine göre bireysel ve ortaklaşa olarak Müslüman toplumların ve üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve sosyal gelişimini teşvik etmektir. Bankanın işlevleri, verimli projeler ve kuruluşlar için krediler vermek ve öz sermayeye iştirak etmek ve ayrıca ekonomik ve sosyal kalkınma için üye ülkelere başka şekillerde finansal yardım sağlamaktır. Vakıf fonları kurmaya ek olarak, üye olmayan ülkelerde Müslüman toplumlara yardım için bir fon da dahil olmak üzere özel amaçlar için özel fonlar kurması ve işletmesi gerekmektedir. Bankanın mevcut üye ülke sayısı 57'dir. Üyelik için temel koşul, aday ülkenin İslam Konferansı Örgütü'nün bir üyesi olması, Banka sermayesine katkı payını ödemesi ve İslam Kalkınma Bankası Yöneticiler Kurulu tarafından belirlenen şart ve koşulları kabul etmeye istekli olmasıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın.

Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi

Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi 1994 yılında Kuveyt'te kuruldu. Kuveyt'te bulunan önemli yatırım şirketlerinden biridir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.