İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP), ağırlıklı olarak IPARD kapsamı dışında kalan illlerde faaliyet gösteren çiftçilerimize %50 hibe desteğiyle katkı sağlayan bir programdır. İlgili desteğe başvuran çiftçilerimizin tüm bankacılık süreçlerinde hızlı ve etkin destek politikasıyla yanındayız.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) Nedir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsal alanda ekonomik ve  sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal  kalkınma programıdır.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programına Nasıl Başvurulur?

Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulmakta olup program 12/2020 tarihine kadar devam edecektir. Hibe desteklerine uygun yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin bakanlık üzerinden il tarım müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tüm gerçek ve tüzel kişiler, kredi ve teminat mektubu talepleri için en yakın şubemize başvurabilmektedir.

Hangi Sektörlerde Teşvik Verilmektedir?

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiler ile  tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan üretici  birlikleri/iktisadi teşekkülleri istenen  şartlar kapsamında başvuru yapabilmektedir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
 • Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, modernizasyonu
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
 • Çelik silo,
 • Soğuk hava deposu,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımları

 • Kırsal turizm
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
 • El sanatları ve katma değerli ürünler
 • Bilişim Sistemleri
Bu sayfadaki vergi, teşvik ve yasal yükümlülüklere ilişkin meblağ, oran ve sair veriler sadece bilgi amaçlı olup, anılan vergi ve teşvikler ile mevzuat hükümleri yetkili kamu makamlarınca her zaman değiştirilebilmektedir.  Sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemelerin takip sorumluluğu müşterilerimize aittir. Bankamız buradaki bilgileri sürekli güncel tutamayabileceğinden, bahse konu vergi ve teşvikler ile mevzuat düzenlemelerine ilişkin güncel bilgileri ilgili kamu makamlarından temin etmeniz gerekmektedir.