İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

KVKK Nedir ve Neden Önemlidir?

Temel hak ve özgürlükler doğrultusunda korunması gereken kişisel veri nedir ve neden önem gösterilmesi gerekir?

Kişisel bilgiler, temel hak ve özgürlükler doğrultusunda korunması gerekli olan bilgilerdir. Bu bilgiler “kişisel veri” olarak da tanımlanır. Bir hizmetin veya ürünün piyasaya sürülmesi gerektiği zamanlarda bu bilgiler toplanmakta ve paylaşılabilmektedir. Gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşlarda bu duruma sıklıkla rastlanır. Örneğin, finansal kuruluşlarda pek çok işlem gerçekleştirilirken kişisel verilerin paylaşılmasına izin verilir. KVKK’nın önemi de tam olarak burada ön plana çıkar. Kişisel bilgilerin korunması, her bireyin temel hakkıdır. Bu hak özel hayatın gizliliğiyle de aynı çerçeve içerisinde yer alır. KVKK hakkında bireyleri bilinçlendirmeyi amaçlayan bu yazıda birçok bilgiye ulaşılabilir.

KVKK Nedir?

Resmi Gazete’de 2016 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren KVKK’nın açılımı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şeklindedir. KVKK’nın başlıca amacı kişisel verileri işlemek ve koruma altına almaktır. Böylece temel hak ve özgürlüklerin daima korunmasını da sağlar. Bireylerin veri güvenliğinin sağlanması ve mahremiyetinin korunması, bu doğrultuda KVKK kapsam alanına girer. KVKK pek çok kurum ve kuruluş tarafından kullanılır. Kamu veya özel finansal kuruluşlarda güvenliği sağladığı için kullanımına ayrıca önem verilir. Kişisel verileri işleyen bütün kuruluşların uyması gereken kurallar ve yükümlülükler KVKK tarafından belirlenir. KVKK ile ilgili süreçleri sürdürmek ve işlemek için ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

Hangi Kişisel Bilgiler KVKK Kapsamına Girer?

Hak ehline sahip olan, gerçek kişileri kapsam alanına alan KVKK; bu kişilere ait bilgileri açık rıza olmadan hiçbir şekilde işlemez. Verinin işlenmesi için öncelikle kişinin açık rızası alınır. Açık rızanın alınması gereken kişisel bilgiler ise şu şekilde sıralanabilir:
 • Kimlik bilgileri
 • Telefon numarası ve e-posta adresi
 • Motorlu taşıt plakası
 • Sosyal güvenlik ve pasaport numarası
 • Özgeçmiş
 • Resim, görüntü ve ses kayıtları
 • Parmak izi
 • Hobiler ve tercihler
 • Irkı ve dini ve mezhebi
 • Etnik kökeni
 • Siyasi düşüncesi
 • Ceza mahkûmiyeti
 • Genetik ve biyometrik verileri
 • Dernek, vakıf ve sendika üyeliği
 • Güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgileri
Görüldüğü gibi her türlü kişisel bilgi KVKK’nın kapsamındadır. Kişiyi tanımlayan veya ilişkilendirilen bilgiler KVKK ile koruma altına alınır. Bunun dışında kişilere özel rapor, kayıt, banka dekontu, kredi kartı ekstresi, bordro, fatura, davet yazısı ve mektup gibi belgelerde yer alan bilgiler de KVKK kapsam alanına girer.

KVKK İzni Nasıl Alınır?

Günlük hayatın hemen hemen her anında KVKK izni alınabilir. Örneğin finansal kuruluşlarda işlem yaparken ve başvuruda bulunurken kişilerden KVKK izni alınır. Bu izin, kişiye ait verinin paylaşılması veya kullanılması için KVKK kapsamında alınan bir açık rızadır. Açık rıza ile kişiler, kendilerine ait verinin işlenmesine onay verir. Bu onay kimi zaman kişinin kendi isteğiyle kimi zaman karşı taraftan gelen istek üzerine verilir.

KVKK Neden Önemlidir?

KVKK sayesinde kişisel veriler açık rıza olmaksızın ne paylaşılabilir ne de ulaşılabilir. KVKK kişisel verilerin korunması sağladığı için bireyler, işletmeler ve kuruluşlar tarafından büyük önem taşır. Kanunun düzenli işleyişi sayesinde kişisel verilerin bilinçsizce toplanması önlenir. Böylece kişilerin, bilgilerinin yayılmasından dolayı mağdur olmasının önüne geçilir. KVKK sayesinde kişisel verilere erişilmesi ve hukuka uygun olmayan şekillerde işlenmesi engellenir. Teknolojik gelişmeler bilgi aktarımını kolaylaştırdığı için KVKK bu konuda önemli bir görev üstlenir. Bireylerin, kişisel verilerinin korunmasına en fazla ihtiyaç duyduğu durumlar ise finansal işlemlerdir. Finansal işlemler sırasında verilerinin korunmasını hassas bir durumdur. Finansal işlemleriniz için Kuveyt Türk güvencesini tercih ederek, KVKK kapsamında verilerinizi koruyabilirsiniz.