İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kuveyt Türk, Kültürel mirası yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları yayınlanan kitaplarla da destekliyor.
“Kaybolan Meslekler” ve “Kaybolan Çeşmeler” isimli iki büyük boy prestij kitabı bu düşüncenin ilk ürünleri olarak hayata geçirildi.
“Evliya Çelebi Hac Yolu” kitabını ise aynı adı taşıyan bir belgesel film ve fotoğraf sergisiyle eşzamanlı olarak kurgulanarak bu alanda zengin bir başvuru kaynağı oluşturmak planlandı.
Restorasyonun ardından açığa çıkan izleri bellekte tutmak amacıyla da “Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy” kitabını hazırlandı.
Kuveyt Türk Kültür Yayınları’na son olarak da 2016 yılında “Kuşların Şarkısı” adlı çocuk kitabı eklendi.

Hem büyük bir mutasavvıf hem de güçlü bir edebiyatçı-şair olan Feridüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı eserinden uyarlanmış çocuk kitabı “Kuşların Şarkısı”, Kuveyt Türk Kültür Yayınları’nın en son kitabıdır. Minyatür eserlerle resimlendirilmiş bu öykü kitabı ile Kuveyt Türk, minyatür sanatını çocuklara sevdirmeyi amaçladı. Satırlar arasına yerleştirdiği kültürel öğelerin çocukların ufkunu genişleteceğini umduğu bu kitap ile ayrıca minyatür sanatçılarına vefa gösterdi.

Kitaba ulaşmak için: Kuşların Şarkısı