İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Dask Sorgulama Nedir? Nasıl Yapılır?

Dask nedir, neden önemlidir, başvurusu ve sorgusu nasıl yapılır sorularına tüm cevaplar blog yazımızda..

Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinen DASK’ın açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’dur. Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden olan ve ağır kayıpların verildiği 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra zorunlu hale getirilen deprem sigortasıdır. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ülkede ciddi tedbirler alınması gerektiğine işaret eder.
Depremin oluşturabileceği tahribat ve alınması gereken önlemler Gölcük depremiyle yetkililer tarafından fark edilmiş ve hızla harekete geçilmiştir. DASK zorunluluğu 27 Aralık 1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandığında ülke için büyük bir adım atılmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler de DASK’ın önemini tekrar ortaya koymuştur. Peki DASK nedir ve neden önemlidir?

Dask Nedir?

DASK, devlet ve özel sigorta şirketlerinin iş birliğiyle hazırlanan, yasalarla zorunlu tutulan sigorta türüdür. DASK kapsamı genel olarak deprem ve depremden ötürü oluşan patlama, yangın gibi hasarları içine alır. Konut sigortası kadar kapsamlı olmadığından tamamlayıcı özelliğe sahip sigorta türleriyle birlikte yaptırılması tavsiye edilir.
Deprem teminat sistemini denetleyip düzenlenme amacıyla DASK devlet tarafından desteklenir, zorunlu tutulur ve kontrol edilir. Yasal olarak Türkiye’de gayrimenkulü bulunan tüm ev, işyeri sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu tutulur. Bu nedenle kiracı ya da ev sahibinin konut-iş yeriyle ilgili resmi işlem yapabilmesi için başvuru yaptığı kurumda ilk önce DASK’ın aktifliği sorgulanır. Örneğin su aboneliği devrederken, elektrik aboneliği alırken DASK belgesi istenebilir ya da sistemden sorgulama yapabilir.

Dask Yaptırmak Neden Önemlidir?

DASK yaptırmanın önemini anlamak için ilk önce sigorta poliçesinin amaçlarına bakmak gerekir. Temel amacı toplum genelinde sigorta bilincinin gelişmesini desteklemek ve oluşabilecek hasarların yükünü sigortayla azaltmak şeklinde özetlenebilir. DASK, Türkiye’deki tüm konutları oluşabilecek depremlere karşı güvence altına almak, mali hasarın yükünü azaltmak, devletin deprem kaynaklı giderlerini azaltmak, fon oluşturmak, güvenli yapılaşmayı desteklemek hedefiyle yapılır.
Türkiye iklimi, jeolojik, topografik özellikleri nedeniyle heyelan, sel gibi farklı doğal afetler yaşasa da genellikle en büyük kayıplar depremle verilir. Ülkenin doğal afet karakteristiğini oluşturan depremlerin neredeyse tüm illerde meydana gelebileceği son yıllarda yapılan çalışmalarla fark edilmiştir. Önceki yıllarda deprem kuşağında olmayan bölgelerin yeni kırılan ve yeni tespit edilen fay hatları yüzünden risk derecesi yükselmiştir. Bu nedenle DASK yaptırmak sadece belli bölgelere değil tüm illere zorunludur.
Deprem sigortası yapılan konut ya da iş yerinin felaket sonrasında birçok faydası olur. En büyük avantaj oluşacak mali yükün bir kısmının sigorta şirketi tarafından hak sahibine ödenmesidir. Binada ya da evde oluşan hasarlar azami teminat tutarına göre karşılanır. Deprem dolayısıyla meydana gelen yangın, tsunami, yer kayması ve patlamalar teminat altına alınır. Bina temeli, duvarlar, asansör, çatı, baca gibi yapıyı oluşturan tüm elemanların deprem ya da ona bağlı felaket nedeniyle zarar görmesi halinde nakdi olarak ödeme yapılır.

Dask Sorgulama ve Başvuru Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın aktifliğini kontrol ederken DASK resmi sitesi üzerinden “Poliçe Sorgulama” işlemi gerçekleştirilir. İsim, TC kimlik no, adres kodu, vergi numarası gibi farklı bilgilerle poliçe sorgulanabilir. DASK başvurusu öncesinde sorgulama yapmak isteyenlerin en çok aradığı konulardan biri “DASK UAVT Kodu Sorgulama / DASK Adres Kodu Sorgulama” olur. Çünkü poliçenin sigorta şirketleri üzerinden yapılabilmesi için ev ya da iş yerine özel tanımlanan adres kodu gerekir. Adres kodu nüfus müdürlükleri, e-devlet uygulaması NVİ uygulaması ve DASK resmi internet sitesi üzerinden yapılır.
Deprem ülkesi olan Türkiye’de oluşabilecek felaketlere karşı önlem almak istiyorsanız siz de DASK poliçenizi aktif tutabilir, tamamlayıcı sigortalarla kapsamı genişletebilirsiniz.