İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş, Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

  • Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanır.
  • Tohum Kart’la ödeme yapılabilmektedir.

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen