İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

e-Dönüşüm'e ait merak edilenleri, dijitalleşmenin hayatımızdaki etkilerine ait detayları blog yazımızda bulabilirsiniz.

Dijitalleşme günlük yaşamda olduğu kadar iş hayatını da etkisi altına almaya başladı. Yaşadığımız çağda en değerli varlık olan bilgi, teknoloji alanındaki yeniliklerin hızla artmasıyla birlikte online sisteme taşınmış elektronik dünyanın bir parçası oluyor. e-Dönüşüm de bu değişimin bir sonucu olarak özellikle işletme sahiplerini etkilemeye başladı. Yeni düzende yaşama entegre edilen elektronik sistemler ve e-Dönüşüm hakkında merak ettiklerinizi içerikte bulabilirsiniz.

e-Dönüşüm Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere e-Dönüşüm, bilginin, varlığın, girişimciliğin, değerlerin ve ihtiyaçların elektronik olarak dönüşüm uygulamalarına atfedilen bir kısaltma niteliğindedir. Başka bir deyişle dijital dönüşüm olarak bilinen bu kısaltma ile işletmelerin ve kurumların işleyişlerinde var olan süreçlerin tamamen dijital ortama aktarılmasını ifade eder. Bu değişimle birlikte hem özel hem kamu işletmeleri tarafından sürdürülen finansal süreçler, artık elektronik ortama taşınmaya başlanmıştır. Hemen her sektörde büyük bir hızla gerçekleşen bu elektronikleşme sürecini tamamlamak için uygulamaya konulan sistemlere de e-Dönüşüm sistemleri denir.

Kimler Neden e-Dönüşüme İhtiyaç Duyar?

e-Dönüşüm ile birlikte ülkelerin sınırları ve mesafeleri artık tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Dünyanın herhangi iki bölgesi arasında yazışma, iletişim, bilgi aktarımı ya da dosya alışverişi gibi olaylar çok daha hızlı ve kesin bir hale gelmiştir. Birçok kolaylığın ve avantajın özellikle iş dünyasına taşınmasıyla birlikte işletmeler ve kurumlardan oluşan iş dünyası kendi iş süreçlerini çok daha pratik hale getirmiş ve hızlandırmıştır. Diğer yandan bahse konu iş süreçleri, elektronik uygulamalarla birlikte yürütüldüğünden hata ihtimali neredeyse sıfıra indirilmiştir. Böylece işletmeler ve kurumlar adına hızlı ve verimli bir iş süreci için dijitalleşme vazgeçilmez konuma gelmiştir.

e-Dönüşümün Ne Gibi Avantajları Vardır?

e-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte işletmelerin ve kurumların iş süreçleri olağan dışı bir hız kazanır. Bu durumda iş süreçlerinin hızlanmasını ve verimin artmasını beraberinde getirerek kârlılığın artmasını da sağlar. Öte yandan normal şartlarda fizikî olarak yürütülen tüm süreçlerin e-Dönüşüm çözümleriyle ortadan kaldırılması tasarruf edebilme olanağı sağlar. Olağan şartlarda kağıda basılı belgeler ve evraklar üretmek ile bunların muhafazasını sağlamak zorunda olan işletmeler, e-Dönüşüm süreçleriyle birlikte tüm bu evrakları dijital ortama aktarabilir. Böylece fiziki evrak üretme, bunların ibraz için depolanması gerekliliği gibi pek çok süreç daha kolay bir hâl alır.
e-Dönüşüm çözümlerinin ekonomiye ve çevreye de son derece olumlu etkileri mevcuttur. İşletmelerin yıllık milyonları bulan kağıt harcamaları doğaya ve ekonomiye ciddi bir yüktür. Ancak e-Dönüşüm ile birlikte on binlerce ağacın kağıda dönüştürülmesinin önüne geçilmiş, başta ormanlar ve dolaylı olarak da insanlar ile hayvanlar korunarak gelecek nesillere çok daha güçlü bir dünya bırakılmasına katkı sağlanmıştır.
Bilgisayar kullanımının hızla arttığı toplumda, bireylerin online imza kullanması, ortak bir ağ üzerinden işlemlerini yapabilmesi e-Dönüşüm çözümlerinin ilk adımı olarak kabul edilir. Bu uygulamaların zamanla toplumda yaygınlaşması ve/veya uygulamaların alışkanlık haline getirilmesi özel bir kültür oluşturacak ve beraberinde de dijital dünyanın aslında güvenli bir alan olduğu algısı yaygınlaşacaktır. Özellikle bu değişimi destekleyen iş dünyası yöneticilerine dönüşümü sağlamak üzere devlet tarafından teşvik edici uygulamalar sağlanabilir.

e-Dönüşüme Nasıl Geçilebilir?

e-Dönüşüm sistemlerinin en yaygın olanları son dönemde sıkça kullanılan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet, e-İrsaliye, e-İmza, e-SMM gibi uygulamalardır. Gelecekte bu uygulamaların daha da çoğalması bekleniyor. Tüm bu sistemlere geçiş yapmak elbette belirli bir uzmanlık ve zaman gerektirir. Bu kapsamda kullanılan özel entegratörler mevcuttur. Bu özel programlar sayesinde e-Dönüşüm sürecine kaydolmak, işletmeleri başta evrak takip ve saklama süreci olmak üzere pek çok ek sorumluluktan kurtarır. Siz de e-Dönüşüm çözümleriyle hızlı değişen dünyaya ayak uydurmak ve değişimin gerisinde kalmamak için finansal süreçlerinizde Kuveyt Türk ayrıcalıklarıyla tanışabilirsiniz.