İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Yatırımcılara finans sağlanırken çevresel, sosyal ve yönetişim konularının da göz önünde bulundurulduğu sürdürülebilir finansın çevresel ve sosyal pek çok faydası vardır.

Çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili unsurlara dikkat etmenin öneminin her geçen gün artması, finans alanında da bazı değişikliklerin hayata geçirilmesinde etkisini gösterir. Finans kuruluşlarının geleneksel yöntemlerle aldığı yatırım kararları, sadece finansal verilere dayalıdır. Oysaki sürdürülebilir finans, finansal olmayan çevresel raporları ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları da dikkate alır.

Sürdürülebilir Finans Nedir?

Sürdürülebilir finans, yatırımcılara finans sağlanırken çevresel, sosyal ve yönetişim konularının da göz önünde bulundurulduğu finansman çeşididir. Yatırım kararları alınırken mevzuatla ilgili risklere ek olarak finansal olmayan unsurları da dikkate alan söz konusu finansman, çevresel ve sosyal konularda pek çok açıdan fayda sağlar:
  • Çevresel hususlar; iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve değişikliklere adapte olma, kirliliğin önlenmesi, biyolojik çeşitliliği gözetme ve döngüsel ekonomi gibi unsurları kapsar.
  • Sosyal hususlar; insan hakları, eşitsizlik, çalışma ilişkileri ve koşulları, beşeri sermaye gibi noktaları içerir.
  • Yönetişim faktörü çalışan ilişkileri, yönetim yapıları ve yönetici ücretleri gibi konuları inceler.
Bu konu başlıklarındaki çalışmalar, çevresel ve insani koşulların belirlenen uluslararası standartlara uygun olması amacını taşır. Avrupa Birliği düzeyinde sürdürülebilir finans anlayışı; iklime duyarlı ve dirençli, verimli ve adil bir ekonomi oluşturulması için sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma odaklıdır. Uzun vadede teknolojilerin ve döngüsel ekonominin sürdürülebilir hedeflere uygun bir şekilde hayata geçirilmesi, çevre ve insanlar için pek çok fayda sağlar.

Sürdürülebilir Finans Ürünlerinin Çevresel Etkileri Nelerdir?

Sürdürülebilir finans ürünlerinin çevresel etkileri, iklim değişikliğinin getirdiği koşullar ve biyolojik çeşitlilik üzerinde kendini gösterir. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen anlayışa uygun bir finansal sistemin kurulmaya devam etmesi, mevzubahis etkilerin boyutları açısından oldukça önemlidir.
Sürdürülebilir finans anlayışı ve ürünlerinin çevresel etkileri arasında sera gazı salınımının azaltılması hedefi yer alır. 2030 yılı itibarıyla %40 azalma hedefine ulaşmak için gerekli olan yatırım boşluğu, finans ve kamu sektörünün katkısıyla kapatılabilmektedir.
 
Sürdürülebilir finansın çevresel etkilerinden bir diğeri de şirketler için önemli görülen sürdürülebilirlik performansıdır. Teknolojik gelişmelerden yararlanılarak gerçekleştirilen sürdürülebilir finans, kuruluşlara çok daha düşük maliyetler ve çeşitli yatırım fırsatları sağlar. Düşük maliyetlerin yanı sıra çevresel ve sosyal açıdan da oldukça önemli olan bu hususta finansal açıdan avantajlı girişim ve yatırım fırsatlarına yönelmek de mümkündür. Düşük karbon salınımı gerçekleştiren yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, finansal kuruluşların dikkate aldığı noktalar arasında yer alır. Finansal kuruluşlar fon kullandırımlarında belirlenen puanlarda da sürdürülebilirliği göz önünde bulundurur. Bu sayede geliştirilen projelerin kapsamlarına göre belirlenen finansman paketleri, çevresel döngüler üzerinde olumlu etkiler bırakır. Sadece bugünler için değil, gelecek için de etkili olan bu projeler, yarının olanaklarını tespit etmekte de fayda sağlar.

Sürdürülebilir Finans Çözümleri Nelerdir?

Sürdürülebilir finans çözümleri çevresel ve sosyal risklerin önüne geçme konusunda son derece kritik bir role sahiptir. Bu anlayışın getirdiği çözümlerden bir tanesi olan düşük karbon ekonomisine geçiş yapmak, olası riskler konusunda en önemli hususlardan biridir. Düşük karbon ekonomisi enerji verimliliğini artıran etkenler arasında yer alır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarını da destekleyen bu ekonomi, uzun vadede finansal açıdan etkili çözümler sunar. Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının mali açıdan avantajlı yapıda olması sürdürülebilir finansın öne çıkan özelliklerinden birisidir.
 
Bu noktada kömürlü termik santral gibi yüksek karbonlu ve maliyetli termik santrallerin yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek kısa ve uzun vadede oldukça avantajlı sonuçlar sunar. Düşük karbonlu ekonominin önemli hususlarından bir tanesi olan yenilenebilir enerji kaynaklarının sunduğu çözümler arasında enerji depolaması da yer alır. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanan düşük karbonlu ekonomi, sosyal ve çevresel yönden de kazanım sağlamaya yardımcı olur. İklim değişikliği hedefleriyle bağlantılı sonuçlara ulaşmak için düşük karbonlu ekonomiye geçiş yapmak, sürdürülebilir finans çözümleri arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesidir.