İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), mevcut kamu sosyal güvenlik sistemine ek olarak bireylere emeklilik döneminde gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf sistemidir. Tamamen gönüllü katılım esasına dayalı bu sistem, devlet tarafından devlet katkısı ile de desteklenir. Buradaki amaç, kişilerin hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de sürdürebilmeleri için düzenli birikim yapmalarını sağlamaktır.

18 yaşını tamamlamış her birey, dâhil olabileceği bu sistemde en az 10 yıl bulunmak koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Bireysel emeklilik sistemine herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayanlar da katılabilir.

Devlet Katkısı

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %30’u oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

Devlet Katkısı’nın Özellikleri

 • Bir BES katılımcısı olarak, bir takvim yılı içinde alabileceğiniz devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’unu geçemez.
 • Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.
 • Devlet katkı payına ilk 3 yıl boyunca dokunmanız mümkün değildir. Üçüncü yılın sonunda %15'ini, altıncı yılın sonunda %35‘ini, onuncu yılın sonunda %60'ını alabilirsiniz. Devlet katkı payının tamamını ancak emekli olduğunuzda alabilirsiniz.
 • Devlet Katkısı’na ilişkin yeni düzenlemeye göre, devlete vergi ödemeyen ev hanımı ve çalışmayan kesimler de devlet katkı payından faydalanabilecek.
 • İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmez.
 • İşverenler, ücretli çalışanları adına ödedikleri katkı payını kanunen belirlenen limit dahilinde (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilirler.

Detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hesaplı Emeklilik Planı

Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’na aylık 305 TL ve üzeri katkı payıyla kolayca katılabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizi aylık yapabileceğiniz gibi 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyotlarla da yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmaz.

Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınır.

Beşinci yılını dolduran kişilerde, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katilim Değişen (Döviz) Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Dengeli Katilim Değişken Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikalari Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Hisse Senedi Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Katki Emeklilik Yatirim Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Standart Emeklilik Yatirim Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında ;

 • 1. yıl için ABAÜ * %7 TL
 • 2. yıl için ABAÜ * %5 TL
 • 3. yıl için ABAÜ * %5 TL
 • 4. yıl için ABAÜ * %5 TL
 • 5. yıl için ABAÜ * %5 TL tahsil edilir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmaz.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak yönetim gider kesintisi (YGK) tutarına ilişkin olarak; 

 • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin 0 TL’nin altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar, kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Planda tanımlı olan ara verme kesintisi mevzuatta belirtilen şekilde sözleşmenin ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Ek Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.

Özel Emeklilik Planı

Yeni Özel Katılım Emeklilik Planı’na aylık 1.145 TL ve üzeri katkı payıyla kolayca katılabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizi aylık yapabileceğiniz gibi 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyotlarla da yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Yeni Özel Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmaz.

Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınmaz.

Beşinci yılını dolduranlarda, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katilim Değişen (Döviz) Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Dengeli Katilim Değişken Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikalari Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Hisse Senedi Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Katki Emeklilik Yatirim Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Standart Emeklilik Yatirim Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında ;

 • 1. yıl için 80 TL
 • 2. yıl için 40 TL
 • 3. yıl için 40 TL
 • 4. yıl için 40 TL
 • 5. yıl için 40 TL tahsil edilir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmaz.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak yönetim gider kesintisi (YGK) tutarına ilişkin olarak ; 

 • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin 0 TL’nin düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Planda tanımlı olan ara verme kesintisi mevzuatta belirtilen şekilde sözleşmenin ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Ek Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

Yeni Özel Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.

Erken Katılım Emeklilik Planı

18 yaş altı BES için hazırlananın ürünün adı Erken Emeklilik Planı: BES birikimlerini %30 devlet katkısıyla birlikte alacağı, ayrıca faydalanabileceği çeşitli asistan hizmetlerinin olduğu bireysel emeklilik planıdır.

Şartları

 • En az 10 yıl sistemde bulunmak
 • 56 yaşını doldurmak ve emekliliği hak etmek
 • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine, En az 6 yıl kalanlar %35'ine, En az 10 yıl kalanlar %60'ına, 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısı'nın %100'üne hak kazanacaktır.
 • Birikimler müşterinin tercih edeceği emeklilik yatırım fonları ile değerlenir.
 • Asgari katkı payı aylık 100 TL’dir. Daha yüksek ödeme yapmak mümkündür.
 • Başlangıçta giriş aidatı kesintisi yapılmamaktadır.
 • Ara verme kesintisi aylık 2 TL’dir.
 • Yönetim Gider Kesintisi alınmaz.
 • Sözleşmenin 5. Yılı dolmadan önce ayrılma durumunda (sistemden çıkış veya aktarım) ertelenmiş giriş aidatı alınır
 • 18 yaşını dolduran katılımcılar, hakların devri ile sözleşmede yer alan haklarını katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiden devir alabilme hakkına sahip olurlar.

Asistans Hizmetleri

 • Yeni Doğan Paketi (0-2 yaş arası)
 • Psikolojik Danışmanlık: Anneler için ücretsiz danışmanlık hizmeti
 • Oyuncak, mobilya, kıyafet ve bebek koltuğu alışverişleri ile doğum fotoğrafçısı ve kreş hizmetlerinde anlaşmalı firmalarda indirim
 • Okul Öncesi Paketi (2-5 yaş arası)
 • Diş Check-Up: Diş hekimlerinde 1 kez ücretsiz muayene
 • Göz Check-Up: 1 kez ücretsiz göz muayenesi
 • Oyun Terapisi: 2-5 yaş arası çocuklar oyun terapisi hizmeti
 • Erken Ergenlik Danışma: Anlaşmalı klinik ve hastanelerde tanışma seansı ücretsiz, sonraki seanslarda %30’a varan veya tüm seanslar indirimli danışmanlık hizmeti
 • Mobilya ve Kıyafet Alışverişi: Çocuklarınızın mobilya ve kıyafet alışverişlerinde anlaşmalı firmalardan indirimli olarak faydalanabilirsiniz.
 • Okul Çağı Paketi (5-18 yaş arası)
 • Diş Check-Up: Diş hekimlerinde 1 kez ücretsiz muayene
 • Göz Check-Up: 1 kez ücretsiz göz muayenesi
 • Lise ve Üniversitelere Giriş Tercih Danışmanlığı: Online olarak rehberlik danışma hizmeti
 • Ergenlik Danışma: Anlaşmalı klinik ve hastanelerde tanışma seansı ücretsiz, sonraki seanslarda %30’a varan veya tüm seanslar indirimli danışmanlık hizmeti
 • Spor Kursları: Anlaşmalı spor salonlarında indirimli hizmet

Güzel Emeklilik Planı

Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’na aylık 2.715  TL ve üzeri katkı payıyla kolayca katılabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizi aylık yapabileceğiniz gibi 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla da yapabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmaz.

Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınmaz.

Beşinci yılını dolduranlarda, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katilim Değişen (Döviz) Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Dengeli Katilim Değişken Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikalari Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Hisse Senedi Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Katki Emeklilik Yatirim Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Standart Emeklilik Yatirim Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında;

 • 1. Yıl için 60 TL
 • 2. Yıl için 0 TL
 • 3. Yıl için 0 TL
 • 4. Yıl için 0 TL
 • 5. Yıl için 0 TL tahsil edilir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmaz.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak YGK tutarına ilişkin olarak; 

 • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin 0 TL’nin altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Planda tanımlı olan ara verme kesintisi mevzuatta belirtilen şekilde sözleşmenin ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Ek Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.

 

Müşteri Ol 

Bireysel Emeklilik ile faizsiz
birikim yapmak
için Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Neden Katılım Emeklilik?

Faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firmasıdır.

Detaylı Bilgi

Muhtemel Birikiminizi Hesaplayın

Detaylı Bilgi