Ürün ve Hizmet Ücretleri

Masraf İşlem Grupları
Masraf İşlem Türleri

 

08.02.2015 tarihinden itibaren geçerli ücret bilgilerimize yukarıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz. Bankamız ürün ve hizmet ücretlerinde “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 7. Maddesi kapsamında, TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE endeksi artış oranının 1,2 katını aşmayacak şekilde artış yapılmaktadır. İlgili değişik hakkında 30 gün öncesinden bildirim yapılmış olup tüketicilerin değişiklik gününden itibaren 15 gün süre ile vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Vazgeçme hakkının kullanılması halinde bankamızın ürün veya hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde değişikliğin kabul edildiği varsayılır.

Kuveyt Türk Ürün ve Hizmet Ücretleri