Blog
Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?

Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?

Geri Dön
19 Haziran 2023 5 dk.
A +

Alternatif enerji kaynakları, fosil yakıtlarının yerine geçebilecek yeni enerji türleridir.

Dünya nüfusunun ve dünyadaki kaynakların kullanımının artması, petrol ve gaz rezervlerinin hızlı bir şekilde tükenmesinin ana nedenleri arasındadır. Giderek daha az keşfedilen rezervler de yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, bu iki doğal enerji kaynağı tamamen tükenmeden mevcut gereksinimleri karşılamak adına yeni enerji kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların sürdürülebilir olması oldukça önemlidir. Alternatif enerji kaynakları, fosil yakıtlarının yerine geçebilecek yeni enerji türleridir.
 

Alternatif Enerji Kaynaklarının Önemi

Alternatif enerji kaynakları, fosil yakıtlar kullanılmadan üretilen enerji kaynaklarıdır. Bu özelliği, alternatif enerji kaynaklarını çok daha sürdürülebilir kılar. Bu sayede; doğal gaz, kömür ve petrol gibi enerji kaynakları da tükenmemiş olur. Alternatif enerji kaynakları yenilenebilir ve çevreye daha az zararlıdır. Yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi sonsuz enerji kaynaklarını kullanır. Dünya çapındaki hükümetler, özellikle iklim değişikliğine karşı mücadeleyi kazanmak için yenilenebilir enerjinin enerji arzındaki payının önümüzdeki yıllarda keskin bir şekilde artması gerektiğini belirtir. Bu nedenle enerji elde edilen yer altı kaynakları tükenmese bile daha sürdürülebilir enerjilere geçiş sürecinin hızlandırılması çevre ve gelecek için oldukça önemlidir.
 

Alternatif Enerji Türleri

Alternatif enerji, sürdürülebilir enerji olarak da bilinir. Fosil yakıtlara alternatiftir. Gelecekte fosil yakıtlar tükeneceği için sürdürülebilir enerjilerin belirli bir döngüye sahip olması ve tükenmemesi gerekir. Güneş veya rüzgar enerjisi alternatif enerji kaynaklarındandır. Sürdürülebilir enerji, (neredeyse) tükenmez olan ve dünya nüfusuna daha uzun süre enerji sağlayabilen kaynaklardan gelir. Alternatif enerji söz konusu olduğunda, birçok farklı seçenek vardır. Alternatif enerjinin en bilinen biçimleri güneş ve rüzgara ek olarak hidroelektrik, biyokütle ve nükleer enerjidir.
 

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisini kullanan alternatif bir enerji türüdür. Örneğin güneş panelleri, güneş ışınlarını enerjiye çevirerek depolar veya elektrik şebekesine geri verir.

 

Rüzgar Enerjisi

İkinci bir alternatif enerji türü rüzgar enerjisidir. Bu süreçte kinetik enerji, rüzgar türbinleri kullanılarak elektrik gibi kullanılabilir enerjiye dönüştürülür. Rüzgar enerjisinin CO2 emisyonları da 'gri' elektriğe göre 50 kat daha düşüktür ve bu nedenle ekstra sürdürülebilirdir.
 

Hidroelektrik

Alternatif bir enerji olarak hidroelektrik, enerji ihtiyacımızın küçük bir bölümünü karşılamaktan sorumludur. Bir barajdan akan sudan enerji üretmenin avantajı, zararlı hiçbir maddenin açığa çıkmamasıdır. Dezavantajı ise bölgedeki ekosistemleri etkileyebilmesidir.
 

Biyokütle

Biyokütle, herkes tarafından bir alternatif enerji biçimi olarak görülmez. Biyokütleden enerji elde edilirken çeşitli materyaller yakıldığı, fermente edildiği ve gaz haline getirildiği için bu yöntemin sürdürülebilirliği bazen sorgulanmaktadır. Ancak Hollanda gibi bazı ülkelerde sürdürülebilir enerji üretiminin büyük bir kısmı biyokütle ile elde edilir.
 

Nükleer Enerji

Alternatif enerjinin en çok konuşulan biçimlerinden biri de nükleer enerjidir. Giderek daha verimli hale gelen ucuz bir enerji şeklidir. Bu aynı zamanda nükleer enerji üretme sürecinde oluşan nükleer atıkların işlenmesi için de önemlidir.
 

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, yerin derinliklerinde bulunan ısıyı ifade eder. Dünyanın çekirdeğinin ısısıyla ortaya çıktığı için derinlik arttıkça ısı da artar. Jeotermal ısı çok güvenilir bir alternatif enerji kaynağıdır, çünkü ısı hava koşullarına bağlı değildir. Büyük ölçekte çıkarılması kolaydır ve CO2 emisyonu söz konusu olmadığı için sürdürülebilirdir. Bu özellikler, jeotermal enerjiyi doğal gaza karşı iyi bir sürdürülebilir alternatif haline getirir.
 

Alternatif Enerji Kaynağı Kullanım Örnekleri

Alternatif enerji, fosil yakıtlar kullanılmadan üretilen enerji olduğu için doğal gaz, kömür ve petrolden elde edilen geleneksel enerjinin aksine çevreye daha az zarar vermektedir. Bu nedenle alternatif enerjiye yeşil enerji veya sürdürülebilir enerji de denir. Özellikle küresel ısınma, biyoçeşitliliğin azalması gibi yaşam döngüsünü tehdit eden risklerin artması nedeniyle gün geçtikçe alternatif enerji kaynakları daha fazla önem kazanır. Bu nedenle dünya çapında ve Türkiye'de alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması için çeşitli girişimler mevcuttur. Örneğin elektrik enerjisiyle çalışan arabaların üretiminin artması ve kullanımın yaygınlaşması petrol bağımlılığının önüne geçmek ve daha az CO2 salınımı için oldukça faydalıdır. Güneş enerjili çatı panelleri de alternatif enerji kaynaklarının kullanımına iyi bir örnektir. Bu paneller sayesinde hem fabrika gibi üretim tesisleri hem de haneler ısınma ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilir.

Öne Çıkan Yazılar

atik Sürdürülebilirlik Daha İyi Bir Gelecek İçin: Sıfır Atık Nedir?
Bir bölgedeki atık üretimini sıfıra indirmeyi amaçlayan sıfır atık yaklaşımı nedir? Bu konuda neler yapabiliriz ve neden önemlidir?
Sürdürülebilirlik 31 Mayıs 2024 5 dk.
Tasarruf Sürdürülebilirlik Tasarruflu Modern Sulama
Su sarfiyatında tasarrufa imkân tanıyan modern sulama, çiftçilerimizin en çok tercih ettiği yöntemlerin başında geliyor.
Sürdürülebilirlik 20 Haziran 2023 4 dk.
Finansman Sürdürülebilirlik Yeşil Finansman ve Çevre Dostu Teknolojiler
Finans sektörünün çevreye karşı duyarlı çözümlerinden biri olan yeşil finans ve yeşil finansman kavramlarını birlikte inceleyelim.
Sürdürülebilirlik 20 Haziran 2023 5 dk.