İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Avans İhracat Finansmanı

Tüm ihracatçı firmalar için yükleme öncesi sağlanan finansmandır.

Avantajları

 • Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.
 • Avantajlı oranlardan faydalanılmaktadır.
 • Yükleme öncesi finansman imkanı sunulmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Ürün kullanımı için müşteri kredi limiti gerekli midir?

Müşteri limiti gerekmektedir.

Kesin İhracat Finansmanı

Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili İhracat yapan firmalar için yükleme sonrası sağlanan finansmandır

Avantajları

 • Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.
 • Avantajlı oranlardan faydalanılmaktadır.
 • Vade beklemeden finansman imkanı sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Ürün kullanımı için müşteri kredi limiti gerekli midir?

Müşteri limiti gerekmektedir.

Vadeli İhracatın Finansmanı

İhracatlarında vadeli akreditif ve avalli poliçe kabul kredili vesaik mukabili ödeme şekli ile tahsilat yapan ihracatçı firmaların, vade sonunu beklemeden tahsilatlarını peşin olarak yapabilecekleri finansman türüdür. İhracatını vadeli akreditif ve avalli poliçe kabul kredili vesaik mukabili ile gerçekleştiren firmalar üründen yararlanabilmektedir

Ürün Türleri

 • Vadeli İhracat Akreditifi Finansmanı
 • Avalli Poliçe Kabul Kredili Vesaik Mukabili Finansmanı

Avantajları

 • Müşteri limitine ihtiyaç bulunmamaktadır.
 • İhracatçı firma vadeyi beklemeden bedelini tahsil etmektedir.
 • Finansman için komisyon alınmamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Hangi aşamada finansman gerçekleştirilmektedir?

İthalatçı bankanın ödeme teyidine istinaden finansman gerçekleştirilmektedir

İhracat Taahhütlü Finansman

İhracatçılara ve ihracatçılara mal temin eden imalatçı firmalara yükleme öncesi sağlanan finansmandır. Tüm İhracatçı ve ihracatçılara mal temin eden imalatçı firmalar üründen yararlanabilmektedir.

Avantajları

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.
 • Avantajlı oranlarla finansman kullandırılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Taahhüt kapama süresi ne kadardır?
Finansman tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde kapatılması gerekmektedir.
 • Taahhüt kapatılmazsa yaptırımı nedir?

Muafiyet sağlanan BSMV tutarı cezasıyla birlikte ödenmektedir.

Eximbank SÖİK (TL, USD, EUR)

Eximbank tarafından Kuveyt Türk aracılığıyla ihracatçı, imalatçı ve serbest bölge kullanıcılarının, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırılan finansman türüdür. Müşterilerimizden müracaat evrakları temin edilerek Eximbank’a başvuru yapılmaktadır.

İşlem Limitleri

 • TL olarak kullandırılan Finansmanlar’da;

Ürün, sadece KOBİ’ lere sunulmakta olup işlem bazlı en fazla 5 Milyon TL kullandırım yapılabilmektedir.

 • USD ve EURO olarak kullandırılan Finansmanlar’da;

KOBİ’ler için işlem bazlı en fazla 1 milyon USD veya EURO kullandırım yapılabilirken; Ticari firmalar için işlem bazlı en fazla 2,5 milyon USD veya EURO kullandırım yapılabilmektedir.

Ürün Çeşitleri

TL olarak kullandırılan finansmanlar’da, 120 gün vade (Tek Taksit), 180 gün vade (Tek Taksit), 360 gün vade (2 Taksit) ile ödeme imkanı sunulurken; USD ve EURO olarak kullandırılan finansmanlar’da, 120 -180 gün vade (Tek Taksit), 360 gün vade (Tek Taksit ve 2 Taksit), 540 gün vade (Tek Taksit ve 3 Taksit) ile ödeme imkanı sağlanmaktadır.

Ürün/Hizmet Ücreti

TL olarak kullandırılan finansmanlar’da komisyon ücreti, yıllık %1 iken; USD ve EURO olarak kullandırılan finansmanlar’da komisyon ücreti yıllık binde 5 olarak tahsil edilmektedir.

Avantajlar

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.
 • Avantajlı oranlarla finansman kullandırılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Taahhüt kapama süresi ne kadardır?
Finansman tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde kapatılması gerekmektedir.
 • Taahhüt kapatılmazsa yaptırımı nedir?

Muafiyet sağlanan BSMV tutarı cezasıyla birlikte ödenmektedir.

 

Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Teminatı

Türk Eximbank ile yaptığımız işbirliğiyle "Kısa Vadeli İhracat Kredisi Sigortası (KVIKS)" sayesinde özellikle mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili ve akreditifli ödeme şekillerini kullanarak işlem yapan ihracatçılarımızı ticari ve politik risklere karşı korumak amacıyla belirli limitler dahilinde hazırlanan poliçeler teminat altına alınarak fon kullandırımı yapılmaktadır.

Nasıl Yapılır?

İhracatçı müşterilerimizin Eximbank’ tan yaptırmış olduğu sigorta poliçeleri teminat altına alınarak İhracat Taahhütlü fon kullandırılmaktadır. Ürünü kullanacak müşterilerimizin sevk öncesi başvuru yapması gerekmektedir. Tüm İhracatçı firmalar ‘Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredisi Sigortası’ ürününden  herhangi bir hizmet ücreti ödemeden yararlanabilmektedir.

Avantajları

 • Ürün, ihracatçı müşterilerimizin yeni pazar yerlerinde mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili, akreditifli ticaret hacimlerini ve pazar paylarını arttırmalarına katkı sağlanmaktadır.
 • İhracatçı müşterilerimizin teminat yapılarının çeşitlendirilmesine imkan sağlanmaktadır.
 • Firmalar, uluslararası ticarette rekabet üstünlüğü sağlama fırsatı yakalamaktadır.
 • İhracatçı müşterilerimize, uygun oranlarla daha avantajlı finansman kullanma olanağı tanınmaktadır.

Ön Başvuru İçin Gereken Evraklar

 • Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi
 • Alıcı Limit Onay Formu

Sıkça Sorulan Sorular

 • Kuveyt Türk Katılım Bankası, Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası düzenleyebilmekte midir?
Hayır, düzenleyememektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası, Eximbank’ın düzenlediği poliçeyi şartlar gerçekleşmişse teminata alabilmektedir.
 • Başvuru öncesinde yüklemesi yapılan ihracat, sigorta kapsamında teminata alınabilmekte midir?
Hayır, alınamamaktadır. Sevk öncesi başvurunun gerçekleşmesi gerekmektedir.

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen

 

Dış Ticaret Ürünleri

Ön başvurunuzu yapın, size ulaşalım!