İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgeli Destekler:
 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • Az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.
gibi amaçlarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde verilen desteklerdir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Teşvike konu olan yatırımı yapacak tüm gerçek ve tüzel kişiler yatırıma başlamadan önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yaparak ilgili belgeyi edinebilirler.  

Ürün Türleri

 • Genel Teşvik

Teşvik edilemeyecek yatırım konularının dışında kalan tüm yatırım konularını kapsamaktadır.
 • Bölgesel Teşvik

İller arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması ve illerin üretim ve ihracat potensiyellerinin arttırılması hedeflenmektedir.
 • Öncelikli Yatırım Konuları

Belirli yatırım konularının 5.bölge destekleri ile desteklenmesini hedeflemektedir.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Öncelikli ürün listesindeki ürünlere ilişkin yatırımlar desteklenmektedir.
 • Stratejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

Avantajları

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçek ve tüzel kişiler birçok destekten yararlanabilirler. Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınacak olan destek oranları yatırım büyüklüğü , yeri ve sektörüne göre değişiklik göstermektedir.  Belge kapsamında sağlanabilen destekler şöyledir :

Kâr Payı Desteği 

 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
 • Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek kâr payının belli bir kısmı bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
 • Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır .

KDV İstisnası

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım, gayri maddi hak satış ve kiralamaları için belirlenen oranda katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine ve teçhizat için belirlenen oranda/tutarda gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir.

KDV İadesi

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Teşvik Detayları, diğer destek unsurları, mevzuat ve başvuru süreçleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayfadaki vergi, teşvik ve yasal yükümlülüklere ilişkin meblağ, oran ve sair veriler sadece bilgi amaçlı olup, anılan vergi ve teşvikler ile mevzuat hükümleri yetkili kamu makamlarınca her zaman değiştirilebilmektedir.  Sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemelerin takip sorumluluğu müşterilerimize aittir. Bankamız buradaki bilgileri sürekli güncel tutamayabileceğinden, bahse konu vergi ve teşvikler ile mevzuat düzenlemelerine ilişkin güncel bilgileri ilgili kamu makamlarından temin etmeniz gerekmektedir.
 

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen