İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Hayat Nasıl Bütün Olarak Yaşanır?

Podcast Serimizden Hayata Dair Konuşmalar

"Hayatı bir bütünün parçası olarak görmek geniş bir bakış açısı sağlar. Bütüne bağlılık ile hizmet ederken ve ortak amaç uğruna çalışırken hayat daha anlamlı kılınabilir.

Ortak Amaca Çalışmak

Bir ekibi oluşturan en büyük unsur ortak bir paydada aynı amaç uğruna çalışmaktır. Ekibin üyeleri tüm zamanını ve eforunu aynı hayale ulaşmak uğruna harcar. Peki, nedir bu hayal? Başarı! Birbirinden farklı onlarca belki de yüzlerce insanı bir araya toplayan hedef neyse ona ulaşmak başarı kabul edilir.

Ortak amaca çalışmak için ekibe dahil olan insanların her biri farklı birer cevherdir. Birlikte aynı amaç uğruna çalışırken farklılıkların zenginlik olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. Karakter ve alışkanlıklar gibi herkesi birbirinden ayıran unsurlar birlikte çalışırken farklı bakış açıları yakalamanın yoluna dönüşür.

Ekibin kapsayıcılığı ve çeşitliliği ortak amaca hizmet eden faydalı unsurlar olur. Çünkü üyeler ortak bir amaç uğruna emek verirken birbirine ihtiyaç duyar. Kimse bir diğerinden daha önemli ya da vazgeçilmez değildir. Üyeler aynı yolda farklı şekillerde yürürken birbirine sorumluluk ipleri ile bağlanmış yolculardır. Ekibin her bir üyesi kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek diğerlerinin yolunda ilerlemesini sağlarken çeşitlilik ile kendine bir şeyler katabilir.

Amaç - Değer İlişkisi

Rahat, heyecanlı, sevgi dolu ve güvenli bir hayata ulaşılmak amaçlanıyorsa bunun aslında değerler ile ilişkisi vardır. Mutluluk, dürüstlük ve alçak gönüllülük gibi birbirinden farklı değer tanımlamaları bulunur. Bu değerleri farklı araştırmacılar çeşitli şekillerde sınıflara ayırır. Sosyal Psikolog M. Rokeach değerleri amaç ve araçlar olarak sınıflandırır. İnsan yaşamının temel hedeflerini amaçsal, bunlara ulaşırken uygulanan davranışları da araçsal olarak tanımlar. Amaç değer insanın hayatında neye ulaşmak istediği ile ilgili olsa da sadece bireysel algılanmamalıdır. Bireyin hayat amacına ulaşmaya çalışırken yükselmesi ya da düşmesi topluluğu etkiler.

Anlamı Olan Bir Hayat Yaşamak

Hedonia (haz) ve Edomonia (anlam) bir arada olabilir mi? Evet, olabilir. İnsanın mutlu olması için sadece haz ve eğlencenin peşinde olması yetmez, daha fazlasına ihtiyaç duyar. Anlam ise ruhsal tatmini doğurur. Bu anlam işinde yükselmek, aile kurmak ya da kalıcı bir eser bırakmak olabilir. Anlamı olan bir hayat yaşarken de mutluluk ve haz duyulabilir. Fakat sadece hazzın peşinde olmak anlamın getirdiği tatmine ulaştırmayabilir.

İnsan kendini gerçekleştirebileceği yerlerde tam potansiyeline ulaşarak haz ve anlamı bir arada yaşayabilir. Anlam, haz ve tatmin duygusu bir arada olduğu zaman insan onu engelleyen yönlerini bir kenara bırakarak sürekli bir şekilde çalışma azmine sahip olabilir. Bu tamamlanmışlık duygusunu iş ve özel hayat şeklinde ayırmadan tüm hayatında bütün olarak yakalaması mümkündür. İnsanın bu yönünü anlayan kurumlar da çalışanlarının tam potansiyeline ulaşabilmesi için buna yönelik stratejileri ile başarılarını artırmaya çalışır.

Bir Bütünün Parçası: Bağlantısallık

İnsan bütünü anlamak için yapıyı önce parçalarına ayırıp, sonra parçadan bütünü anlamaya çalışır. Bu yöntemin yetersizliği ise özellikle nörobilim çalışmalarından sonra anlaşılır. Parçayı anlamak kadar parçaların birbiri ile olan ilişkisini bilmek de bütünü kavrayabilmek için önemlidir. Nörobilim ve yapay zeka ortak ürünü olan “Bağlantısallık” da bu yaklaşıma sahip olması ile yeni bir bilim metodolojisi olarak anılır.

Bağlantısallık kavramı yaşamın her alanına uyarlanabilir ve yeni pencereler açarak bakış açısını değiştirir. Birçok farklı alanda paydaların birbiri ile iletişimini göz önüne alarak bütünü anlamak üzerine kurulan Bağlantısallık temelli çalışmalar yapılır. Bağlantısallık kavramı ile düşünmeye başlamanın sonucunda da “Yaşamdaşlık” kültürünün ortaya çıkacağına dair görüşler vardır. Bütün olabilmek ve hayatı bütün olarak yaşayabilmek için paydaların iletişimini göz ardı etmek çoğu zaman yetersizlik ile sonuçlanır.

Birlikte Olmak ve Aidiyet

Bir topluma ait ve birlikte olan insanlar arasındaki ilişki mikrokozmoz bir örnek olarak şirketlere benzetilebilir. Burada tüm üyeler birlikte çalışır ve aynı bütünü oluşturan parçalardır. Bir şirket çalışanının ortak amaca ulaşması diğer üyelerin de bu başarıdan faydalanmasını sağlar. Atılan her adım, kazanılan her başarı bir diğerini etkiler. Aynı durum başarısızlık için de geçerlidir. Şirketler de toplumdaki insanlar gibi birbirine bağlı ve aynı parçaya ait üyelerden oluşur. Bu nedenle küçük bir hareket bile kelebek etkisi ile tüm çalışanları etkileyebilir.

Şirkette alınan her kararın, yapılan her eylemin nihai bir amacı vardır. Şirketi oluşturan ekip üyeleriyle birlikte işi daha yükseğe ve ileriye taşırken geleceğin dünyasında var olmayı hedeflemek de çok önemlidir. Böylece tüm çalışanlar birlikte başarıya ilerler ve aynı hayali gerçekleştirmek için bir bütün olarak çalışabilirler."

İlham veren bir amaca sahip olmanın değerini konuştuğumuz ve hayatı bölümlere ayırmadan bir bütün olarak yaşayabilmenin yollarını aradığımız bölümümüzde konuğumuz Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Albayrak. 

Siz de İyi Ki Anlattın podcast serimizi YoutubeSpotify ve diğer platformlardan dinleyebilirsiniz.

M. Rokeach Değer Kavramı ve Profesyonel Hayat Hakkında Detaylı Okuma:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/194431

Bağlantısallık ve Yaşamdaşlık Hakkında Detaylı Okuma:

https://www.gazeteduvar.com.tr/prof-dr-turker-kilic-esas-devrimciler-bilim-insanlaridir-haber-1526197