İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Avans İhracat Finansmanı

Tüm ödeme yöntemlerinde, ihracatçı firmalar için yükleme öncesi sağlanan finansmandır.

 Avantajları

 • Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.
 • Avantajlı oranlardan faydalanılmaktadır.
 • Yükleme öncesi finansman imkanı sunulmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Ürün kullanımı için müşteri kredi limiti gerekli midir?

Müşteri limiti gerekmektedir.
 

Kesin İhracat Finansmanı

Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili İhracat yapan firmalar için yükleme sonrası sağlanan finansmandır

Avantajları

 • Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.
 • Avantajlı oranlardan faydalanılmaktadır.
 • Vade beklemeden finansman imkanı sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Ürün kullanımı için müşteri kredi limiti gerekli midir?

Müşteri limiti gerekmektedir.

İhracat Finansmanı başvuruları şubelerimizden yapılmaktadır. Detaylı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
 

Vadeli İhracatın Finansmanı

İhracatlarında vadeli akreditif ve avalli poliçe kabul kredili vesaik mukabili ödeme şekli ile tahsilat yapan ihracatçı firmaların, vade sonunu beklemeden tahsilatlarını peşin olarak yapabilecekleri finansman türüdür. İhracatını vadeli akreditif ve avalli poliçe kabul kredili vesaik mukabili ile gerçekleştiren firmalar üründen yararlanabilmektedir

Ürün Türleri

 • Vadeli İhracat Akreditifi Finansmanı
 • Avalli Poliçe Kabul Kredili Vesaik Mukabili Finansmanı

Avantajları

 • Müşteri limitine ihtiyaç bulunmamaktadır.
 • İhracatçı firma vadeyi beklemeden bedelini tahsil etmektedir.
 • Finansman için komisyon alınmamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Hangi aşamada finansman gerçekleştirilmektedir?

İthalatçı bankanın ödeme teyidine istinaden finansman gerçekleştirilmektedir
 

İGE Teminatlı İhracat Finansmanı

İGE A.Ş nedir?

İhracatçıların finansmana erişim sürecinde gereksinim duyduğu teminatı sağlamak amaçlı kurulmuş bir kefalet kuruluşudur.
 

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB KOBİ tanımına uyan, teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyette bulunan müşterilerimiz başvuruda bulunabilir.
 

Avantajları

Verilen teminat ile müşterilerimizin  finansmana erişimi kolaylaşmaktadır.
İhracatçı müşterilerimizin teminat yapılarının çeşitlendirilmesine imkan sağlamaktadır.
Müşterilerimizin büyümesi noktasında destekleyici bir öz kaynak paketidir.
 

Şartları

Sadece KOSGEB KOBİ tanımına uyan müşterilerimiz yararlanabilir.
Finansman limiti, yararlanıcı ve/veya grup firmaları dahilinde maksimum 15.000.000 TL’dir.
Finansmanın vadesi azami 12 ay’dır.
İGE’nin sağlayacağı azami Kefalet oranı %80’dir.
Yapılacak olan kefalet başvuruları İGE tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
 

Ön Başvuru için Gerekli Evraklar

 • Başvuruda bulunacak firmaların E-Devlet üzerinden, temin edebilecekleri KOSGEB belgesi
 • Firmanın SGK borcunun olmadığını gösterir belge

Müşteri limiti gerekmektedir.
 

Eximbank SÖİK (TL, USD, EUR)

Eximbank tarafından Kuveyt Türk aracılığıyla ihracatçı, imalatçı ve serbest bölge kullanıcılarının, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırılan finansman türüdür. Müşterilerimizden müracaat evrakları temin edilerek Eximbank’a başvuru yapılmaktadır.

İşlem Limitleri

 • TL olarak kullandırılan Finansmanlar’da;

Ürün, sadece KOBİ’ lere sunulmaktadır.

 • USD ve EURO olarak kullandırılan Finansmanlar’da;

KOBİ’ler için işlem bazlı en fazla 1 milyon USD veya EURO kullandırım yapılabilirken; Kobi dışı firmalar için işlem bazlı en fazla 2,5 milyon USD veya EURO kullandırım yapılabilmektedir.

Ürün/Hizmet Ücreti

TL olarak kullandırılan finansmanlar’da komisyon ücreti, yıllık %1 iken; USD ve EURO olarak kullandırılan finansmanlar’da komisyon ücreti yıllık binde 5 olarak tahsil edilmektedir.

Avantajlar

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.
 • Avantajlı oranlarla finansman kullandırılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Taahhüt kapama süresi ne kadardır?
Finansman tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde kapatılması gerekmektedir.
 • Taahhüt kapatılmazsa yaptırımı nedir?

Muafiyet sağlanan BSMV tutarı cezasıyla birlikte ödenmektedir.
 

İhracat Taahhütlü Finansman

İhracatçılara ve ihracatçılara mal temin eden imalatçı firmalara yükleme öncesi sağlanan finansmandır. Tüm İhracatçı ve ihracatçılara mal temin eden imalatçı firmalar üründen yararlanabilmektedir.

Avantajları

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınmamaktadır.
 • Avantajlı oranlarla finansman kullandırılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Taahhüt kapama süresi ne kadardır?
Finansman tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde kapatılması gerekmektedir.
 • Taahhüt kapatılmazsa yaptırımı nedir?

Muafiyet sağlanan BSMV tutarı cezasıyla birlikte ödenmektedir.
 

Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı (UTZF)

Kuveyt Türk) Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı Nedir?

Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı, firmaların mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan yurt dışı vadeli (mal mukabili) alacaklarının Bankamız aracılığıyla FCI çatısı altındaki muhabir kuruluşa devredilerek (temlik edilerek) garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin ayrı ayrı veya bir arada sunulduğu yöntemdir. Alıcınıza tanımlanan limitler dahilinde sözleşme ve GRIF kurallarına uygun olarak onaylı alacaklarınıza garanti ödemesi yapılmaktadır.
Verilen Hizmetler

Garanti

Alıcının aczi veya ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda alıcıya Muhabir Kuruluş tarafından tanımlanan limitler dahilinde sağlanan garantidir.

Tahsilat

Temlik alınan vadeli alacaklarınız profesyonel ekipler tarafından takip edilerek düzenli olarak firmanıza geri bildirim yapılır.

Finansman

Garantili olarak tahsilat hizmeti alan müşterilerimize sunduğumuz finansman hizmetidir.
Avantajlar
 • Mevcut ve yeni alıcılar hakkında FCI çatısı altındaki alıcının ülkesinde yerleşik Muhabirlerimiz vasıtasıyla bilgi edinme imkânı sağlar.
 • Alıcının aczi ve ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda alacağın ödenmeme riskine karşılık sözleşmedeki koşulların yerine getirilmesi şartıyla fatura bedelinin %100’ünü garanti eder.
 • Garanti hizmeti ile yeni firmalara güvenle açılma imkânı sağlar.
 • Vadeli çalışma imkanıyla rekabet gücünün artmasını sağlar.
 • Sağlanan garanti limitine istinaden daha yüksek hacimlerde ve vadelerde satış imkânı sağlar.
 • Kendinden teminatlı finansman hizmeti sayesinde işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasını sağlar.
 • Profesyonel tahsilat hizmeti sayesinde alacakların zamanında tahsil edilmesiyle bilançonun likit hale gelmesini sağlar.
  

İşin İçin Müşteri Ol 

Şahıs Şirketi Sahibi
ya da Çiftçiyseniz  
Hemen

 

Dış Ticaret Ürünleri

Ön başvurunuzu yapın, size ulaşalım!