İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), mevcut kamu sosyal güvenlik sistemine ek olarak bireylere emeklilik döneminde gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf sistemidir. Tamamen gönüllü katılım esasına dayalı bu sistem, devlet tarafından devlet katkısı ile de desteklenir. Buradaki amaç, kişilerin hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de sürdürebilmeleri için düzenli birikim yapmalarını sağlamaktır.

Dileyen her bireyin dâhil olabileceği bu sistemde en az 10 yıl bulunmak koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Bireysel emeklilik sistemine herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayanlar da katılabilir.

Devlet Katkısı

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %30’u oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

Devlet Katkısı’nın Özellikleri

 • Bir BES katılımcısı olarak, bir takvim yılı içinde alabileceğiniz devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’unu geçemez.
 • Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.
 • Devlet katkı payına ilk 3 yıl boyunca dokunmanız mümkün değildir. Üçüncü yılın sonunda %15'ini, altıncı yılın sonunda %35‘ini, onuncu yılın sonunda %60'ını alabilirsiniz. Devlet katkı payının tamamını ancak emekli olduğunuzda alabilirsiniz.
 • Devlet Katkısı’na ilişkin yeni düzenlemeye göre, devlete vergi ödemeyen ev hanımı ve çalışmayan kesimler de devlet katkı payından faydalanabilecek.
 • İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmez.
 • İşverenler, ücretli çalışanları adına ödedikleri katkı payını kanunen belirlenen limit dahilinde (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilirler.

Detaylı bilgilere www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hesaplı Emeklilik Planı

Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’na aylık 870 TL ve üzeri katkı payıyla kolayca katılabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizi aylık yapabileceğiniz gibi 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyotlarla da yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmaz.

Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınır.

Beşinci yılını dolduran kişilerde, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katilim Değişen (Döviz) Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Dengeli Katilim Değişken Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikalari Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Hisse Senedi Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Katki Emeklilik Yatirim Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Standart Emeklilik Yatirim Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında ;

 • 1. yıl için ABAÜ * %7 TL
 • 2. yıl için ABAÜ * %5 TL
 • 3. yıl için ABAÜ * %5 TL
 • 4. yıl için ABAÜ * %5 TL
 • 5. yıl için ABAÜ * %5 TL tahsil edilir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmaz.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak yönetim gider kesintisi (YGK) tutarına ilişkin olarak; 

 • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin 0 TL’nin altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar, kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Planda tanımlı olan ara verme kesintisi mevzuatta belirtilen şekilde sözleşmenin ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Ek Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.

Özel Emeklilik Planı

Yeni Özel Katılım Emeklilik Planı’na aylık 3.430 TL ve üzeri katkı payıyla kolayca katılabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizi aylık yapabileceğiniz gibi 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyotlarla da yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Yeni Özel Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmaz.

Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınmaz.

Beşinci yılını dolduranlarda, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katilim Değişen (Döviz) Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Dengeli Katilim Değişken Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikalari Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Hisse Senedi Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Katki Emeklilik Yatirim Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Standart Emeklilik Yatirim Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında ;

 • 1. yıl için ABAÜ*%3 
 • 2. yıl için ABAÜ*%1
 • 3. yıl için ABAÜ*%1
 • 4. yıl için ABAÜ*%1
 • 5. yıl için ABAÜ*%1 kadar ücret tahsil edilir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmaz.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak yönetim gider kesintisi (YGK) tutarına ilişkin olarak ; 

 • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin 0 TL’nin düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Planda tanımlı olan ara verme kesintisi mevzuatta belirtilen şekilde sözleşmenin ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Ek Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

Yeni Özel Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.

Erken Katılım Emeklilik Planı

Erken Katılım Emeklilik Planı'nın detayları için tıklayınız.

Güzel Emeklilik Planı

Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’na aylık 8.120  TL ve üzeri katkı payıyla kolayca katılabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizi aylık yapabileceğiniz gibi 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla da yapabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmaz.

Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınmaz.

Beşinci yılını dolduranlarda, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

Fon Gider Oranları

Fon Adı Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi (%) Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Agresif Katilim Değişen (Döviz) Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.26 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0029 1.06 0.0029 1.09
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş  Dengeli Katilim Değişken Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikalari Katilim Emeklilik Yatirim Fonu 0.0052 1.88 0.0052 1.91
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Hisse Senedi Emeklilik Yatirim Fonu 0.0062 2.25 0.0062 2.28
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Katki Emeklilik Yatirim Fonu 0.00095 0.347 0.00095 0.365
Katilim Emeklilik Ve Hayat A.Ş Katilim Standart Emeklilik Yatirim Fonu 0.005151 1.88 0.005151 1.91

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında;

 • 1. Yıl için 60 TL
 • 2. Yıl için 0 TL
 • 3. Yıl için 0 TL
 • 4. Yıl için 0 TL
 • 5. Yıl için 0 TL tahsil edilir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmaz.

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak YGK tutarına ilişkin olarak; 

 • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilir.
 • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin 0 TL’nin altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Planda tanımlı olan ara verme kesintisi mevzuatta belirtilen şekilde sözleşmenin ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında YGK olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

Ek Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden YGK alınmaz.

İnci Emeklilik Planı

İnci Emekliilk Planı'nın detayları için tıklayınız.


Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel emeklilik sistemine herkes katılabilir. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte artık fiil ehliyeti bulunmayan kişiler de yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik sisteminin avantajlarından faydalanabiliyor.

Bireysel Emeklilik Sisteminden Nasıl Emekli Olunur?

Sistemde bulunan bireyler en az on yıl bulunmak koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Sistemde 3-6 yıl kalmanız durumunda %15, 6-10 yıl arasında %35, 10 yıl üstünde %60 ve emeklilik zamanında devlet katkınızın tamamını hak edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Ne Zaman İptal Edilebilir?

Bireysel Emeklilik Sisteminden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Ancak bu durumda emeklilik hakkının getirdiği avantajlardan yararlanamayacaksınız. Devlet katkısına hak kazanmak için en az 3 yıl sistemde kalmanız gerekmektedir. Sistemde 3-6 yıl kalmanız durumunda %15, 6-10 yıl arasında %35, 10 yıl üstünde %60 ve emeklilik zamanında devlet katkınızın tamamını hak edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilikte Birikimlerimi Hangi Fonda Değerlendirmeliyim?

Faiz hassasiyeti taşıyan bireyler için faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun olarak katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senetlerine ve uygunluk onayı alınmış kamu ve özel sektöre, sukuklara (kira sertifikalarına) dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulmuştur. Bunların dışında sarf akdi kurallarına uyularak dövize, gayrimenkule ve emtiaya yatırım yapılması da faiz içermez. Danışma kurulu onayından geçmiş ve dinen alım satımına izin verilmiş enstrümanlara yatırım yapılır. Yatırımlar faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak gerçekleşir.
 
Fonlarla alakalı ayrıntılı bilgi için Katılım Emeklilik İnternet Sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Planları Nelerdir?

 • Erken BES Planı
18 yaşın altındaki çocukların gelecek hayalleri için bugün adım atın.
Minimum katkı payı; Aylık 325 TL
 • Pratik Emeklilik Planı
Bugün birikiminize dijitalden başlayın, emeklilikte keyfini yaşayın.
Minimum katkı payı; Aylık 410 TL

*Pratik Emeklilik Planı yalnızca dijital kanallardan başvuru yapan müşterilerimize yöneliktir.
 • Rahat Emeklilik Planı
Azar azar biriktirin, emekliliğinizde bol bol harcayın.
Minimum katkı payı; Aylık 580 TL
 • Hesaplı Emeklilik Planı
Geleceğiniz için hesabınızı iyi yapın, ilk adımı bugün atın.
Minimum katkı payı; Aylık 870 TL
 • İnci Emeklilik Planı
Kuveyt Türk’ten kadınlara özel İnci BES ile geleceğinizi güvenle planlayın.
Minimum katkı payı; Aylık 490 TL
 • Değerli Emeklilik Planı
Birikim yapmaya bugün başlayın, geleceğinize değer katın.
Minimum katkı payı; Aylık 1.695 TL
 • Özel Emeklilik Planı
Gelecek planlarınız için yatırım yapın, kazanmaya bugün başlayın.
Minimum katkı payı; Aylık 3.430 TL
 • Güzel Emeklilik Planı
Bugünkü refah seviyenizi gelecekte de yakalayın.
Minimum katkı payı; Aylık 8.120 TL

Devlet Katkısı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan T.C. vatandaşları ve mavi kart sahipleri ödediği katkı paylarının % 30’i oranında devlet katkısından faydalanır.

Devlet Katkısında Üst Sınır Nedir?

Devlet katkısı ilgili yılın brüt asgari ücret tutarının %30’ini geçemez. Üst limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

Birden Fazla BES İçin Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Birden fazla BES hesabınız olduğu durumda katkı payı üst limitiniz BES hesaplarınıza dağıtılır. Örneğin iki hesabınız varsa ve birine 10.000 TL, diğerine 30.000 TL ödüyorsanız devlet katkısının %30’ini ilk hesap, %70’ini ikinci hesap için alırsınız.

 

 

Müşteri Ol 

Bireysel Emeklilik ile faizsiz
birikim yapmak
için Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Neden Katılım Emeklilik?

Faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörün seçkin firmasıdır.

Detaylı Bilgi

Muhtemel Birikiminizi Hesaplayın

Detaylı Bilgi