Yurt Dışı Bankamız Kredileri

Bahreyn Murabaha Kredisi

Bahreyn Murabaha Kredisi Kuveyt Türk, Bahreyn Şubesi kanalıyla sağladığı kaynak ile, müşterilerinin her türlü sabit kıymet alımları ve işletme sermayesi ihtiyacına yönelik düşük maliyetli finansman (murabaha) imkanı sunmaktadır. Bahreyn Murabaha Kredisi’nin, düşük maliyet avantajının yanı sıra; vergisiz borçlanma, vade ve ödeme esnekliği ve döviz kredilerinin aksine ihracat taahhüdü gerektirmemesi gibi avantajları da bulunmaktadır.

SEP Kredileri

Saudi Export Program (SEP) (Suudi İhracat Programı) Suudi Arabistan Kralı'nın emri ile Suudi Arabistan’ın petrol dışındaki mallarının ihracatını arttırmak için kurulmuş olan bir program olup, bu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlayan bir kuruluştur. SEP programı, Saudi Fund for Development (SFD) içerisinde yer alan bir program olup Suudi mal ve hizmetlerini ithal eden firmaları, ticari bankaları, mal üreticilerini fayda elde etmeleri için programdan istifadeye davet etmektedir. Kuveyt Türk, bu çerçevede Suudi Arabistan’dan ithalat yapan müşterilerine düşük maliyetli finansman (murabaha) sağlayabilmektedir.

ITFC Kredileri

İslâm Kalkınma Bankası’nın iştiraki olan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) aracılığıyla KOBİ müşterilerine mal alımlarının finansmanında kullandırılması kaydıyla murabaha finansmanı kredisi tahsis edilmiştir. Kuveyt Türk, bu çerçevede müşterilerimizin ham madde, ara madde, işlenmiş ürün ve yatırım malı ithalatlarının finanse edilmesi amacıyla ITFC Kredisi kullandıracak olup, ITFC’ye karşı garantör sıfatı ile kredinin geri ödenmesinden sorumlu olmaktadır.