Arama Yapın

Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan Hayat Sigortası

TARSİM Sigortası ile Hayvanlarınızı Sağlama Almak İçin Kuveyt Türk'e Gelin!

Çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş, Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

  • Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanır.
  • Tohum Kart’la ödeme yapılabilmektedir.