Arama Yapın

Kuveyt Türk’ten Anadolu Sanayi Devrimi kitabı

Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine bir yenisini daha ekledi.

16.09.2019

Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi isimli eserde, Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüveni iktisadi, sosyal ve kültürel yönleriyle detaylı bir şekilde ele alınıyor.

‘Değerlerimizle büyüyoruz’ anlayışıyla medeniyetimizin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi gayesiyle bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Kuveyt Türk, ilim dünyasının istifadesine sunmak ve gelecek kuşaklara kaynak bırakmak amacıyla hayata geçirdiği prestij eserler serisine yeni bir eser dahil etti. Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi kitabında, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki tarım uygulamaları ve Anadolu sanayi devrimiyle zenginleşen İpek Yolu şehirleri anlatılıyor. Kitapta İslam medeniyetinin iktisadi, sosyal ve kültürel temellerine de yer veriliyor.

“Okuyucuya yeni ufuklar açan bir eser”

Toplumsal değerlerimizi kültür, sanat ve yayın faaliyetleriyle muhafaza edip gelecek nesillere aktarmayı gaye edindiklerini belirten Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Bu gaye doğrultusunda Türk-İslam medeniyetine ait önemli mimari eserlerin restorasyonunu ve tefrişini gerçekleştiriyor, sanatçılarımızın eserlerini koleksiyonumuza katarak koruma altına alıyor ve kaynak eserler hazırlayıp ilim ehlinin ve gelecek kuşakların istifadesine sunuyoruz. Kıymetli akademisyenlerimizden Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi kitabı, Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüvenini ve yüzyıllardır devam eden etkilerini anlatan, birçok yönden okuyucusuna yeni ufuklar açan nadide bir eserdir. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kümelenme modeli tüm detaylarıyla anlatılıyor

Kuveyt Türk Katılım Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan eserde, Anadolu ekseninde gerçekleşen sanayi devrimi Ahi kümelenme modeli yönünden inceleniyor. İsmini Selçuklu ve Osmanlı döneminde esnafların ferdi iş yapmak yerine birlik kurarak ve belirli coğrafi alanlarda kümelenerek üretim yapmasından alan bu model, Anadolu Sanayi Devrimi kitabında tüm yönleriyle konu ediniliyor.

Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaynak eser olarak yayın hayatına kazandırılan kitapta özellikle Selçuklu ve Osmanlı’nın tarım uygulamalarıyla ve Anadolu sanayi inkılabıyla zenginleşen İpekyolu şehirleri ile İslam medeniyetinin iktisadi, sosyal ve kültürel temelleri anlatılıyor. Eser, İslam medeniyetini temsil eden Buhara ve Semerkant’tan ilk Selçuklu Anadolu İpekyolu İslam şehri Ani-Şehristan’a, sonrasında Kayseri ve Konya’ya, şehirlerin kalkınmasını ve artan gelirin vakıf kurumlarıyla toplanıp toplumun tüm kesimlerine yeniden din, kültür, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar halinde dağıtılmasını anlatıyor.

Kuveyt Türk geleceğe kaynak kitaplar bırakıyor!

Anadolu Sanayi Devrimi, Kuveyt Türk’ün altıncı prestij kitabıdır. Kuveyt Türk Kültür Yayınları’ndan 2006 yılında çıkan ilk kitap olan “Kaybolan Meslekler”, Osmanlı’dan günümüze kaybolmaya yüz tutan veya kaybolmuş onlarca mesleğe dair gravür ve renkli resimler eşliğinde bilgiler içeriyor. 2007 tarihli “Kaybolan Çeşmeler” eseri ise mimari kültürün bir parçası olan İstanbul çeşmelerinin hikâyelerini anlatıyor. “Evliya Çelebi Hac Yolu” kitabı, Büyük Türk Seyyahı Evliya Çelebi'nin en önemli eseri olarak kabul edilen ‘Seyahatname’sinin dokuzuncu cildinde yer alan Kutsal Hac Yolculuğunun belgesel projesi olarak hayata geçirilmesi sonucu 2012 yılında basıldı. Kuveyt Türk, restorasyonu üstlendiği Büyük Mecidiye Camii’ne dair izleri bellekte tutmak için 2014’te “Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy” kitabını hazırladı. Kuveyt Türk Kültür Yayınları en son 2016 yılında mutasavvıf, edebiyatçı-şair Feridüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı eserinden uyarlanan “Kuşların Şarkısı” kitabını yayımlayarak minik kitapseverleri önemli bir eserle buluşturmuştu.

Anadolu Sanayi Devrimi kitabını incelemek için tıklayınız.