İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kazien Felsefesi nedir, iş dünyasında nasıl uygulanır aşama aşama blog yazımızda..

Dünya ekonomisinin global hale gelmesi tüm sektörlerde rekabeti artırmış ve müşterilerin çok sayıda seçeneğe ulaşabilir hale gelmesini sağlamıştır. Günümüzde işletmeler pazardaki payını artırabilmek için düşük maliyetle yüksek kaliteyi müşterilerine sunma arayışlarına girdi. Bu da işletmelerin müşteri odaklı ürün ve hizmet geliştirmesi anlamına gelir. İş dünyası hedeflediği verimlilik artışını ve iyileşme sürecini kaizen felsefesini benimseyerek gerçekleştirebilir.

Kaizen Nedir?

Kaizen bir Japon felsefesidir. Kaizen kelimesi Japonca "Kai" (değişim anlamına gelir) ve "Zen" (iyi anlamına gelir) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Kaizen mevcut durumla yetinmemeyi ve daha iyiye ulaşmak için sürekli değişim göstermeyi amaçlayan bir felsefedir.
Japon bir yönetim danışmanı olan ve kalite yönetimi konusunda çalışmalar yapan Masaaki Imai, özellikle kaizen felsefesiyle ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınır. 1986 tarihli "Japonya'nın Rekabetçi Başarısının Sırrı: Kaizen" adlı kitabı, kaizen felsefesini yönetim bilimine tanıttı.
Kaizen felsefesi asla mevcut durumla yetinmemeyi ve küçük adımlarla her daim ileri gitmeyi hedefler. Değişim odaklı bu felsefe, iş hayatının yanı sıra özel ve sosyal hayatta da kullanılabilir.

Kaizen Felsefesi Nedir?

Kaizen felsefesi her şeyin, her durumun ve herkesin iyileştirilebileceği üzerine kuruludur. Buna göre kaizen felsefesi mükemmelliği kabul etmez. Hiçbir kişi veya hiçbir durum, mükemmel değildir. Her zaman daha iyisi vardır ve ona ulaşmaya çalışmak gerekir.
Özel hayatta kaizen felsefesi kişinin kendini her daim geliştirmesini amaçlar. İnsanlar kapasitelerini zorlayarak üşengeçlikten ve tembellikten kurtulabilir. İş hayatında da aynı şekilde hiçbir çalışanın kendisini en iyi noktada görme lüksü yoktur. Amaç her zaman adım adım daha üst seviyeye çıkmak olmalıdır.
İşletmelerde kaizen tekniği yalnızca yönetimsel kadroda değil tüm çalışanları kapsayacak şekilde uygulanır. Şirketin en alt kademesindeki çalışan da her türlü aktivitesinde bir adım ileri gitmeyi amaçlamalıdır. Kaizen tekniği ile işletmelerde üretimde harcanan zamanın ve maliyetin azaltılması amaçlanır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için tüm kademelerdeki çalışanların sürece dahil olmaları gerekir. Süreci iyileştirebilecek fikirler yalnızca yönetim kadrosundan değil tüm çalışanlardan gelmelidir. Tüm çalışanlar doğal olarak kendi kademelerindeki işleyişi ve problemleri en iyi bilen kişilerdir. Dolayısıyla şirketin üretim sürecini iyileştirecek fikirleri herkesin vermesi beklenir.

Kaizen Tekniği Nasıl Uygulanır?

Kaizen tekniğinin uygulanmasında temel kriter her gün bir önceki günden daha iyi olmaktır. Bu prensipten yola çıkarak kısa vadede iyileşmeler beklenirken uzun vadede gelişme elde edilir. İş hayatında işletmeler küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşabilir.
Kaizen tekniğinin uygulanması 2 ila 5 gün arasında sürebilir. Uygulamada PUKÖ (Planla- uygula- kontrol et- önlem al) döngü sistemi takip edilir.
  • Planla: Kaizen tekniğinin ilk adımı hedef belirlemedir. Hedeflerin küçük olması hızlı gerçekleştirebilme adına önemlidir. Kaynaklar belirlenir ve buna göre hedef ortaya konulur. Hedefe ulaşabilmek adına mevcut sorunların kök nedeni belirlenir. Sorunları çözebilmek adına atılabilecek adımlar konuşulur.
  • Uygula: İlk etapta belirlenen adımlar atılarak mevcut sorun iyileştirilir. Bu aşamada ilerleme olmazsa plan adımına geri dönülmesi gerekir.
  • Kontrol et: Belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı kontrol edilir. İyileşme oranı gözlemlenir.
  • Önlem al: Gerçekleştirilen hedefin kalıcı olması ve bir standart haline gelmesi için gereken önlemler alınır. Bu sayede mevcut sorunlar iyileştirildikten sonra tekrar tekrar başa dönülmesi engellenmiş olur.

Kaizen Prensipleri Nelerdir?

Kaizen tekniğinin prensipleri şu şekilde sıralanabilir:
  • Ortada bir sorun olduğu kabul edilir.
  • Gözlemler yapılarak problemin doğru tespit edilmesine önem verilir.
  • Mevcut sorununun kök nedenine de mutlaka inilir.
  • PUKÖ döngüsü eksiksiz şekilde takip edilir.
  • Hedefler yalnızca ekonomik iyileştirme olmayıp kalitenin de yükseltilmesidir.
  • Kaizen tekniği işletmelerde çalışanların gelişimlerine de önem verir. İşletmenin hedeflerine ulaşılması sürecinde çalışanların sundukları katkılar ödüllendirilir.
Siz de hem özel hayatınızda hem de iş hayatında kendinizi veya işletmenizi geliştirmek için kaizen tekniğini kullanabilirsiniz. Küçük adımlarla kısa sürede ne kadar büyük bir yol kat ettiğinizi gördüğünüzde şaşıracaksınız!