İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi temelinde maruz kalınan herhangi bir zararı finansal olarak tazmin etmek amacıyla banka (garantör) tarafından verilen taahhüde Harici Garantiler ya da Teminat Mektupları ismi verilir. Bir teminat mektubu düzenlerken, banka, lehdar ve üçüncü taraf arasında yapılan sözleşmeye dayalı bir anlaşmadan kaynaklanan bir yükümlülüğün (örneğin; ödeme, malların teslimatı, hizmetler) üçüncü tarafça (teminatın başvuru sahibi) gereğince yerine getirileceğine dair lehdara karşı bir yükümlülük üstlenir. Eğer sözleşmeye dayanan yükümlülük yerine getirilmezse, banka, garantinin düzenlenmiş olduğu maksimum tutara kadar herhangi bir tutarın ödenmesinden sorumlu tutulabilir.

Teminat mektupları, sona erme tarihi ile ya da sona erme tarihi olmaksızın, Türk Lirası ya da diğer stabil para birimlerinde düzenlenebilir. Teminat mektupları, mal satın alımı, imtiyaz anlaşması, inşaatlar, gümrük işlemleri, mahkeme kararları ve vergi konuları gibi çeşitli konularda düzenlenebilir.

Kontrgaranti

Kontrgarantiler, genellikle bankadan bankaya teminatlar olarak işlev görür. Eğer başvuru sahibinin bankası lehdar tarafından kabul edilebilir bir garantör olarak nitelendirilmezse; başka bir kabul edilebilir banka tarafından teminatın düzenlenmesini sağlamak amacıyla, başvuru sahibinin bankası, lehdar tarafından kabul edilebilir başka bir banka lehine kontrgaranti düzenleyebilir.

Teminat Mektup Türleri

  • Kati Teminat
  • Geçici Teminat
  • Avans Teminat
  • Ödeme Garantisi
  • Garanti Teminatı
  • Teminat Akreditifi (Standby Akreditif)

Şube ve ATM'ler

Size en yakın Şube ve ATM'lere ulaşmak için