Blog
Tarımı Etkileyen Faktörler ve Çiftçiliğin Önemi

Tarımı Etkileyen Faktörler ve Çiftçiliğin Önemi

Geri Dön
15 Haziran 2023 5 dk.
A +

Modern tarım, birçok yeni teknikle daha yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Tarım faaliyetleri için fiziksel, ekonomik ve teknolojik birçok faktör bulunmaktadır.

Çiftçilik, hayvan yetiştiriciliği, hammadde ve gıda için mahsul üretme pratiğidir. Tarım faaliyetinin önemli bir yönüdür. İnsanların göçebe avcılığı bırakıp büyük şehirlere dönüşen yerleşimler oluşturmalarını sağlayan Neolitik Devrim sonrasında gelişen bir üretim biçimidir. Modern tarım, birçok yan dala ek olarak ürün rotasyonu, çit, gübre kullanımı, ekim, yabani otların ayıklanması, çiftlik ve sera gibi çeşitli teknikleri içerecek şekilde gelişmektedir. Teknikler, daha yüksek getiriler sağlamak için çiftlik üretimini ve çıktısını artırmayı amaçlamaktadır. Küresel düzeyde yaygınlaşmasını sürdüren çiftçi faaliyetleri çeşitli fiziksel, ekonomik ve teknolojik faktörlerden etkilenmektedir.

Tarımı Etkileyen Temel Faktörler

Tarımsal uygulamalar, mahsul şemaları, ürün verimliliği; jeo-iklimsel, sosyoekonomik ve kültürel-politik faktörler tarafından belirlenir. Aynı zamanda, teknolojik gelişmeler de tarımın ilerlemesine yardımcıdır. Modern çiftçi, ekim ve hayvan yetiştiriciliği yönetimlerinin hemen her aşamasında tarım makinesi kullanabilir. Dünya üzerinde bulunan herhangi bir bölgenin tarım faaliyetleri temel olarak şu faktörlerin etkisi altındadır:

  • Fiziksel koşullar: Arazi, topografya, iklim ve toprak bölgede tarımı mümkün kılan ve gelişmesini sağlayan birincil koşulları oluşturur. Bitkiler büyümek için yeterli miktarda ısı ve neme ihtiyaç duyar, toprağın kimyasal bileşimi üretkenliğini belirler.
  • Altyapı unsurları: Sulama, elektrik, yollar, depolama, tesisler, araştırma imkanlarının yanı sıra, arazinin büyüklüğü ve arazi reformları da altyapı unsurları arasında sayılabilir. Verimli ulaşım imkanlarını bulunması, tarım ürünleri pazarının genişlemesini sağlar.
  • Teknolojik gelişmeler: Yüksek verimli tohumlar, kimyasal gübre çeşitleri, böcek ilaçları, traktör gibi toprağı işlemeyi kolaylaştıran tarım makineleri, teknolojik türdeki gelişmeler arasındadır. Modern tarım teknolojisi çiftlik verimini yükseltir.
  • Ekonomik faktörler: Tarımı etkileyen en önemli ekonomik faktörler; piyasa, ulaşım olanakları, emek, sermaye, devlet politikaları, tarım sigortası ve çiftçilere sağlanan finansman olanaklarıdır.

Emek faktörü de tarımın karakterini ve türünü belirler. Çay, pamuk gibi yoğun ekimi yapılan ürünlerin yetiştirilmesi için büyük miktarda ucuz ve verimli iş gücünün bulunması gerekir. Bu nedenle, işgücünün bulunabilirliği faktörü de tarımda hayati bir rol oynar. Bu faktörler ayrı ayrı ve toplu olarak, bir bölgedeki mahsul düzenleri, tarımsal gelişme ve mahsullerin seviyesi üzerinde doğrudan veya dolaylı etkiye sahiptir.

Tarımsal Üretimde Belirleyici Ekonomik Unsurlar

Çiftçilik oldukça eski bir uygulama olsa da modern biçimleri farklı ekonomik faktörlerden oldukça etkilenir. Tarımsal üretim süreci ekonomik olarak karmaşık ve rekabetçidir. Birçok çiftçi en yoğun olarak hava koşullarından ve ekonomik faktörlerden etkilenir. Bu faktörler çiftçilerin, küresel bazda üretilen ürünler arasından yetiştirecekleri mahsulleri seçmelerinde etkili olabilir. Hükümetler çiftçilere belirli ürün türleri için mali teşvik veya tarım kredisi imkanı sunabilir. Sübvansiyonlar, emtia fiyatları, Tarsim gibi tarım sigortası uygulamaları, tarımsal iş gücü gibi unsurlar çiftçiliği etkileyen başlıca ekonomik faktörlerdir. Mevcut ulaşım olanakları veya ağları, arazi maliyeti, sermaye ve pazarlar, sezondaki yem fiyatı seviyeleri çiftçiliği farklı şekillerde etkileyen diğer ekonomik faktörlerdir.
Hava durumu, yatırımcı spekülasyonları, biyoyakıtlar gibi gıda dışı ya da gıda ürünlerine olan talep, buğday ve mısır gibi ana emtia ürünlerinin fiyatını etkiler. Emtia mahsulleri, endüstriyel alıcıların ödedikleri çıktı fiyatına bağlı olarak çiftçilere zarar veya kȃr sağlar. Çiftçiler, buğday, fındık, mısır gibi emtia mahsullerinin üretimini desteklemek için hükümetten sübvansiyon alır. Teorik olarak, destek politikası çiftçilere ekonomik istikrar önlemi sunar. Ayrıca, tüketicilerin emtia bitkilerinden işlenen uygun fiyatlı gıda ürünlerine erişimini olanaklı kılar.
Kuveyt Türk’ün çiftçilerin finansal işlemlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği görüntülü görüşme ile “İşin İçin Müşteri Ol” hizmeti ile her çiftçi Kuveyt Türklü olabilir. Çiftçi iseniz veya şahıs şirketiniz varsa, Kuveyt Türk Mobil uygulamasını telefonunuza indirerek Müşteri Ol butonuna tıklayıp görüntülü görüşme kolaylığıyla uzaktan Kuveyt Türklü olabilir, finansal işlemlerinizi hızlı şekilde gerçekleştirmeye beklemeden başlayabilirsiniz. Kuveyt Türk'ün tarım bankacılığına yönelik Tohum Kart, Tarım POS, Tarım ve Hayvancılık Finansmanı gibi ürün ve hizmetlerini buraya tıklayarak inceleyebilir, dilerseniz LeasingTohum Kart ve Tarım Finansmanı ön başvurunuzu hemen tamamlayabilirsiniz.

Öne Çıkan Yazılar

Ekip İş Dünyası Ekip Performansını Arttırmak için Etkili Aktiviteler
Ekipçe yapılan aktiviteler motivasyon ve performans düşüklüğü gibi durumlarda çeşitli yararlar sağlar.
İş Dünyası 16 Haziran 2023 5 dk.
toplanti İş Dünyası Toplantılarınızı En Verimli Hale Getirin
Etkili bir toplantı için bu yazımızdaki verim artırıcı önerileri dikkate alabilirsiniz.
İş Dünyası 16 Haziran 2023 4 dk.
Pomodoro İş Dünyası Pomodoro Tekniği ile Zamanınızı Yönetin!
Pomodoro tekniği, 25 dakikalık çalışma süreçlerinin ardından 5 dakika mola vermeye dayanıyor.
İş Dünyası 16 Haziran 2023 4 dk.