Eğitim Güvence Sigortası

Hayat beklenmedik sürprizler yapabilir. Böyle durumlarda çocuklarımız eğitimlerine ara vermek zorunda kalmadan iyi bir eğitim alsınlar ve yaşamlarını aynı standartlarda sürdürsün diye, zaman kaybetmeden Kuveyt Türk’ten uzun süreli eğitim güvencesi yaptırın, onların geleceğini faizsiz hayat sigortası ile güvence altına alın!

Eğitim Güvencesi Sigortası kapsamında vefat teminatı ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatı sunulmaktadır. Teminat tutarı, öğrencinin yıllık eğitim masrafı ve eğitim süresi dikkate alınarak, sigorta ettiren tarafından serbestçe belirlenir ve her yıl kalan sigorta süresi ile doğru orantılı olarak azalır.

Örneğin; çocuğunuzun yıllık eğitim masraflarının toplamda 10.000 TL olduğu varsayıldığında, ilköğretim dönemi boyunca yani 8 yıl sürecek bir eğitim güvencesi için ilk yılın sigorta teminatı 80.000 TL olarak belirlenir. Böylece, ikinci sigorta yılında sigorta teminat tutarı 70.000 TL’ye düşer. Bu şekilde sigorta teminatı her yıl, yıllık eğitim masrafı tutarı kadar azalarak, kalan eğitim gideri tutarında maddi güvence sağlanır. Talep edilirse sigorta başlangıcında yıllık eğitim masrafı belli bir enflasyonla da koruma altına alınabilir.

Özellikler

18 ila 65 yaş arasında ve sağlıklıysanız, Eğitim Güvencesi ürünümüzden faydalanabilirsiniz.

Sigorta süresi 2 ila 20 yıl arasında belirlenir.

Eğitim Sigortası, yaşam kaybı ve kaza sonucu sürekli sakatlık (maluliyet) teminatını içerir.

Teminat tutarını, sigorta başlangıç tarihinde yıllık eğitim masraflarına, beklentinize ve sigorta süresine göre belirlersiniz.

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde yer alan vefat teminatı tutarı poliçenizde belirtmiş olduğunuz lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Maluliyet (Sakatlık) Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanmış bulunan bir kaza neticesinde sürekli malul kalmanız durumunda poliçenizde yer alan kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı tutarı, maluliyet oranınıza göre tarafınıza ödenir.

Teminat Tutarları

Teminat tutarlarınızı çocuğunuzun yıllık eğitim masrafları doğrultusunda belirleyebilirsiniz. Teminat tutarları sigorta süresi ile orantılı olarak azalır. Örneğin; çocuğunuzun yıllık eğitim masrafı 10.000 TL, sigorta süresi ise 12 yıl olsun. İlk yıl teminat tutarı 120.000 TL olarak belirlenir, ikinci yıl 110.000 TL’ye, üçüncü yıl ise 100.000 TL’ye düşer. Teminat tutarı her yıl eşit oranda azalır ve kalan her eğitim yılı için gerekli masraflar güvence altına alınmış olur. Örneğin senelik %7 enflasyon artışı tahmini ile birlikte her yıl teminat tutarları sigorta başlangıcında bu şekilde de tespit edilebilinir. Bu durumda teminatlar enflasyon karşısında korunmuş olur.

Sigorta Süresi

Çocuğunuzun eğitim süresine bağlı olarak sigorta poliçenizin süresini 2 yıl ile 20 yıl arasında dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Prim Tutarı

Prim tutarınız, yaşınıza, teminat tutarlarına ve sigorta süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Primlerinizi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödeyebilirsiniz.

Kimler Katılabilir?

Katılım Emeklilik Eğitim Güvencesinden 18-65 yaşları arasındaki sağlıklı herkes yararlanabilir. Azami sigorta 75 yaşına kadar sürdürülebilir.

Prim Ödemelerinde Vergi Avantajı

Yürürlükteki vergi mevzuatına göre;

1. Ücretli çalışanların kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.

2. Yıllık beyanname verenlerin kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait primleri, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirilebilir.