İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan denge sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir kalkınma uygulamasını ve temel ilkelerini bu yazımızda inceliyoruz.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla artan gelişim ihtiyacı, 1970’li yıllardan sonra uluslararası iş birliğini de içerisine alan çok boyutlu bir kavram haline gelmiştir. Bu kavram aynı zamanda gelecek nesiller için elverişli yaşam koşullarının korunması yaklaşımı amacını taşıyan “sürdürülebilir kalkınma” adı altında da tartışılmaya devam etmiştir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma, insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlarken bu ihtiyaçların karşılanmasını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak yapma konusundaki girişimlerdir. Bu uygulama ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan denge sağlamayı hedefler.
 
Sürdürülebilirlik için ekonomik büyüme, sosyal adalet ve çevre koruma arasında denge kurulması gerekir. Bu konsept, çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi, su yönetimi ve hava kalitesi gibi alanlardaki çalışmaları içerebilir. Aynı zamanda, sürdürülebilir kalkınma için hükümetler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği de önemlidir.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutları Nelerdir?

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan denge sağlamak için tasarlanmıştır. Bu üç boyut, birbiriyle ilişkili olarak ele alınmalıdır.
 • Ekonomik boyut: Sürdürülebilir kalkınma için ekonomik büyümeyi ve iş olanaklarını sağlamaktır. Bu, yatırımları arttırmak, istihdamı arttırmak ve ekonomik refahı arttırmak gibi faaliyetleri içerebilir.
 • Sosyal boyut: Sürdürülebilir kalkınma için sosyal adaleti ve insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu, sağlık hizmetleri, eğitim, barınma ve sosyal güvenliği içerebilir.
 • Çevresel boyut: Çevresel boyut, sürdürülebilir kalkınma için çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır. Bu, çevre kirliliğini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak, atık yönetimini geliştirmek ve doğal kaynakları korumak gibi faaliyetleri içerebilir.

Sürdürülebilir Kalkınma Neden Gereklidir?

Günümüzde dünya nüfusu ve ekonomik faaliyetler hızla artarken, çevresel ve sosyal sorunlar da beraberinde artış gösteriyor. Bu sorunlar arasında iklim değişikliği, çevre kirliliği, su yokluğu, enerji kaynaklarının tükenmesi, atık yönetimi, hava kirliliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi sorunlar yer alıyor. Bunların hepsi gelecek nesilleri doğrudan etkileyecektir.
 
Sürdürülebilir kalkınma, gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için bugünün ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının yanı sıra çevresel ihtiyaçlara da dikkat ederek kararlar almaktır. Bu sayede, gelecekteki nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklar bulunabilecektir. Sürdürülebilir kalkınma, aynı zamanda, ekonomik büyüme ve sosyal adalet arasında denge kurmayı amaçlar. Bu sayede toplumun tüm kesimleri ekonomik refahın paylaşılmasını sağlar.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Nelerdir?

Birleşmiş Milletler (BM), sürdürülebilir kalkınma için “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG”) belirlemiştir. Bu hedefler, 2015 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 2030 yılına kadar da gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan bir sürdürülebilir kalkınma sağlamak için tasarlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında şunlar yer alır:
 • Fakirliği sona erdirmek
 • Açlığı ortadan kaldırmak
 • Sağlıklı ve dengeli bir yaşam için iyi sağlık hizmetleri sağlamak
 • Eğitimde eşitliği sağlamak
 • Kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak
 • Su ve hijyen altyapısını geliştirmek
 • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimini arttırmak
 • İstihdamı arttırmak
 • Alt yapı yatırımları yapmak
 • Adaleti sağlamak
 • Kentlerde daha kaliteli bir yaşam için çalışmak
 • Sürdürülebilir tüketim ve üretim sistemi oluşturmak
 • Çevre kirliliğini azaltmak
 • Denizleri korumak
 • Ormanları korumak
 • Adaletli ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmak
 • İş birliği ve destek sağlamak
BM, bu hedefleri gerçekleştirmek için ülkelerin, iş dünyasının ve yerel yönetimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapmasını önerir. Her bir hedef, alt hedefler ve ölçütler ile ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda ülkeler, hedeflere ulaşmak için yıllık raporlar sunacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi, ülkelerin kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma planları oluşturmasını ve uygulamasını da beraberinde getirir. Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ülkelerin ve diğer tarafların sürdürülebilir kalkınma politikalarını ve programlarını uygulamasını teşvik etme amacını devam ettirir. Kuveyt Türk olarak biz de sürdürülebilir bir yatırım için ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunuyoruz.
 
Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın ilk sukuk işlemini 2010 yılında yapan Kuveyt Türk olarak, katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada ilk kez “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı” gerçekleştiren finans kuruluşu olduk. Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynağı, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendirmekteyiz.