Bireysel Emeklilik

Kuveyt Türk’ten Faizsiz Emeklilik Sistemi: Katılım Emeklilik

Emeklilik dönemi için faizsiz bir şekilde birikim yapmak isteyen herkes şimdi Katılım Emeklilik'te birleşiyor. Katılım Emeklilik ile birikimleriniz, her aşamasında tamamen faizsiz bir emeklilik yatırım fonunda değerleniyor.

Siz de Kuveyt Türk’ün faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi Katılım Emeklilik ile bugün tasarruf edin, yarın rahat edin.

Bugünkü hayat standartlarınızı gelecekte de sürdürebilmek için, tasarruflarınızı faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminde değerlendirin.

 

Faizsiz Bireysel Emeklilik Planlarımız:

Bireysel Emeklilik Sistemi İcazet Belgemizi görmek için tıklayınız.

Bireysel Emeklilik Sistemi muhtemel birikim analizi için tıklayınız.

                                                                                                                                      

 

 

Yeni Hesaplı Plan

Yeni Hesaplı Katılım Bes Planı ile huzurlu bir geleceğe ilk adımı bugün atın. Yeni Hesaplı Plana aylık 125 TL ve üzeri katkı payıyla bütçenizi zorlamadan rahatça katılabilirsiniz. Üstelik Katkı Payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla da yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Giriş Aidatı

Yeni Hesaplı Planda başlangıç aşamasında Giriş Aidatı alınmamaktadır.

Sözleşmenin 5. Yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ’ nün %8,5 ‘ine karşılık gelen tutarın sözleşmenin 5. Yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınmaktadır.

Beşinci yılını dolduranlarda, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

ABAÜ: Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak Brüt Asgari Ücretin Aylık Tutarı.

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında;

• 1. yıl için 120 TL

• 2. yıl için 72 TL

• 3 yıl için 72 TL

• 4. yıl için 72 TL

• 5. yıl için 72 TL tahsil edilecektir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmayacaktır.

- Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak YGK tutarına ilişkin olarak ;

- Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilecektir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilecektir.

- Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk Lirası’nın altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilecektir.

Yeni Özel Plan

Yeni Özel Katılım Bes Planı ile huzurlu bir geleceğe ilk adımı bugün atın. Yeni Özel Plana aylık 500 TL ve üzeri katkı payıyla bütçenizi zorlamadan rahatça katılabilir, emeklilik döneminiz için benzersiz bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Üstelik Katkı Payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla da yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Giriş Aidatı

Yeni Özel Planda başlangıç aşamasında Giriş Aidatı alınmamaktadır.

Sözleşmenin 5. Yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ’ nün %8,5 ‘ine karşılık gelen tutarın sözleşmenin 5. Yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınmaktadır.

Beşinci yılını dolduranlarda, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

ABAÜ: Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak Brüt Asgari Ücretin Aylık Tutarı

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında;

• 1. yıl için 80 TL

• 2. yıl için 40 TL

• 3 yıl için 40 TL

• 4. yıl için 40 TL

• 5. yıl için 40 TL edilecektir

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmayacaktır.

- Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak YGK tutarına ilişkin olarak,;

- Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilecektir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilecektir.

- Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk Lirası’nın altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilecektir.

Yeni Güzel Plan

Yeni Güzel Katılım Bes Planı ile huzurlu bir geleceğe ilk adımı bugün atın. Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’na aylık 1200 TL ve üzeri katkı payıyla katılabilir ve bugünkü refah seviyenizin gelecekte de devam etmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik Katkı Payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla da yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanırsınız.

Giriş Aidatı

Yeni Güzel Katılım Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında Giriş Aidatı alınmamaktadır.

Sözleşmenin 5. Yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ’ nün %8,5 ‘ine karşılık gelen tutarın sözleşmenin 5. Yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında ayrılma tarihinin ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ dikkate alınmaktadır.

Beşinci yılını dolduranlarda, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

ABAÜ: Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak Brüt Asgari Ücretin Aylık Tutarı

Yönetim Gideri

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında;

• 1. yıl için 60 TL

• 2. yıl için 0 TL

• 3 yıl için 0 TL

• 4. yıl için 0 TL

• 5. yıl için 0 TL tahsil edilecektir.

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmayacaktır.

- Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak YGK tutarına ilişkin olarak ;

- Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilecektir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilecektir.

- Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk Lirası’nın altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilecektir.