BES müşterilerimiz, bir takvim yılı (örn; 01.01.2016 – 31.12.2016) içerisinde 12 aylık brüt asgari ücret toplamı olan 19.764 TL BES katkı payını yatırırsa, bunun %25’ i olan Devlet Katkı Payını yani 4.941 TL’yi hakkedebilirler

 

Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, aktif çalışma yaşamı boyunca yapılacak düzenli tasarrufların uzun dönemli yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde bireylerin finansal açıdan daha rahat etmesi için güvenli bir şekilde tasarruf yapılmasını, bu tasarrufların ayrıca yatırıma çevrilmesini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Yatırımlar ile elde edilen birikim emeklilikte ister toplu para ister emeklilik maaşı olarak alınabilir. Bireysel emeklilik sisteminin temel özellikleri ise aşağıdaki gibi sayılabilir;

• Gönüllü katılıma dayalıdır.

• Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.

• Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes katılabilir.

• Bireysel katkılara ve emeklilik yatırım fonlarına dayalıdır.

• Katılımı özendiren Devlet Katkısı uygulaması mevcuttur.

Ödenecek katkı paylarının miktarı, katkı paylarının ödeneceği aracı kuruluş ve tasarrufların yatırılacağı emeklilik yatırım fonları katılımcının tercihine bağlıdır. Sisteme giriş zorunlu olmadığı gibi çıkış da katılımcının tercihine bağlı olarak yapılabilir. Yani katılımcılar istedikleri zaman sistemden ayrılabilirler.

Özü itibarıyla fertlerin ilgili mevzuat çerçevesinde kurulup faaliyet gösteren bireysel emeklilik şirketleri aracılığı ile uzun vadeli bir şekilde emeklilik amacıyla tasarruf yapmasını sağlayan bu sistemde İslam hukuku açısından önemli olan konu, emeklilik yatırım fonlarının içeriğidir.

Faiz hassasiyeti taşıyan bireyler için katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senetlerine ve uygunluk onayı alınmış kamu ve özel sektöre, sukuklara (kira sertifikalarına) dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulmuştur. Bunların dışında sarf akdi kurallarına uyularak dövize, gayrimenkule ve emtiaya yatırım yapılması da faiz içermeyecektir.

Faizsiz bireysel emeklilikte danışma kurulu onayından geçmiş, dinen alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapılmaktadır.

Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının içeriğinde bulunan finansal enstrümanları ise şöyle değerlendirebiliriz:

• Katılım bankalarında açılacak katılma hesapları

• Katılım endeksine uygun hisse senetleri:

• Altın ve kıymetli madenlere

• Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları

• Türkiye’de veya yurtdışında ihraç edilen sukuk, kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçlarıdır.

Katılım Emeklilik, faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun olarak hizmet vermektedir.

Yeni BES Uygulamaları

Yeni Yılda BES Daha Avantajlı

2016 başı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı değişmekte ve bireysel emeklilikte yeni bir dönem başlamaktadır.

Emeklilik Planlarındaki Giriş Aidatı ve yönetim gider kesintileri 2016 başından itibaren artık yalnızca sözleşmenin ilk 5 yılında alınacaktır. Bu nedenle de 5. Yıldan sonra ödeyeceğiniz katkı payları doğrudan kesintisiz bir şekilde bireysel emeklilik birikiminize eklenecektir. Bunlarla birlikte sözleşmenizdeki %25 Devlet Katkısı avantajından da faydalanmaya aynı şekilde devam edeceksiniz. Yeni yılda Asgari Brüt Ücretin artışı ile birlikte Devlet Katkısından faydalanılacak azami tutar da artacak olup bu konuda ne kadar çok katkı payı yatırırsanız o kadar avantajlı olarak Devlet katkısından faydalanacağınızı da belirtelim.

Ayrıca fon işletim gider kesintilerinin de belli bir oranı da sözleşmenin 6. Yılından itibaren iade edilmeye başlanacaktır. İade oranları sistemde durduğunuz sürece her yıl artacak olup iadeler de 1.1.2021 tarihinden sonra başlayacaktır.

Kesintilere 5 Yıl Sınırı

Bireysel Emeklilikte yeni uygulamayla birlikte en önemli değişiklik Emeklilik Planlarındaki Giriş Aidatı ve yönetim gider kesintileri 2016 başından itibaren artık yalnızca sözleşmenin ilk 5 yılında alınacaktır. Bu nedenle de 5. Yıldan sonra ödeyeceğiniz katkı payları doğrudan kesintisiz bir şekilde bireysel emeklilik birikiminize eklenecektir. Bu da katılımcılarımızın birikimlerini sistemde ne kadar uzun süre kalırlarsa bu nispette daha çok arttıracaktır.

Ayrıca bu ilk 5 yıldaki süreye ek olarak kesintilere de üst limit kontrolü getirilmiştir. Yönetim gider kesintisi ve Giriş Aidatı olarak yapılabilecek toplam kesinti üst limiti aşağıdaki şekildedir.

Sözleşme Yılı Kesintilere İlişkin Üst Sınırlar 0-5 yıl için Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatının toplam tutarı için; Her Yıl İçin Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5’ine Karşılık Gelen Maktu Tutar 6. yıl ve sonrası için Toplam kesinti tutarı için; Sözleşme Kapsamında Devlet Katkısı Hesabında Bulunan Tutarın Belli Bir Oranına Karşılık Gelen Tutar

Bireysel Emeklilik sistemindeki diğer önemli bir değişiklik de Katkı payı üzerinden alınan yönetim gideri kesintisi artık birikimden de indirilebilecektir.

Bireysel Emeklilik İşleyiş Hakkında

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.

Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.

Bu tasarrufların, emeklilik hakkı kazanıldığında; sistem,

 • Maaş olarak,
 • Toplu para olarak,
 • Hem toplu para hem de maaş olarak, ödenmesi imkanını sağlamaktadır.

Fon portföyündeki varlıklar Takasbank nezdinde ve şirket varlıklardan ayrı şekilde saklanır. Katılımcıların sahip oldukları pay adedi Takasbank nezdinde katılımcı bazında ve katılımcıların erişebileceği şekilde izlenir.

Sistemin şeffaflığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emeklilik şirketlerinin denetimi için detaylı denetim ve gözetim mekanizmaları kurulmuştur. Sistem,

 • Hazine Müsteşarlığı,
 • Sermaye Piyasası Kurulu,
 • Emeklilik Gözetim Merkezi,
 • Takasbank ve
 • Bağımsız Denetim Şirketleri gibi

çeşitli kurum ve kuruluşların denetim, gözetim ve kontrolü altındadır. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri yılda en az bir kere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Fonların hesap ve işlemleri de üçer aylık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabidir.

Kuveyt Türk’ün sizler için özel tasarlanmış faizsiz emeklilik planları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki plan isimlerine tıklayabilirsiniz.

Yeni Hesaplı Katılım Emeklilik Planı

Yeni Özel Katılım Emeklilik Planı

Güzel Katılım Emeklilik Planı

Acentesi olduğumuz ve ürünlerinin satışına aracılık ettiğimiz iştirakimiz olan Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin planlarında sunduğu faizsiz emeklilik yatırım fonları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki fon isimlerine tıklayabilirsiniz.

Katılım Emeklilik Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Katılım Emeklilik Alternatif Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Katılım Emeklilik Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Katılım Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Katılım Emeklilik Grup Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Katılım Emeklilik Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

 

Katılımcı Hakları Hakkında

BES, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. İsteyen katılımcılar, belirli bir katkı payını ödeyecekleri, kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenecek bireysel emeklilik teklif formu ve eklerini imzalayarak sisteme dahil olur.

Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden istenildiği zaman ayrılabilinir. Ayrılma durumunda, sadece getiri üzerinden stopaj kesintisi uygulanır.

Katılımcı Hakları

 • Katılımcı en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile  56 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanır.

 • Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını dört kez ve fon oranlarındaki dağılımı yılda altı kez değiştirme hakkına sahiptir.

 • Katılımcı, aynı şirket planları arasında geçiş yapabilir.
 • Katılımcı, dilediği takdirde birikimlerini başka bir şirkete aktarabilir. (1 Ocak 2013 öncesinde sisteme girenler için en az 1 yıl, 1 Ocak 2013 sonrasında sisteme girenler için 2 yıl)

 • Katkı payı ödemeye ara verebilir.

   

 • Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.

 • Katılımcı, tasarruflarını şeffaf bir biçimde bireysel emeklilik şirketinin katılımcıya özel internet şubesi ve çağrı merkezi aracılığı ile takip edebilir. 
 • Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini
 • Toplu para,
 • Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş,
 • Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini talep edebilir. Bunun dışında birikimlerinin bir kısmının veya tamamının yıllık gelir sigortasına aktarılmasını talep ederek yapılacak sözleşme çerçevesinde, kendisine belirli bir süre veya ömür boyu maaş bağlanmasını talep edebilir. Ayrıca, belirlenen geri ödeme programına göre birikimlerini kısım kısım şirketten almayı da tercih edebilir.

 • Katılımcı, emeklilik sözleşmesi süresi içinde istediği anda sistemden birikimlerini alarak ayrılabilir. Bununla beraber; sistemden emekli olarak ayrılan katılımcıların birikimlerinin getirisi üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılırken, 10 yıl boyunca katkı payı ödemeden ayrılanların birikimlerinin getirisi üzerinden % 15, 10 yıl boyunca katkı payı ödemekle birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılanların birikimlerinin getirisi üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır.

 • Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında detaylı bilgi alınız. (KAPBS)

 • Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında “Sıkça Sorulan Sorular”ı açınız.

Yeni Sistemde Stopaj uygulaması;

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılma durumunda, sadece birikimlerden elde edilen getiri üzerinden stopaj kesintisi uygulanır.

%25 Devlet Katkı Payı Avantajı Hakkında

%25 Devlet Katkı Payı ( Aralık)

Aylık Katkı Payı Tutarı Devlet Katkısı Tutarı Yıllık Katkı Payı Tutarı Yıllık Devlet Katkısı Tutarı
125 TL 31.25 TL 1500 TL 375 TL
500 TL 125 TL 6000 TL 1500 TL
1200 TL 300 TL 14400 TL 3600 TL
1647 TL 411.75 TL 19764 TL 4,941 TL
 • Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

 • 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

 • Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.

 • Mesela katılımcı 100 TL katkı payı ödediğinde 25 lira da devlet katkı sağlayacak. Bu 25 liralık kısım ayrı hesapta tutulacak. Bu hesaptaki birikimlerde fonda değerlenecek.

 • Devlet katkı payına ilk 3 yıl boyunca dokunmak mümkün değil, 3'üncü yılın sonunda yüzde 15'ini, 6'ıncı yılın sonunda yüzde 35‘ini, 10'uncu yılın sonunda yüzde 60'ını alabilirken, ancak emekli olunca bu katkı payının tamamı alınabilecek.

 • Yeni sistemde devlete vergi ödemeyen ev hanımı, çalışmayan kesimler dahi devlet katkı payından faydalanabilecek. Eskiden vergi teşvikinden sadece devlete gelir vergisi ödeyen kesim faydalanmaktaydı.

 • Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.

 • Katılımcıların ödedikleri katkı payı tutarını vergi matrahından indirim yapmak sureti ile kullandıkları vergi avantajı uygulaması 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren devlet katkısı uygulamasına geçilmiştir.

 • İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilmektedir

 • 29 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile sistemde bulunan katılımcıların herhangi bir sözleşmesini 29 Haziran 2012 ve 29 Haziran 2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle birikimlerinin bir kısmını ya da tamamını alarak sonlandırmaları durumunda, 31 Aralık 2014 tarihine kadar katılımcı adına yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmayacaktır.

Devlet katkı payınızı hesaplayınız.

Emeklilik Yatırım Fonları’nın, Kurumlar Vergisine Tabiyeti

Emeklilik yatırım fonları, Kurumlar Vergisi’ne tabi değildir.

Düzensiz Ödeme Hakkında

Yeni BES Mevzuatı ile birlikte vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilecektir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilecektir.

Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez.

Bu kontrolde, 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmayacaktır.

Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile bu Yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmayacak olup bu kontrolde, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık bürüt asgari ücret tutarı esas alınacaktır. Azami kesinti tutarlarının hesaplanmasında sözleşmenin şirkette bulunduğu yıl esas alınır.

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 7 %70 8 %80 9 %90 10+ %100