Blog
Katılım Endeksi Hisseleri

Katılım Endeksi Hisseleri

Geri Dön
12 Temmuz 2023 8 dk.
A +

Tasarruflarını değerlendirirken İslami prensiplere uygun yatırım yapmak isteyenler için katılım endeksi hisseleri bu araçlardan bir tanesidir.

Günümüzde pek çok insan, birikim ve varlıklarının değerini korumak için finansal yatırım enstrümanlarından faydalanmaktadır. Tasarruflarını değerlendirirken İslami prensiplere uygun yatırım yapmak isteyenler de bu kriterleri göz önünde bulunduran yatırım araçlarını tercih etmek istemektedirler. Katılım kriterlerine uygun hisse senetleri de işte bu araçlardan bir tanesidir. Bu yatırımcı kitlesine uygun olarak Borsa İstanbul tarafından içerisinde bahsi geçen hisse senetlerini barındıran katılım endeksleri oluşturulmuştur.

Katılım Endeksi Hisse Senetleri Nelerdir?

Katılım endeksleri, katılım finans kriterleri ile örtüşen ve Borsa İstanbul’da (BIST) yer alan hisse senetlerinin oluşturduğu kümeyi temsil eder. Katılım hisse senetlerinin yer aldığı katılım endeksleri BIST üzerinde 5 farklı şekilde takip edilir. Bunlar; BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30 ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım endeksleridir. Bu endekslerin içerisindeki hisse senetleri katılım endeksi kriterlerini karşılayan hisse senetleridir.

Bu Hisselerin Listesi Nerede Tutulmaktadır?

Katılım endeksi hisselerinin hesaplamaları, 12 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul tarafından yapılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak katılım hisselerinin ve endekslerinin detaylı ve güncel listeleri Borsa İstanbul’un sitesindeki BIST Endeksleri bölümünde yayınlanır.

Katılım Hisseleri için Kriterlere Uygunluk Nasıl Belirlenmektedir?

Endekslerde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile işbirliği yapılmakta ve Danışma Kurulu tarafından oluşturulan “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” (Standart)(Bu sekme yeni sayfada açılacaktır) ile “Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber” (Rehber)(Bu sekme yeni sayfada açılacaktır) esas alınmaktadır. Rehber, Standart’ın uygulamasına yönelik detayları içerecek şekilde Danışma Kurulu tarafından oluşturulmuştur. 
Şirketlerin Standart’a uygunluğu değerlendirilirken Standart ve Rehber dikkate alınarak oluşturulan “Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu(Bu sekme yeni sayfada açılacaktır)”nda (Bilgi Formu) yer alan sorulara verdikleri yanıtlar esas alınır. Yeni işlem görmeye başlayan şirketlerin Bilgi Formu’nda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar halka arz izahnamesinde yayımlanmaktadır. Daha sonrasında;
1)      İlk aşamada, Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
2)      İkinci aşamada, şirket paylarında veya intifa senetlerinde kâr veya tasfiye payı imtiyazı olarak maddi açıdan ve doğrudan diğer pay sahipleri aleyhine imtiyazları bulunan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
3)      Üçüncü aşamada şirket, esas sözleşmesinde aşağıdaki faaliyetlerin yazılı olduğu şirket payları katılım endeksi kapsamı dışında bırakılır.           
a)      Alkollü içki üretim ve ticareti,
           b)      Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
           c)      Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler,
           d)     Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,
           e)      Faizli finans işlemleri,
           f)       Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler,
           g)      Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık,
           h)      İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
           i)        Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,
           j)        İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
           k)      Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti.
 4)      Dördüncü aşamada ise şirketlerin;
           a)      Yukarıda belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %5’i,
           b)      Mali tablosunda yer alan faizli varlıkların, ortalama piyasa değeri veya toplam varlıklardan büyük olana oranının %33’ü, (Değerleme Dönemi sonu itibarıyla 20 günden az işlem gören şirketlere ilişkin oran hesaplanırken toplam varlıklar kullanılır)
           c)      Mali tablosunda yer alan faizli borçların ortalama piyasa değeri veya toplam varlıklardan büyük olana oranının %33’ü (Değerleme Dönemi sonu itibarıyla 20 günden az işlem gören şirketlere ilişkin oran hesaplanırken toplam varlıklar kullanılır) aşıp aşmadığına bakılır. Belirtilen oranları aşan şirket payları kapsam dışı bırakılır.
 
Şirketlerin, Bilgi Formları’nda yer alan mali döneme ilişkin sorulara bağımsız denetimden geçmiş son 1 yıllık veya 6 aylık mali tablolarını esas alarak cevap vermeleri gerekmektedir. Bilgi Formları’na giriş yapmayan veya eksik giriş yapan şirketler ihtiyatlı yaklaşımla söz konusu kriterleri sağlamadığı varsayılarak kapsam dışı bırakılır. Esas sözleşmesinde Standart’a uygun faaliyet göstereceğini açıkça beyan eden şirketler ise endeks kriterlerine uygun bir pazarda işlem görmeleri halinde ilave bir değerlendirmeye gerek kalmaksızın endeks kapsamına dahil edilir. Halka arz izahnamesinde endeks seçim kriterlerini sağladığı belirtilen şirket payları işlem görmeye başladıkları tarihte endeks kapsamına dahil edilir.

Katılım Endeksi Hisseleri Hangi Periyotlarda Güncellenmektedir?

Katılım endeksleri için Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere 2 endeks dönemi vardır. Her 6 ayda bir endeks içeriğindeki hisse senetleri değerlemeye tabi tutulmaktadır.  
 
Kuveyt Türk üzerinden hisse senedi alım satımı yapmak için Kuveyt Türk Mobil veya İnternet Şube üzerinden online olarak yatırım hesabı açabilir ya da size en yakın Kuveyt Türk şubesini ziyaret edebilirsiniz. Yatırım hesabınızı açtıktan sonra hisse senedi almak istediğiniz tutarı, açtığınız yatırım hesabına transfer ederek işlemlerinize hemen başlayabilirsiniz. Dijital ortamda hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde hisse senedi yatırımı yapmak isterseniz, Kuveyt Türk’e ait TradePlus ve Kuveyt Türk Mobil uygulamalarını indirilebilirsiniz.

Öne Çıkan Yazılar

. Yatırım ve Finans Kurumsal ve Ticari Müşteriler İçin Dijital Çözümler
Finans kuruluşların müşterilerine sunduğu dijital çözümler pek çok işlemin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanır.
Yatırım ve Finans 03 Mayıs 2024 4 dk.
Uygun Yatırım ve Finans Size Uygun Yatırım Araçlarını Nasıl Belirlersiniz?
Yatırım, birikimlerin değer kazanması amacıyla kullanılması ve fayda beklentisiyle bir varlığa fon ayrılmasıdır.
Yatırım ve Finans 13 Temmuz 2023
blog Yatırım ve Finans Yatırım Fonu Nedir?
Birikmiş paranızı değerlendirmek için başvurabileceğiniz alternatiflerden olan yatırım fonları hakkında detaylı bilgi almak için yazımıza göz atabilirsiniz..
Yatırım ve Finans 13 Temmuz 2023 5 dk.