İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Geleceğe Kaynak Kitaplar BırakıyoruzKuveyt Türk, Kültürel mirası yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları yayınlanan kitaplarla da destekliyor.

“Kaybolan Meslekler” ve “Kaybolan Çeşmeler” isimli iki büyük boy prestij kitabı bu düşüncenin ilk ürünleri olarak hayata geçirildi.

“Evliya Çelebi Hac Yolu” kitabını ise aynı adı taşıyan bir belgesel film ve fotoğraf sergisiyle eşzamanlı olarak kurgulanarak bu alanda zengin bir başvuru kaynağı oluşturmak planlandı. Restorasyonun ardından açığa çıkan izleri bellekte tutmak amacıyla da “Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy” kitabını hazırlandı.

Kuveyt Türk Kültür Yayınları’na son olarak da 2016 yılında “Kuşların Şarkısı” adlı çocuk kitabı eklendi.

Bağış

İnternet şubemizdeki bağış menüsünden
 istediğiniz kuruma kolayca bağış yapmak için

Kuşların Şarkısı (Mantıku’t Tayr)

Hem büyük bir mutasavvıf hem de güçlü bir edebiyatçı-şair olan Feridüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı eserinden uyarlanmış çocuk kitabı “Kuşların Şarkısı”, Kuveyt Türk Kültür Yayınları’nın en son kitabıdır. Minyatür eserlerle resimlendirilmiş bu öykü kitabı ile Kuveyt Türk, minyatür sanatını çocuklara sevdirmeyi amaçladı. Satırlar arasına yerleştirdiği kültürel öğelerin çocukların ufkunu genişleteceğini umduğu bu kitap ile ayrıca minyatür sanatçılarına vefa gösterdi.

Evliya Çelebi Hac Yolu

Evliya Çelebi Hac Yolu” kitabı ise Büyük Türk Seyyahı Evliya Çelebi'nin en önemli eseri olarak kabul edilen ‘Seyahatname’sinin 9. cildinde yer alan Kutsal Hac Yolculuğu’nun belgesel projesi olarak hayata geçirilmesi sonucu 2012 yılında basıldı.

Kaybolan Meslekler

Serkan Özburun editörlüğünde hazırlanan ve 2006 yılında basılan “Kaybolan Meslekler” kitabı Osmanlıdan günümüze kaybolmaya yüz tutan veya kaybolmuş onlarca mesleğe dair gravür ve renkli resimler eşliğinde bilgiler içeriyor. Kitapta, insanoğlunun sınırsız ihtiyaçları karşısında ayakta durma mücadelesi veren zanaatlar ve zanaat erbabları, içinde bulunduğu devrin üslubuna has özellikleriyle anlatılıyor.

Kaybolan Çeşmeler

Gülşen Kılınçer’ın yazarı olduğu ve 2007 yılında çıkan “Kaybolan Çeşmeler” kitabı, suyla gelen mimari kültürün bir parçası olan İstanbul çeşmelerinin, öne çıkan, bazıları yitip gitmiş, bazıları bozulmuş ve bazıları da ilk günkü gibi ayakta kalan örneklerini hikayeleriyle tanıtmaya çalışıyor.
 

Anadolu Sanayi Devrimi

Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak eserler bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine Eylül 2019’da bir yenisini daha ekledi.

Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi eserinde, Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüveni iktisadi, sosyal ve kültürel yönleriyle ele alınıyor.

Anadolu ekseninde gerçekleşen sanayi devriminin Ahi kümelenme modeli yönünden incelendiği kitapta, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki tarım uygulamaları ve Anadolu sanayi devrimiyle zenginleşen İpek Yolu şehirleri detaylı şekilde anlatılıyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan eserde, İsmini Selçuklu ve Osmanlı döneminde esnafların ferdi iş yapmak yerine birlik kurarak ve belirli coğrafi alanlarda kümelenerek üretim yapmasından alan bu model, Anadolu Sanayi Devrimi kitabında tüm yönleriyle konu ediniliyor.

Kitaba ulaşmak için: Anadolu Sanayi Devrimi