İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kuveyt Türk, Kültürel mirası yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları yayınlanan kitaplarla da destekliyor.
“Kaybolan Meslekler” ve “Kaybolan Çeşmeler” isimli iki büyük boy prestij kitabı bu düşüncenin ilk ürünleri olarak hayata geçirildi.
“Evliya Çelebi Hac Yolu” kitabını ise aynı adı taşıyan bir belgesel film ve fotoğraf sergisiyle eşzamanlı olarak kurgulanarak bu alanda zengin bir başvuru kaynağı oluşturmak planlandı.
Restorasyonun ardından açığa çıkan izleri bellekte tutmak amacıyla da “Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy” kitabını hazırlandı.
Kuveyt Türk Kültür Yayınları’na son olarak da 2016 yılında “Kuşların Şarkısı” adlı çocuk kitabı eklendi.

Serkan Özburun editörlüğünde hazırlanan ve 2006 yılında basılan “Kaybolan Meslekler” kitabı Osmanlıdan günümüze kaybolmaya yüz tutan veya kaybolmuş onlarca mesleğe dair gravür ve renkli resimler eşliğinde bilgiler içeriyor. Kitapta, insanoğlunun sınırsız ihtiyaçları karşısında ayakta durma mücadelesi veren zanaatlar ve zanaat erbabları, içinde bulunduğu devrin üslubuna has özellikleriyle anlatılıyor.

Kitaba ulaşmak için: Kaybolan Meslekler