İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kültürel mirası yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yayınladığımız kitaplarla da destekliyoruz. “Kaybolan Meslekler” ve “Kaybolan Çeşmeler” isimli iki büyük boy prestij kitabı bu düşüncenin ilk ürünleri olarak hayata geçirdik. “Evliya Çelebi Hac Yolu” kitabını ise aynı adı taşıyan bir belgesel film ve fotoğraf sergisiyle eşzamanlı olarak kurgulayarak ve bu alanda zengin bir başvuru kaynağı oluşturmayı amaçladık. Restorasyonun ardından açığa çıkan izleri bellekte tutmak amacıyla da “Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy” kitabını hazırladık. Kuveyt Türk Kültür Yayınları’na son olarak da 2016 yılında “Kuşların Şarkısı” adlı çocuk kitabını ekledik.

Kaybolan Meslekler

Serkan Özburun editörlüğünde hazırlanan ve 2006 yılında basılan “Kaybolan Meslekler” kitabı Osmanlıdan günümüze kaybolmaya yüz tutan veya kaybolmuş onlarca mesleğe dair gravür ve renkli resimler eşliğinde bilgiler içeriyor. Kitapta, insanoğlunun sınırsız ihtiyaçları karşısında ayakta durma mücadelesi veren zanaatlar ve zanaat erbabları, içinde bulunduğu devrin üslubuna has özellikleriyle anlatılıyor.

Kaybolan Çeşmeler

Gülşen Kılınçer’ın yazarı olduğu ve 2007 yılında çıkan “Kaybolan Çeşmeler” kitabı, suyla gelen mimari kültürün bir parçası olan İstanbul çeşmelerinin, öne çıkan, bazıları yitip gitmiş, bazıları bozulmuş ve bazıları da ilk günkü gibi ayakta kalan örneklerini hikayeleriyle tanıtmaya çalışıyor.

Evliya Çelebi Hac Yolu

Evliya Çelebi Hac Yolu” kitabı ise Büyük Türk Seyyahı Evliya Çelebi'nin en önemli eseri olarak kabul edilen ‘Seyahatname’sinin 9. cildinde yer alan Kutsal Hac Yolculuğu’nun belgesel projesi olarak hayata geçirilmesi sonucu 2012 yılında basıldı.

Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy

Mehmet Baha Tanman editörlüğünde hazırlanan “Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy” kitabı, camiinin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2014 yılında basıldı. Kitap, boğaz ve çevresinde bulunan yapılarla ilgili bilgileri aktararak bir uygarlığın tarihi ve kültürel yapısını ortaya koydu. Osmanlı dönemi mimari eserleri hakkında önemli bir kaynak oldu. Aynı zamanda Büyük Mecidiye Camii’nin mimari detaylarına mercek tutan bu kitap, yapılan yenileme çalışmaları esnasında ortaya çıkan tespitler ve belgeleri toplumun arşivine kattı.

Kuşların Şarkısı (Mantıku’t Tayr)

Hem büyük bir mutasavvıf hem de güçlü bir edebiyatçı-şair olan Feridüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr adlı eserinden uyarlanmış çocuk kitabı “Kuşların Şarkısı”, Kuveyt Türk Kültür Yayınları’nın en son kitabıdır. Minyatür eserlerle resimlendirilmiş bu öykü kitabı ile Kuveyt Türk, minyatür sanatını çocuklara sevdirmeyi amaçladı. Satırlar arasına yerleştirdiği kültürel öğelerin çocukların ufkunu genişleteceğini umduğu bu kitap ile ayrıca minyatür sanatçılarına vefa gösterdi.