İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Eximbank SÖİK (TL, USD, EUR)

Eximbank tarafından Kuveyt Türk aracılığıyla ihracatçı ve imalatçılar ile serbest bölge kullanıcılarının, ihracata/yurt dışına satışa hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan ihracat kredi türüdür.

Vade Seçenekleri

USD ve EUR işlemler için : 360 gün (1 Taksit)

TL işlemler için : 120 gün (1 Taksit), 180 gün (1 Taksit) ve 360 gün (2 Taksit)

İhracat Taahhütlü İşlemler

İhracatçılara ve ihracatçılara mal temin eden imalatçı firmalara yükleme öncesi  sağlanan finansmandır. BSMV’den muaftır. Teşvik kapsamında gerçekleştirildiği için, döviz olarak kullandırılır.

Vadeli İhracatın Finansmanı

İhracatlarında vadeli akreditif ve avalli poliçe kabul kredili vesaik mukabili ödeme şekli ile tahsilat yapan ihracatçı firmaların, vade sonunu beklemeden tahsilatlarını peşin olarak yapabilecekleri finansman şeklidir.