Blog
Nitelikli Yatırımcı Nedir? Profesyonel Müşteri Kimdir?

Nitelikli Yatırımcı Nedir? Profesyonel Müşteri Kimdir?

Geri Dön
12 Temmuz 2023 4 dk.
A +

Nitelikli yatırımcı ve profesyonel müşteri olmanın şartları nelerdir?

 ''Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler'', kanunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.

Nitelikli yatırımcı kavramından sonra sıkça birbiriyle karıştırılan profesyonel müşteri kavramına bakalım.

Profesyonel Müşteri Kimdir? Profesyonel Müşteri Olmanın Şartları Nelerdir?

Profesyonel müşteri, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Profesyonel müşteriler genel müşterilerden farklı olarak gayrimenkul yatırım fonlarına ve serbest fonlara yatırım yapabilirler. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşlar, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.

ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

e) Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşterilerin “genel müşteri” kabul edildiğini belirttikten sonra talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşterileri de netleştirerek yazımızda devam edelim.

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri Nedir?

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

  • İşlem yapılması istenen piyasalar üzerinden son bir sene içinde, her üç aylık dönemde asgari 500 bin TL hacminde ve minimum 10 adet işlem yapmış olmak.
  • Sahip olunan bütün nakit mevduatların ve sermaye piyasası araçlarının finansal varlık bakımından toplam değerinin, halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon TL olması.

Bunların yanı sıra finans sektöründe en az 2 yıl boyunca üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde çalışmış olmak ya da sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olmak ya da Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçları Lisansına sahip olmak profesyonel müşteri olarak nitelendirmeye yardımcı olacak deneyimlerdir.

Kuveyt Türk üzerinden yatırım fonu alım satımı yapmak için Kuveyt Türk Mobil veya İnternet Şube üzerinden online olarak yatırım hesabı açabilir ya da size en yakın Kuveyt Türk şubesini ziyaret edebilirsiniz. Yatırım hesabınızı açtıktan sonra yatırım fonu almak istediğiniz tutarı, açtığınız yatırım hesabına transfer ederek işlemlerinize hemen başlayabilirsiniz. Dijital ortamda hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde yatırım fonu yatırımı yapmak isterseniz, Kuveyt Türk’e ait TradePlus ve uygulamalarını indirilebilirsiniz.

Öne Çıkan Yazılar

. Yatırım ve Finans Kurumsal ve Ticari Müşteriler İçin Dijital Çözümler
Finans kuruluşların müşterilerine sunduğu dijital çözümler pek çok işlemin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanır.
Yatırım ve Finans 03 Mayıs 2024 4 dk.
Uygun Yatırım ve Finans Size Uygun Yatırım Araçlarını Nasıl Belirlersiniz?
Yatırım, birikimlerin değer kazanması amacıyla kullanılması ve fayda beklentisiyle bir varlığa fon ayrılmasıdır.
Yatırım ve Finans 13 Temmuz 2023
blog Yatırım ve Finans Yatırım Fonu Nedir?
Birikmiş paranızı değerlendirmek için başvurabileceğiniz alternatiflerden olan yatırım fonları hakkında detaylı bilgi almak için yazımıza göz atabilirsiniz..
Yatırım ve Finans 13 Temmuz 2023 5 dk.