İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Yeni nesil Yazar Kasa POS’lar hem POS makinesi hem de yazar kasa işlevi görüyor. Daha öncesinde ayrı birer cihaz olan yazar kasa ile POS cihazları Yazar Kasa POS adıyla bir makinede birleştirildi. Bu yenilikle işlemlerin tek cihaz üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan Yazar Kasa POS, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) olarak da anılıyor.

Yazar Kasa POS Nedir?

Maliye Bakanlığı’nın eylem planı doğrultusunda, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yazar kasa ve POS’un entegre edilerek, verilerin Maliye Bakanlığı’na anlık iletilmesini sağlayan ve bütün banka kartlarıyla uyumlu cihazlardır. Satış sonrası fiş/fatura bilgileri anında Gelirler İdaresi Başkanlığı’na iletilir. Böylece elektronik ortamda kontrol ve denetim sağlanmış olur.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Uygulaması

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yayınladığı 69 ve 70 seri numaralı Tebliğler ile 3100 sayılı yasa ve ilgili mevzuatı gereğince Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) adı verilen yazar kasa kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları ÖKC’lerle ilgili bir takım düzenlemeler yaptı.

Yeni Nesil ÖKC Kullanımının Zorunluluk Tarihi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanmalarına göre ayrıma tabi tutarak zorunluluk tarihlerini belirlemiş ve 3100 sayılı kanun ve ilgili mevzuatına tabi mükelleflerden faaliyetlerinde,

Mobil POS kullananlara 1 Ekim 2013

Mobil POS kullanmayan ve 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı;

  • 1 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Nisan 2016,
  • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükelleflere 1 Temmuz 2016,
  • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükelleflere 1 Ekim 2016,
  • 150 Bin TL’den az olan mükelleflere 1 Ocak 2017

tarihinden itibaren “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” (ÖKC) kullanma zorunluluğu getirdi. Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış Yeni Nesil ÖKC’alarak kullanabilirler.

Faaliyetine 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında başlayan mükellefler için Yeni Nesil ÖKC kullanım mecburiyeti 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacak. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış Yeni Nesil ÖKC alıp kullanabilirler.

Nitelikleri “KDV Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Sıra Numaralı Genel Tebliğ” ile belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için, 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre bir sınıflandırma yapılmadı. Bu cihazların kullanıldığı iş yerlerinin Yeni Nesil ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla zorunluluk başlangıç tarihi 1 Ocak 2017 olarak belirlendi.

25 Aralık 2015’ten itibaren, yukarıda belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut yazar kasalara yeni mali hafıza takılmıyor, bu cihazlar Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Genel Tebliğler’de belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayılıyor ve cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil ÖKC almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getiriyorlar.

Yeni Nesil ÖKC Kullanımı Hangi İş Yerleri İçin Zorunludur?

3100 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında olmayan mükelleflerin Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmamakla birlikte, iş yerinizin yasal düzenleme kapsamına girip girmediği konusundaki en doğru bilgiyi bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden ya da muhasebecinizden/mali müşavirinizden alabilirsiniz.

Yeni Nesil ÖKC'ler İle POS Cihazlarının Entegrasyonu Nasıl Olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Nesil ÖKC’ler ile POS cihazlarının belirlenen zorunluluk tarihleri itibariyle birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılması konusunda da zorunluk getirdi ve burada da mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanmalarına göre ayrıma tabi tuttu. Buna göre faaliyetlerinde; Mobil POS kullananlar için içinde entegre POS özelliği bulunan Yeni Nesil ÖKC kullanma zorunluluğu getirildi. Mobil POS kullanmayanlara ise entegre POS özelliği bulunan Yeni Nesil ÖKC kullanmanın yanı sıra, Yeni Nesil ÖKC ile POS cihazını kablo ile haricen bağlantılı kullanabilme serbestisi de tanındı.

 
Kuveyt Türk İle Anlaşmalı Yazar Kasa POS Firmaları ve Modelleri Nelerdir?
Firma Model Telefon
Arçelik/BEKO 220TR 0850 250 07 67
Arçelik/BEKO 300TR 0850 250 07 67
Hugin Verifone VX 675 0850 252 52 72
Ingenico iDE280 - iWE280 0850 250 40 30
Mikrosaray Pidion MT360E 444 31 81
Profilo S900 ECR 444 0 776
Profilo Verifone VX 680 444 0 776

Şube ve ATM'ler

Size en yakın Şube ve ATM'lere ulaşmak için