İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Bireysel emeklilikten yararlanacak grubun çalışan ve katılımcı sayısı ve toplam fon büyüklüğü gibi kriterlere bağlı olarak düşük yönetim gideri ve giriş aidatı kesintileri gibi özel avantajlar sağlar. Çalışanları için katkı payı ödemek isteyen kuruluşlara sunulan bu emeklilik planı, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullara sahiptir.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri, çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir sağlarken, çalışanı adına ödeme yapan işveren çalışanlarının motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırır. Ayrıca işveren çalışanların adına ödediği tutarları, her bir çalışanın aylık brüt ücretinin %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahından indirebilir.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri'nin sağladığı avantajlar şöyle:

  • Nitelikli çalışanları elde tutmayı sağlar
  • Çalışanların motivasyonunu yükseltir ve şirkete bağlılığını artırır
  • Çalışanların gelecek kaygısını azaltır
  • Şirket tarafından ödüllendirme aracı olarak kullanılabilir

Hak Ediş Süresi Uygulaması

Kurum katkılı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan çalışanların, işverenleri tarafından kendileri adına ödenen katkı paylarına, belirli bir süre o şirkette çalıştıktan sonra hak kazanmalarına hak ediş süresi uygulaması denir. Bu süre, katılımcının grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 7 yılı aşamaz.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planları

Kurumlar, çalışanları ya da üyeleri için katkı payı ödemesinde bulunabilecekleri gibi kurum katkısı olmadan da kurum çalışanlarının/üyelerinin bir araya gelmesiyle grup emeklilik planı oluşturulmasını sağlayabilirler. Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planları, yönetim gideri ve giriş aidatı kesintilerinde sağlanan avantajlarla, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullar içerebilir. Bu sayede kurumlar, çalışan ve üyelerinin gelecekleri için daha avantajlı bir emeklilik planına sahip olmalarını sağlamış olurlar. Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planları belli bir sayının üzerinde çalışanı olan firmalara önerilir.

Çalışanlar katkı payı tutarlarını kendi ödeme araçları ile ödeyebilecekleri gibi, kurumlar çalışanların maaşından keserek ödemeye aracılık edebilirler. Ayrıca hem İşveren Katkılı hem de Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde fon işletim gideri açısından daha avantajlı olan Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nu da plan kapsamına dahil edebilirsiniz.

Ürün hakkında detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Neden Katılım Emeklilik?

Faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firmasıdır.

Detaylı Bilgi