İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Akreditif Nedir? 

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, Kuveyt Türk müşterisiyle ön anlaşmasına istinaden belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, yine belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir. Aynı zamanda Akreditif şartlı bir banka kredisidir.

İnternet Şube'den Akreditif İşlemi Nasıl Yapılır?

Müşterilerimiz ithalat akreditif ödemelerini artık İnternet Şubesi üzerinden başlatabilecekler.
Bu yenilikle müşterilerimize ithalat akreditifi transfer süreçlerini kısa sürede tamamlama kolaylığı sağlıyoruz.
  • İnternet Şubesi kullanılarak 'Dış Ticaret'  başlığına gidilir.
  • 'Ödeme Vadesi Takip Listeleme' ekranından aynı gün vadeli işlem referansı bulunur ve kayıt açılır.
  • Ödeme kaynağı seçilip akış kapatılır.
  • Kısa süre içinde ödeme akışı Akreditif ve Yurtdışı Teminat Mektupları Birimine düşecektir.

Akreditif Tarafları

  • Akreditif Amiri (Applicant): Akreditif açma talimatını kendi bankasına veren ithalatçıdır.
  • Amir Banka (Opening Bank, Issuing Bank): İthalatçının talimatı üzerine akreditifi açan bankadır.
  • Muhabir Banka: Yurt dışındaki muhabir banka olup akreditifi alan ve ihbar eden (advising bank) gerekiyorsa teyit ilave eden (Confirming Bank) ve uygun vesaiki inceleyen (Negotiating Bank) bankadır. İhbar bankası, teyit bankası ve iştira bankası tek bir banka olabileceği gibi farklı farklı bankalar da olabilir.
  • Lehtar (Beneficiary): Kendi lehine akreditif açılmış olan ihracatçıdır.

Akreditif Türleri

Görüldüğünde Ödemeli (Sight L/C)- (By Payment)

Akreditif şartlarına uygun vesaikin lehtar tarafından akreditif vadesi içinde (expiry date) ibraz edilmesi durumunda ödemenin yapılmasını öngören akreditiflerdir.
Amir banka akreditif tahtında kendisine ibraz edilen vesaikleri kendisine ibraz edildiği tarihten sonra ki iş günü ile başlayacak şekilde işleme alarak maksimum 5(BEŞ) iş günü içinde lehtar bankaya (teyit bankası) rezerv bildirimi veya ödeme yapmak ile yükümlüdür.

Vadeli Akreditif (By Deferred L/C)

Akreditif şartlarına uygun vesaikin lehtar tarafından akreditif vadesi içinde ibraz edilmesi durumunda akreditifte belirlenen ödeme vadesinde ödeme yapılmasını öngören akreditiflerdir.
Bu ödeme vadesi yüklemenin gerçekleşmesine bağlı olarak belirlenmiş bir tarih olabileceği gibi başlangıç tarihi belli olmak üzere belli bir zaman sonra da olabilir.
Örnek: B/L(Taşıma Evrakı) den veya fatura tarihinden 90 gün sonra gibi). 

Devredilebilir Akreditifler (Transferable Letter of Credit)

Devredilebilir akreditifler; akreditifin lehtarının akreditif konusu olan malın üreticisi, imalatçısı olmadığı ve sadece aracılık ettiği zamanlarda kullanılan akreditiftir.
Bir akreditifin Transferable olabilmesi için akreditifin içinde TRANSFERABLE ibaresi mutlaka yer almalıdır.
Bu akreditif türünde akreditifi açan AMİR, akreditifi ilk alan taraf BİRİNCİ LEHDAR akreditifin transfer edildiği taraf ise İKİNCİ LEHDAR olarak anılmaktadır.

Kabul Kredili Akreditif (By Acceptance L/C)

Akreditif şartlarına uygun vesaikin bir poliçe eşliğinde lehtar tarafından akreditif vadesi içinde ibraz edilmesi durumunda akreditifte belirlenen ödeme vadesinde ödeme yapılmasını öngören akreditiflerdir.
Vadeli akreditif ile aynıdır; tek farkı uygun bir poliçenin ibraz edilmesi zorunludur.
Poliçe ihracatçı tarafından hazırlanır ve LC teyitli ise teyit bankasına, Teyitsiz ise amir bankaya çekilir. Ancak hiçbir durumda amir üzerine poliçe çekilmez çünkü akreditifte borçlu olan amir değil amir banka veya varsa teyit bankasıdır.

Peşin Ödemeli Akreditifler (Red Clause Letter of Credit)

Akreditif bedelinin tamamının veya bir kısmının peşin olarak ihracatçıya ödenmesine olanak tanıyan akreditiflerdir. Böylece ihracatçıya bir finansman sağlanmış olur.
Peşin ödemeli akreditiflerde malın alıcısının riski daha fazladır.
Akreditif tahtında ödeme yaptığında malın satıcısı bir şekilde ilgili malların yüklemesini yapmaz ise ödemesini geri alamayabilir. Bunun için malların alıcısı satıcıya ödeyeceği bedel için avans teminat mektubu talebinde bulunacaktır.
 
 

Şube ve ATM'ler

Size en yakın Şube ve ATM'lere ulaşmak için
 
 

Akreditif İşlemleri

Akreditif işlemlerinizi hemen başlatın!
 
 

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen

 

Dış Ticaret Ürünleri

Ön başvurunuzu yapın, size ulaşalım!