Arama Yapın

Yeşil enerji için Kuveyt Türk’ten 174 GES projesine finansman desteği

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, yenilenebilir enerji kaynakları alanında güneş enerji santrallerine yapılan yatırımlara finansman desteği vermeye devam ediyor.

07.10.2021

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, yenilenebilir enerji kaynakları alanında güneş enerji santrallerine yapılan yatırımlara finansman desteği vermeye devam ediyor. Türkiye'de 7 bin 385 megavat olan kurulu güneş enerji santrallerinin 523 megavatı, Kuveyt Türk’ün finansman desteğinde bulunduğu 174 proje tarafından karşılanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında geliştirdiği YEKA GES-3 yarışmalarının salgın koşullarına rağmen tamamlanması, katılım finans sektöründe de memnuniyetle karşılandı. YEKA GES-3 kapsamında 36 ilde toplam 1.000 megavat gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde 74 mini YEKA yarışma yapıldı. 30 Mart 2022'de başvuruların yapılacağı YEKA GES-4 kapsamında ise toplam kapasitesi 1.000 megavat olan 15 yarışma düzenlenecek. Kapasiteler 50 ve 100 megavat büyüklükler şeklinde tahsis edilecek. 12 Ocak 2022'de başvuruların yapılacağı YEKA GES-5 kapsamında da 1.500 megavat olan 23 bağlantı bölgesinde 76 güneş enerjisine dayalı yarışma yapılacak. YEKA GES ile Türkiye'de güneş ve rüzgâr enerjisi alanlarında yerli sanayi ve ilgili yan sanayinin geliştirilmesi, nitelikli personelin yetiştirilmesi ve tedarik zincirin güçlendirilmesi gibi konularda yeni fırsatların oluşturulması hedefleniyor.

“GES alanında yatırım yapanlara fon desteğinde bulunmaya önem veriyoruz”

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak, çevreye verilen zararı azaltabilmek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ufuk Uyan, “YEKA GES-3 kapsamındaki ihalelerin Türkiye’nin çeşitli illeri arasında dağıtılması ve istihdama sağlayacağı katkı bu yatırımların önemini daha da artırıyor. Enerjinin giderek önem kazandığı dünyamızda YEKA GES-4 ve YEKA GES-5 yarışmalarının 2022’nin ilk aylarında yapılacak olması da memnuniyet verici bir gelişme. Bu tür projelerin çevre üzerindeki pozitif etkisinin yanı sıra enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azalmasına sağlayacağı katkıyı kıymetli buluyoruz. Ayrıca toplanacak fonların, geçtiğimiz günlerde dünyada ve Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracımıza kanalize edilebileceği bir alan olması nedeniyle de GES alanında yatırım yapacaklara fon desteğinde bulunmaya büyük önem veriyoruz” dedi.

“GES projelerine verdiğimiz destekle de katılım finansta öncüyüz”

Kuveyt Türk’ün, YEKA GES finansmanıyla çevre dostu yenilenebilir enerji üretimi yapan tüm tüzel firmaların yanında yer aldığını kaydeden Ufuk Uyan, “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 2021 yılı Ekim ayı verilerine göre Türkiye'de kurulu güneş enerji santrallerinin kapasitesi 7 bin 385 megavattır. Kurum olarak buradaki payımız 523,46 megavat kurulu güçle yüzde 7'ye tekabül ediyor. Bu kapsamda toplamda 174 projeye finansman desteğinde bulunarak katılım finans sektörüne öncülük ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları, bir taraftan enerjide devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda önemli bir rol oynarken, diğer taraftan enerji çeşitliliğini mümkün kılarak hem çevresel riskleri bertaraf ediyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Kuveyt Türk olarak yenilenebilir enerji kaynakları içerisinden en fazla öne çıkan kaynaklardan biri olan güneş enerjisine yatırım yapmak isteyen tüm işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.