Arama Yapın

Kuveyt Türk’ten çocukların para ve tasarruf algısına ışık tutan araştırma

Kuveyt Türk, hesabını bilen ve keşfetmeyi seven çocuklar için Dijital Kâşif ürünlerini hayata geçirmesinin ardından 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik araştırma da yaptırdı.

24.04.2021

Kuveyt Türk, hesabını bilen ve keşfetmeyi seven çocuklar için Dijital Kâşif ürünlerini hayata geçirmesinin ardından 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik araştırma da yaptırdı. Çocukların ve ebeveynlerin katılımıyla yapılan Para ve Tasarruf Algısı Araştırması önemli sonuçlar ortaya koydu.

“Tasarruf nedir?” sorusuna çocukların yüzde 67’si “harcamaların kısıtlanması” cevabını verdi. Çocukların yüzde 42’si harçlıklarını biriktirirken, yüzde 56’sı hiç tasarrufta bulunmuyor. Çocuklar aylık harçlıklarını en çok yiyecek için harcıyor.

Çocukların yüzde 99’unun banka hesabı bulunmazken, yüzde 67’si bankaların para alıp verme işine, yüzde 18’i para biriktirmeye ve yüzde 14’ü de para kazanmaya aracılık ettiğini belirtiyor. Çocukların yüzde 91’i ise banka kartı sahibi olmak istiyor.

Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, çocuklara özel tasarladığı Dijital Kâşif ürünlerini müşterilerine sunmasının ardından çocuklara yönelik önemli bir araştırmaya imza attı. Kuveyt Türk’ün, uluslararası pazar araştırma ve danışmanlık şirketi olan Xsights ile yürüttüğü “Para ve Tasarruf Algısı Araştırması” ile Türkiye’de yaşayan 6-15 yaş arası çocukların para ve banka kavramlarına bakış açıları, harcama alışkanlıkları ve tasarruf algıları hakkında dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

“Bilime önem veren Dijital Kâşifler yetişsin istiyoruz”

Araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Çocuklara özel tasarladığımız Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Mobil Uygulamadan oluşan Dijital Kâşif ürün grubuyla çocuklarımızın finansal işlemler konusunda deneyim kazanmalarını ve finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için çalışmalarımızı sadece ürünlerimizle sınırlı tutmayıp çocukların tasarruf ve para algısını ölçerek konuyla ilgili kamuoyunda bir farkındalık oluşturmayı da hedefledik. Bunun için çocuklarımızın katılımıyla bir araştırma gerçekleştirerek paraya ve birikime bakış açılarını anlamak istedik. Araştırma sonuçlarının ülkemize ve sektörümüze, bu konuda yapacakları çalışmalarda ışık tutmasını temenni ediyoruz. Bilime ve teknolojiye önem veren, merak eden, sorgulayan ve geleceğe yön verecek çocuklar yetiştirmeyi tüm toplumun sahiplenmesi gereken önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için Kuveyt Türk olarak tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar hayallerine ulaşmak için paradan çok eğitime önem veriyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan araştırmada, “En büyük hayalin nedir?” sorusuna çocukların yüzde 33’ü avukat veya savcı olmak yanıtını verirken, doktor olmak isteyenlerin oranı yüzde 27, mühendis olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 9 olarak karşımıza çıkıyor. Çok yanıtlı sorulara verilen cevaplara göre çocukların yüzde 93’ü hayallerini gerçekleştirmek için eğitime ihtiyaç duyduğunu ifade ederken yüzde 43’ü paraya, yüzde 32’si kendine inanmaya ve yüzde 14’ü çok çalışmaya ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. 11-15 yaş grubunun paraya ihtiyaç duyma oranı yüzde 53 seviyesinde iken 6-10 yaş grubunun paraya ihtiyaç duyma oranı yüzde 33’te kalıyor. Çocukların çok paraya sahip olmaktan anladıkları ise yüzde 92 ile zengin olmak ve yüzde 8 ile de istediklerini alabilmek. Çocuklar çok parası olduğunda yüzde 72 oranında parasını ailesine vermeyi tercih ediyor. Yüzde 70’i harcamayı, yüzde 53’ü ise biriktirmeyi seçiyor.

Çocuklar harçlıklarını en çok yiyecek için harcıyor

Araştırmaya katılan çocuklara çoktan yanıtlamalı yöneltilen “Harçlığını nelere harcıyorsun?” sorusu sorulduğunda yüzde 99’u gıda tüketimi/yiyecek yanıtını veriyor. Kafe veya restoran yanıtını verenlerin oranı yüzde 81 iken, kırtasiye yanıtını verenler yüzde 80, kıyafet diyenler ise yüzde 51 şeklinde sıralanıyor. Çocukların yüzde 94’ü paralarını kendileri için harcadığında daha mutlu olduklarını ifade ederken yüzde 6’sı başkaları için yaptıkları harcamalardan mutlu oluyor.

Çocukların yarıdan fazlası harçlıklarını biriktirmiyor

Çocuklara çoktan yanıtlamalı “Tasarruf nedir?” sorusu sorulduğunda yüzde 67’si “harcamaların kısıtlanmasıdır” yanıtını veriyor. Yüzde 49’u “kullanılmayan elektriğin veya suyun kapatılmasıdır” derken yüzde 47’si “para biriktirmek” yanıtını veriyor. Çocukların yüzde yüzde 42’si harçlıklarını biriktirmeyi tercih ederken 56’sı ise harçlıklarını biriktirmediğini belirtiyor. 11-15 yaş grubunun harçlık biriktirmeme oranı yüzde 66, 6-10 yaş grubunun ise yüzde 48 olarak dikkat çekiyor.

Çocukların tamamına yakını kumbara tercih ediyor

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 98’i birikimlerini kumbaralarında, yüzde 2’si ise odalarına sakladıklarını söylüyor. Çocuklar, para biriktirdiklerinde yüzde 81 oranında harcamak için sabırsızlandıklarını da söylüyor. Çocukların para biriktirme motivasyonundaki duygu durumuna yönelik yöneltilen çoktan yanıtlamalı “Para biriktirdiğinde ne hissediyorsun?” sorusuna verilen yanıtlarda ise çocukların yüzde 72’si para biriktirdiğinde mutlu olduğunu belirtirken, yüzde 50’si kendisini özgüvenli hissettiğini belirtiyor.

Çocuklara göre banka demek para demek

Araştırma kapsamında “Sence banka nedir?” sorusu sorulduğunda çocukların yüzde 47’si “para” yanıtını veriyor. Yüzde 20’si “parası olan yer”, yüzde 12’si “para kazanmak”, yüzde 11’i de “para saklanan yer” şeklinde yanıtlıyor. Çocuklar yüzde 67 oranında bankaların para alıp verme işine, yüzde 18’i biriktirmeye ve yüzde 14’ü para kazanmaya yaradığını belirtiyor. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 99’unun banka hesabı bulunmuyor. Çocukların yüzde 87’si para kazanmaya başladığında, yüzde 85’i büyüdüğünde, yüzde 25’i ailesinden izin aldığında ve yüzde 14’ü üniversiteye gittiğinde banka hesabı açabileceğini düşünüyor.

Çocukların yüzde 91’i banka kartına sahip olmak istiyor

Banka kartı denildiğinde çocukların aklına yüzde 44 ile alışveriş yapmak gelirken, yüzde 41’i için içinde para olması, yüzde 6’sı için para çekmek ve yüzde 4’ü için ise ödeme yapmak anlamına geliyor. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 91’i banka kartı sahibi olmayı isterken banka kartına sahip olmak isteyen 11-15 yaş çocukların oranı yüzde 98’e kadar çıkıyor. 6-10 yaş grubunda ise bu oran yüzde 84 seviyesinde bulunuyor.