İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Küresel İklim Krizi Nedir? Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

İklim krizi hakkında farkındalık kazanarak, bu farkındalıkları küçük büyük demeden hayatımıza katarak iklim krizinin ilerleyen etkilerini azaltmak için elimizden geleni yapabiliriz.

İklim değişikliği dünyanın tarihi boyunca sürüp giden doğal bir olgudur ancak insan etkinliklerinin iklimi daha çok etkilemeye başlaması ile bu doğal süreç dünya için tehdit oluşturmaya başlamıştır. Günümüzün en ciddi sorunlarından biri olan iklim krizi tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı büyük bir tehlikedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde ilerleyen dönemlerde çok daha tanınmaz bir dünyada yaşamayı zorunlu kılacak olan bu tehlike gittikçe etkisini artırabilir. İklim krizi hakkında farkındalık kazanarak, bu farkındalıkları küçük büyük demeden hayatımıza katarak iklim krizinin ilerleyen etkilerini azaltmak için bireysel düzeyde elimizden geleni yapabiliriz. Uzun vadeli bu bireysel etkilerimiz birleşerek mavi gezegenimize tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük pozitif bir katkı sağlayabilir.

Küresel İklim Krizi Nedir?

İklim değişikliğinin tanımı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde insan etkisini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir (DPT,2000). İklim krizi genel olarak iklim koşullarında meydana gelen olumsuz değişimler ve zararlı sonuçlarının bütünü şeklinde tanımlanabilir. İklim krizi küresel ısınma gibi sorunlarla yakından ilişkisi olan bir olgudur. Bu da beraberinde ciddi boyutlara ulaşan kuraklaşma, öngörülemeyen küresel yağışlar ve meteorolojik olayların sıklığı, küresel boyutta sıcaklık artışı gibi insanların ihtiyaç duyduğu yaşam alanının hızlı bir şekilde yok olmasına sebep olan durumları meydana getirir. İklim krizi uluslararası organizasyonlar ve dünya genelindeki devletlerin desteği ile engellenmeye çalışılmaktadır.

Küresel İklim Krizinin Nedenleri Nelerdir?

Küresel iklim krizin çeşitli sebepleri olmakla birlikte 2021 yılının ağustos ayında gerçekleştirilen Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’ndeki 6. Değerlendirme Raporu’na göre iklim krizinin birincil sebebi insanların atmosfere yaydığı sera gazları olarak belirlenir. Karbondioksit, metan gibi sera gazları Dünyayı sararak ısının dışarı kaçmasını önler ve bu durum atmosferin dengesini bozarak iklim değişikliğinin temelini atar. Sera gazlarının sürekli artmasının temelinde, yüksek oranda fabrikalaşma, doğayı gözetmeyen sanayi faaliyetleri, sürdürülebilirlikle desteklenmeyen atık yönetim sistemleri, geri dönüşümün yaygınlaştırılmayıp tek kullanımlık plastiklerin tercih edilmesi gibi birçok kritik faktör vardır. Dünya nüfusunun bu denli hızlı artması, tüketim alışkanlıklarımızın çevreci olmaması, yenilenebilir kaynakların tercih edilmemesi ve doğal kaynakların geri dönülmez şekilde tahrip edilmesi ile iklim krizi ülkelerin koordine bir şekilde çözüm planı yapmasını gerektirecek kadar büyük bir noktaya gelmiştir.
Bu denli büyük bir krizden bahsederken, sanayi kuruluşlarının, tedarik zincirlerinin çevre ile ilgili alacağı aksiyonların, çevreye olumlu anlamda daha büyük katkı sağlayacağını düşünebiliriz. Bu durumun İklim krizine etkisinin ciddi anlamda olacağını desteklemekle beraber kişisel etkimizi de asla hafife almamalıyız. Mücadelenin temeli olan bilinçlenme ile birlikte daha yaşanılabilir bir dünya mottosunu benimsemek ve bunun için bazı öncelikler belirlemek gerekir. Bireysel olarak krizle mücadele edebilmek için yapılabileceklerin en başında tek kullanımlık plastiklerin tüketimini azaltmak ve satın alma faaliyetlerimizi kontrol etmek gelir. Kullan at ürünler yerine daha uzun süreli kullanım sağlayabileceğiniz malzemeleri tercih edebilirsiniz. Bu sayede çevrenin daha az kirlenmesini sağlayarak küresel iklim krizi ile mücadelenin kıymetli bir parçası olabilirsiniz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, gereksiz araç kullanımını azaltmak ve bisiklet ya da toplu taşımaya yönelmek, tasarruflu enerji sınıfında yer alan beyaz eşyaları tercih etmek önemsiz gibi görünmesine karşın küresel iklim krizi ile ilgili bireysel mücadelede atılabilecek en doğru adımlar olabilir.

Küresel İklim Krizi İçin Uygulanabilecek Çözümler

İklimde çarpıcı bir şekilde meydana gelen değişikliğin önüne geçmek ve zararları önleyebilmek için tüm dünya olarak çaba gösterilir. Devletler ve şirketlerin çevre konusunda daha bilinçli adımlar atmaları ve sürdürülebilir kaynaklara yönelmeleri için Birleşmiş Milletler, Greenpeace ve birçok sivil toplum kuruluşu çeşitli projeler yürütür. Tarım arazilerinin yok edilmesi, kontrolsüz balıkçılık ve hayvancılık, petrol endüstrisi gibi etkenler bu süreci geriletse de günümüzde artık birçok sanayi firmasının gündeminde sürdürülebilirlik bulunmaktadır. Ülkelerin ve insanların odağı doğayı destekleyen kaynakları beşikten mezara değil beşikten beşiğe kullanmayı sağlayan çözümleri bünyesine katmaktır. Kuveyt Türk bilinçli bir finansal kuruluş olarak çevreye duyarlı finans kuruluşu hizmetleri ile küresel iklim krizi için mücadelenize aracılık eder. Uzaktan hesap açma, sürdürülebilir sukuk gibi hizmetlerle çevre duyarlılığını sürdürebilmeyi hedefler.
 
KAYNAKLAR
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT). 2000. İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.