İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Nedir?

Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, geliştirme, teknolojikve inovatif faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özellikleri

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
  • Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir.
  • Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur.
  • Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır.
  • Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

Kimler Yararlanabilir?

Programa sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir.

Bu sayfadaki vergi, teşvik ve yasal yükümlülüklere ilişkin meblağ, oran ve sair veriler sadece bilgi amaçlı olup, anılan vergi ve teşvikler ile mevzuat hükümleri yetkili kamu makamlarınca her zaman değiştirilebilmektedir.  Sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemelerin takip sorumluluğu müşterilerimize aittir. Bankamız buradaki bilgileri sürekli güncel tutamayabileceğinden, bahse konu vergi ve teşvikler ile mevzuat düzenlemelerine ilişkin güncel bilgileri ilgili kamu makamlarından temin etmeniz gerekmektedir.