İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Tübitak Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Nedir?

Tübitak Kobi Ar-Ge başlangıç destek programı KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almalarını amaçlayan bir programdır.

Tübitak Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Özellikleri Nelerdir?

  • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin sorunlarını aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 600.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.
  • Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Kimler Yararlanabilir?

Programa Uygulama Esasları'nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ'ler başvurabilir. Uygulama esaslarını incelemek için buraya tıklayınız.

Bu sayfadaki vergi, teşvik ve yasal yükümlülüklere ilişkin meblağ, oran ve sair veriler sadece bilgi amaçlı olup, anılan vergi ve teşvikler ile mevzuat hükümleri yetkili kamu makamlarınca her zaman değiştirilebilmektedir.  Sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemelerin takip sorumluluğu müşterilerimize aittir. Bankamız buradaki bilgileri sürekli güncel tutamayabileceğinden, bahse konu vergi ve teşvikler ile mevzuat düzenlemelerine ilişkin güncel bilgileri ilgili kamu makamlarından temin etmeniz gerekmektedir.