İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Sigorta yaptırırken bazı riskleri göz ardı ettiyseniz eksik sigorta terimiyle karşı karşıya gelebilirsiniz, detaylar blog yazımızda.

Eksik sigorta terimi, belirli risklerin poliçe kapsamına alınmadığı ve bu risklerden kaynaklanan zararın karşılanmayacağı sigorta türünü ifade eder. Düşük prim ödemesi yapmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu, daha az kapsamlı bir sigorta planı seçmelerine yol açabilen bir yöntem olarak kabul edilir. Bu tür bir poliçe seçmek beklenmedik durumlarda korunmasız kalmanıza sebebiyet verebilir. Eksik sigorta kavramının detaylarına örneklerle daha yakından bakmak mümkündür.
Örneğin; bir araba sigortası poliçesi, poliçe sahibinin kazaya neden olduğu durumlarda diğer sürücülerin araçlarına verilen zararları karşılamak için tasarlanmıştır. Bazı araba poliçeleri, hırsızlık ve doğal afet gibi olaylar için gerekli maddeleri içermeyebilir. Bu durumda da eksik sigortadan bahsedilebilir.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Alanlarında Eksik Sigorta

Eksik sigorta kavramı, sosyal güvenlik ve sigortacılık alanlarında farklı anlamlar taşıyabilir. Sosyal güvenlik alanında bu kavram çoğunlukla kişinin prim ödemelerini tamamlamaması veya primlerin yetersiz olması ile ortaya çıkar. Böyle bir durumda sağlık hizmetinden yararlanmak mümkün olmayacağı gibi işsizlik yardımı ve emeklilik planlarında da çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.
Sigortacılıkta ise, eksik sigorta terimi daha çok poliçede yer alan kapsamın yetersiz olmasını ifade eder. Örneğin, evinizi yangına karşı sigortalayıp sel riskini göz ardı ettiyseniz bu durumda eksik sigorta kavramından bahsedilebilir.
Hem sosyal güvenlik hem de sigortacılık açısından, eksik sigorta birtakım finansal riskler meydana getirebilir. Her iki alanda da uygun ve tam kapsamlı bir şekilde sigorta yapmak önemlidir.

Eksik Sigorta Orantı Kuralı Nedir?

Sigorta poliçesi sahiplerinin varlıklarının değeri belirlenirken belli bir oranlama kullanılır. Eksik sigorta orantı kuralı da bu oranlamanın doğru yapılması için kullanılan bir yöntemdir. Bu kural doğrultusunda, sigortalanacak kişinin sahip olduğu ev, araba, yatırım fonu, nakit para gibi tüm varlıkların toplam değeri hesaplanır ve bu değerin en az %80’i kadar sigortalama işlemi yapılır.
Söz konusu kural sigortacılıkta sıklıkla kullanılır. Bunun nedeni bireylerin mal varlıklarının değerini yanlış hesaplama olasılığını ortadan kaldırmaktır.
Örneğin, ev satın alan ve bunu sigortalamak isteyen bir kişi yüksek olasılıkla evin piyasa değerine odaklanır. Ancak, evin içerisindeki eşyaları ve diğer maddi varlıkları göz ardı edebilir. Olası bir doğal afet, hırsızlık gibi beklenmedik olayların ardından da bu varlıklarını kaybederek zarara uğrayabilir. Bir ev sahibi 500.000 TL değerinde eve ve 100.000 TL değerinde otomobile sahipse, toplam varlık değeri 600.000 TL olacaktır. Eksik sigorta orantı kuralına göre, bu miktarın en az %80'i olan 480.000 TL tutarında sigortalama yapılması gerekir.
Eksik sigorta orantı kuralı uygulanmadığında poliçe sahibi maddi bir zarara uğradığında bunu tam anlamıyla tazmin etme imkanını yitirebilir. Bu nedenle, eksiksiz sigortalamaya dikkat etmek önemlidir. Eksik sigorta hesaplama işleminde kişinin risk toleransının ve ihtiyaçlarının da dikkate alındığı unutulmamalıdır.

Eksik Sigorta Konusunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eksik sigorta, ani gelişen olaylar sonucu meydana gelebilecek maddi kayıpların telafisi için yetersiz kalan sigortalar anlamına gelir. Eksik sigorta konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
  • Sigorta Poliçesi Okunmalı: Herhangi bir nedenle sigorta yaptırmadan önce poliçenin dikkatli bir biçimde okunması gerekir. Kapsam dahilinde ya da dışında olan risklerin neler olduğu poliçede açıkça belirtilmelidir.
  • İhtiyaca Uygun Kapsam Belirlenmeli: Sigorta poliçesi kapsamının kişinin ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi önemlidir. Örneğin, sürücüler trafik kazalarına karşı araçlarını sigortalarken hırsızlık veya doğal afetler gibi diğer riskleri de hesaba katmalıdır.
  • Doğru Değerleme Yapılmalı: Eksik sigorta riskini ortadan kaldırmak için değer tespitinin tam ve doğru olarak yapılması gerekir. Varlık değerinin %80’lik kısmı sigortalanmalıdır.
  • Prim Ödemeleri Düzenli Olmalı: Poliçenin geçerliliğini sürdürmesi için prim ödemeleri düzenli biçimde yapılmalıdır. Zamanında ödenmeyen ya da eksik bırakılan prim ödemeleri poliçeyi geçersiz kılacağı için hak kayıpları meydana gelebilir.
Eksik sigorta durumunun finansal bir risk oluşturabileceği unutulmamalıdır. Sigorta yaptırırken dikkatli davranmak, poliçe detaylarına hakim olmak ve ihtiyaca göre hareket etmek son derece önemlidir.
Varlıklarınızı kapsamlı biçimde güvence altına alabilmek için Kuveyt Türk’ün uzmanlığından faydalanabilirsiniz. Kuveyt Türk sigorta ve emeklilik hizmetleri ile en kapsamlı poliçeyi oluşturabilirsiniz.