İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Gelişme ve Büyüme Odaklı Hedef Geliştirme Metodolojisi: OKR

OKR kavramı, hedefler ve anahtar sonuçlar olarak tanımlanabilirken, şirketin büyüme ve gelişme sürecini adım adım takip edebilmenize olanak tanır.

Açılımı “Objective Key Results” olan OKR kavramı, hedefler ve anahtar sonuçlar olarak tanımlanabilir. Temelleri 1970’lerde atılan model, 2013 yılında son haline ulaşmıştır. Gelişmeyi hedefleyen kurumların birbirini besleyen ya da bağımsız pek çok hedefi vardır. OKR metodu, bu hedefleri somut hale getirerek bir sıralama yapmanıza yardımcı olur. Kısa ya da uzun vadeli olarak değerlendirebileceğiniz bu sistem, şirketin büyüme ve gelişme sürecini adım adım takip edebilmenize olanak tanır.

OKR Yönteminin Bileşenleri

  • Etkili bir OKR sürecinin temelinde dijital dönüşüm yatar. Çalışanların birbirleriyle ve müşteriyle uzaktan etkileşim kurabilmeleri, iş sürekliliği açısından yüksek önem taşır. Raporlama ve iş takibinin kolaylaşması yeni anahtar hedeflerin doğru belirlenmesine yardımcı olur.
  • Ürün yönetimi, OKR metodunu besleyen unsurlar arasında yer alır. Hedeflerin en az maliyetle, en verimli ve en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için ürün yönetiminin optimum hale getirilmesi gerekir.
  • Sürecin başarılı işlemesini sağlayan bileşenlerden biri de dinamizmdir. Sürekli sonuçlar elde eden ve yeni hedefler belirleyen sistem, şirketinize büyümek için ihtiyaç duyduğu çevikliği sağlar.
  • Bu metodun başarı sırlarından biri, şeffaflıktır. Her departmanın hedefleri ve ulaştıkları sonuçlar tüm ekip tarafından takip edilebilir. Bu özellik aynı işi birden fazla departmanın üstlenmesinin önüne geçerek mükerrer işlemleri engeller.
  • Sistemin basamaklarından biri de iddialı hedeflerdir. Koyduğunuz hedeflerin departmanınızın potansiyelini zorlaması gerekir.

Doğru OKR Süreci Yönetimi

OKR sisteminde hedeflerin belirlenmesi en önemli adımlardan biridir. Önce ana hedef, sonra departmanlara düşen görevler belirlenir. Bu yolla departmanlar da kendi hedeflerini belirleyerek ana hedefe ulaşma yolunda ilerlemeye başlar.
 
Bu yöntemde sonuçların sürekliliği ve takibi işleyiş için oldukça önemlidir. OKR metodunun sonuçları ölçülürken hedeflerin %100 oranında gerçekleştirilmesi tam bir başarı sayılmaz. Hedeflerin tamamına ulaşıldığında ekibin kapasitesinin altında bir hedef belirlenmiş olduğu düşünülür ve metot tam verimle uygulanmamış sayılır. İdeal bir OKR sürecinde hedefin yaklaşık %70’ine ulaşılması beklenir.
 
Her departman başarıya ulaştıktan sonra şirketin büyüme ve gelişme yolunda belirlemiş olduğu hedefe çok daha hızlı ilerlenir. Sürekli raporlama, bilgi akışı ve şeffaflık barındıran sistem sayesinde iş gücü ve zamandan tasarruf edilirken giderler de kontrol altında tutulur.

İş Dünyasında OKR Örnekleri

Diyelim ki şirketiniz 1 yıllık süreçte kâr oranını %12 artırmayı hedefliyor. Bu durumda maliyetlerin düşürülmesi, üretimin hızlanması, satış oranında artış gerçekleşmesi, ürün bilinirliğinin desteklenmesi gerekir.
 
Şirketinizin yönetim kadrosunun, ana hedefi belirledikten sonra anahtar hedefler için sırasıyla satın alma, üretim, pazarlama ve reklam departmanları ile beraber çalışması gerekmektedir. Anahtar hedefler şöyle sıralanabilir:
  • Satın alma hedefi olarak ham madde maliyetlerini %2 düşürmek.
  • Üretim için üretim hızını %5 artırmak.
  • Pazarlama departmanına yönelik olarak yeni pazar yeri araştırmaları yapmak ve pazar kapasitenizi %3 genişletmek.
  • Reklam departmanına yönelik olarak sosyal medya ve internet reklamlarını %10 artırmak.
Bu formatta ana hedef ve anahtar hedefler belirlenebilir. Bu hedefler gerçekleştikçe ana hedefe ulaşmak için yeni bir adım atılmış olur. OKR yöntemi bu sürecin daha verimli, planlı ve akıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

OKR Yöntemi Neden Bu Kadar Popüler?

OKR, iş planlamasında üretim departmanlarının yönetim kadrosu kadar aktif olmasını sağlayan bir sistemdir. Departmanlar kendi kapasiteleri ve işleyiş şekillerine göre belirledikleri hedefleri çok daha hızlı biçimde gerçekleştirir, işleyiş sırasında oluşabilecek olumsuzlukları da daha kolay öngörebilir. İdeal bir OKR sisteminde hedeflerin %60’ı çalışanlar, %40’ı yönetim kadrosu tarafından belirlenir.
Dinamik bir çalışma metodu olan OKR, iş dünyasında gelişimi hedefleyen şirketlerin ilgisini çekmektedir. Yöntem kolay uygulanabilir olmasıyla her ölçekten iş yeri için avantajlı çözümler sunar.