Yönetim Kurulu

Hamad Abdulmohsen ALMARZOUQ

Yönetim Kurulu Başkanı

Click

Hamad Abdulmohsen ALMARZOUQ

Yönetim Kurulu Başkanı

1962 Kuveyt doğumlu Hamad Abdulmohsen ALMARZOUQ, 1985 yılında Claremont Graduate School’dan mezun olduktan sonra University of Southern California’dan MBA derecesi almıştır. 1990 yılına kadar Kuwait Investment Corporation’da, 1990-1998 yılları arasında Kuveyt Merkez Bankası’nda, 1998-2014 yılları arasında Ahli United Bank Bahreyn’de üst düzey yönetici olarak görev alan Hamad Abdulmohsen ALMARZOUQ, 2014 yılında Bankamıza Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir. Hamad Abdulmohsen ALMARZOUQ aynı zamanda Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi, İcra Komitesi ve Kredi Komitesi’nde yer almaktadır.

Click

Dr. Adnan ERTEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Vekil)

Click

Dr. Adnan ERTEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Vekil)

1965 Erzincan doğumlu Adnan Ertem, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Siyaset Bilimi alanında 1990 yılında yüksek lisans, 1998 yılında ise Sosyal Yapı ve Sosyal Değişim konulu teziyle doktora derecesi aldı. İş hayatına 1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Ertem, aynı kurumda değişik görevlerde bulunduktan sonra 2002 yılında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Aynı yıl Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de atanan Ertem, bu görevin yanında Banka’nın İç Sistemler Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerini de yürütmektedir. 2007-2010 yılları arasında T.C. Başbakanlık’ta Müsteşar Yardımcısı olarak çalışan Ertem, 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Click

Mohamad AL MIDANI

Yönetim Kurulu Üyesi

Click

Mohamad AL MIDANI

Yönetim Kurulu Üyesi

1965 Lübnan doğumlu Mohamad AL MIDANI 1988 yılında Beyrut Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, Kanada’da Concordia Üniversitesi’nde Muhasebe alanında yüksek lisans yapmıştır. 1988 yılında Solinor S.A.R.L. Lübnan’da iş hayatına atılan Mohamad AL MIDANI 1997-1998 yılları arasında Moore Stephens Hyde Hughton Kanada’da, 1998-2000 yılları arasında Ernst & Young Suudi Arabistan’da Kıdemli Denetçi olarak çalışmıştır. 2000-2001 yılları arasında Shareek Co.(Dallah Group)’ta Finans Yöneticisi olarak kariyerine devam eden AL MIDANI 2001-2010 arasında İslam Kalkınma Bankası Baş İç Denetçi olarak görev yapmıştır. 2010 yılından bu yana İslam Kalkınma Bankası Öz Sermaye Yatırımları Bölümü’nde Yönetici olarak görevine devam eden AL MIDANI Mayıs 2015’ten itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Denetim Komitesi üyesi, İç Sistemler Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev almaktadır.

Click

Khaled N. AL FOUZAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Click

Khaled N. AL FOUZAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1954 Kuveyt doğumlu Khaled N. Al Fouzan, 1978 yılında Kuveyt Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kuveyt Ticari Bankası'nda iş hayatına atılan Al Fouzan sonrasında Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluşu'nda altı yıl süreyle İştirakler Yönetmeni olarak görev almıştır. 1984 yılında Bankacılık Departmanı'na Müdür olarak atanan Al Fouzan, 2004 yılından itibaren ise Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluşu'ndaki kariyerine Finans&Yönetim Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiştir. Körfez Gümrük A.Ş, Kuveyt Sınai Bankası ve Al Manar Finansal Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak hizmet vermiştir. Al Fouzan, Ağustos 2006 tarihinden itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve İç Sistemler Komitesi üyesi olarak görev almaktadır.

Click

Nadir ALPASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Click

Nadir ALPASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1966 Kırşehir doğumlu Nadir Alpaslan, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda iş hayatına başlayan Alpaslan, dört yıl süreyle Turizm Bakanlığı’nda Bakan Müşaviri ve İdari Mali İşler Başkanı olarak görev yaptı. Profesyonel iş yaşamına 2003 ve 2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı ve Bakan Müşaviri olarak devam eden Alpaslan, 2007 yılından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Alpaslan, 15.04.2011 tarihinden itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Click

Fawaz KH E ALSALEH

Yönetim Kurulu Üyesi

Click

Fawaz KH E ALSALEH

Yönetim Kurulu Üyesi

1963 Kuveyt doğumlu Fawaz Al Saleh, eğitimini ABD’de sürdürerek, Macalester College’in İşletme-İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Fon Yönetimi Departmanı üyesi olarak Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda göreve başladı. 1999 yılında, önce Genel Müdür Yardımcılığı, sonrasında ise Genel Müdür Baş Yardımcılığı’na atandı ve 2006 yılına kadar görev yaptı. 2006 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Al Saleh, Turkapital Holding B.S.C.C.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Click

Ahmad S.AL KHARJI

Yönetim Kurulu Üyesi

Click

Ahmad S.AL KHARJI

Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında yılında Kuveyt’te doğan ALKHARJI, 1994 yılında Kuveyt Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü’nde lisans, 1998 yılında San Diego Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Kuwait Finance House’ta 2003-2006 arasında Kıdemli Yatırım Bölümü Müdürü olarak görev alan ALKHARJI 2006-2008 yılları arasında Bankamızda Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanı olarak çalışmış, 2008-2013 yılları arasında LMH’de Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2014 Mart’ından itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ALKHARJI 2014 Ekim’den itibaren Denetim Komitesi, Kredi Komitesi ve Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi üyesi olarak görev almaktadır.

Click

Mazin SAS Al-Nahedh

Yönetim Kurulu Üyesi

Click

Mazin SAS Al-Nahedh

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 Kuveyt doğumlu Mazin SAS Al-Nahedh, 1992 yılında California State Üniversitesi Finans Bölümünden mezun olmuştur. Al-Nahedh, profesyonel hayatına 1993 yılında National Bank of Kuwait (NBK) Kurumsal Bankacılık Departmanı’nda başlamıştır. 1993-2001 yılları arasında NBK Hazine Departmanında çeşitli görevlerde bulunan Al-Nahedh 2001 yılında Hazine Departmanı Müdürü, 2007 yılında Genel Müdür Yardımcısı, 2008-2011 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Grup Genel Müdürü, 2011-2014 yılları arasında Bireysel Bankacılık Grup Genel Müdürü görevlerini yerine getirmiş, 2010 –2014 yılları arasında NBK İcra Komitesi’nde yer almıştır. 2014 yılı Ekim ayında Kuwait Finance House’a katılan Al-Nahedh Kuwait Finance House Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2015 yılı Eylül ayında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de atanan Al-Nahedh, aynı zamanda Banka’nın Kredi Komistesi, İcra Komitesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi’nde üye olarak görev yapmaktadır.

Click

Ufuk UYAN

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Click

Ufuk UYAN

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

1958 Eskişehir doğumlu Ufuk Uyan, 1981’de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1983’te aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. İş hayatına 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Araştırma Asistanı olarak başlayan Uyan, 1982’de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Özel Araştırmalar Müdürlüğü’nde Araştırmacı Ekonomist olarak görev yaptı. 1985’te Albaraka Türk’te Proje Müdür Yardımcısı olan Uyan, 1989’da Kuveyt Türk’te Proje ve Yatırımlar Müdürü olarak kariyerine devam etti. 1993 yılında Genel Müdür Yardımcılığı’na yükselen Uyan, ardından Genel Müdür Başyardımcılığı’na atandı. 1999 yılında Genel Müdür olarak atanan Ufuk Uyan, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi, Ücretlendirme Komitesi, Kredi Komitesi ve Aktif Pasif Komitesi üyesi olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Click

YÖNETİM KURULU İLETİŞİM BİLGİLERİ

YÖNETİM KURULU İLETİŞİM BİLGİLERİ

YÖNETİM KURULU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Click

Adres:

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Sekreteri

Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 354 11 11 / 1208

Faks:0 212 354 11 00

E-mail: yavuz.kaplan@kuveytturk.com.tr

Click

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Abdurrahman DELİPOYRAZ

Genel Müdür Yardımcısı, KOBİ Bankacılığı

Click

Abdurrahman DELİPOYRAZ

Genel Müdür Yardımcısı, KOBİ Bankacılığı

 

Click

Dr. R. Ahmet ALBAYRAK

Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Uluslararası Bankacılık

Click

Dr. R. Ahmet ALBAYRAK

Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Uluslararası Bankacılık

1966 İstanbul doğumlu olan Ahmet Albayrak, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında North Carolina State University’de (ABD) Organizasyonel Liderlik ve İşletme üzerine Yüksek Lisans derecesini aldı. 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Teknoloji Yönetimi üzerine yaptığı çalışmalarla Doktor unvanı aldı. Bankacılık kariyerine 1988 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’de Uzman olarak başlayan Albayrak, 1994 yılında Kuveyt Türk bünyesine katılarak 1996 yılına kadar Mali Tahlil ve Pazarlama birimlerinde görev yaptı. 1996-2001 yılları arasında özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Albayrak, 2002 yılında Şubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekili unvanıyla tekrar Kuveyt Türk bünyesine katıldı. 2005 yılında Operasyon, Teknoloji ve İdari Hizmetler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. İnsan Kaynakları, Eğitim ve Geliştirme, Kalite ve Strateji İzleme Departmanları da 2008 yılındaki yeni yapılanmayla birlikte Bankacılık Servis Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak’a bağlı olarak çalışmıştır. Albayrak, Ekim 2012 itibarıyla, Kurumsal ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Click

Ahmet KARACA

Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler

Click

Ahmet KARACA

Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler

1970 Konya doğumlu Ahmet Karaca, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı görevine başladı, 1995 yılında Bankalar Yeminli Murakıplığı’na atandı. 2000 yılından itibaren ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda aynı unvanla görevini devam ettirdi, 2002-2003 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yaklaşık bir yıl süren görevinin ardından 2004 yılında Bankalar Yeminli Başmurakıplığı’na atandı. 2004-2006 yılları arasında ABD, State University of New York at Albany’den Ekonomi Yüksek Lisans derecesini alan Karaca’nın Uluslararası Bankacılık ve Sermaye Piyasaları konusunda yüksek lisans tez çalışması bulunmaktadır. Temmuz 2006’da Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye Mali Kontrol’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Ahmet Karaca, aynı unvanla görevine devam etmektedir.

Click

A. Süleyman KARAKAYA

Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Bankacılık

Click

A. Süleyman KARAKAYA

Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Bankacılık

1953 yılında İstanbul doğumlu A. Süleyman Karakaya, 1979 yılındaİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine Garanti Bankası’nda Müfettiş olarak başlayan Karakaya, 1981- 2003 yılları arasında aynı bankanın Denetim Kurulu, Risk Yönetim Departmanı ve Krediler Departman’ında görev aldı. Ahmet Süleyman Karakaya, 2003’ten itibaren Kuveyt Türk’te Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet vermiştir. Kuveyt Türk bünyesinde gerçekleşen yeniden yapılanma kapsamında Eylül 2012’de Kurumsal Bankacılık sektörünün Kurumsal ve Uluslararası Bankacılık çatısı altına alınması ardından Karakaya, Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Click

Aslan DEMİR

Genel Müdür Yardımcısı, Strateji

Click

Aslan DEMİR

Genel Müdür Yardımcısı, Strateji

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Demir, Sheffield Üniversitesi Executive MBA programına devam etmektedir. Bankacılık kariyerine 1995 yılında Kuveyt Türk Hazine Müdürlüğü’nde Yetkili olarak başlayan Demir, 6 yıl süre ile Hazine Müdürlüğü’nde görev almış, 2001-2004 tarihleri arasında ise Proje Yönetimi ve Kalite Müdürlüğü’nde kariyerine devam etmiştir. 2005 yılında Proje Yönetimi ve Kalite Müdürü olarak atanan Demir, 2007 yılındaki yeni yapılanma ile birlikte Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. Ekim 2012 itibarıyla Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Click

Bilal SAYIN

Genel Müdür Yardımcısı, Krediler

Click

Bilal SAYIN

Genel Müdür Yardımcısı, Krediler

1966 Sakarya doğumlu Bilal Sayın, 1990 yılında ODTÜ Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1990 yılında Albaraka Türk’te başlayan Bilal Sayın, 1995 yılında Kuveyt Türk bünyesinde Proje ve Yatırım Müdürlüğü’nde kariyerine devam etti. 1999 yılında Kurumsal ve Ticari Krediler Departman Müdürlüğü’ne atanan Bilal Sayın, 2003 yılından bu yana Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Click

Hüseyin Cevdet YILMAZ

Genel Müdür Yardımcısı, Risk Kontrol ve Uyum Başkanı

Click

Hüseyin Cevdet YILMAZ

Genel Müdür Yardımcısı, Risk Kontrol ve Uyum Başkanı

1966 İstanbul doğumlu Hüseyin Cevdet Yılmaz, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Esbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılık hayatına başladı. Bu kurumda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra, Eylül 2000’de Kuveyt Türk’te Teftiş Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. 2003 yılında Denetim ve Risk Grubu Başkanı olarak atandı. Hüseyin Cevdet Yılmaz, 2012 yılından itibaren Risk, Kontrol ve Uyum Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Click

İrfan YILMAZ

Genel Müdür Yardımcısı, Bankacılık Servis Grubu

Click

İrfan YILMAZ

Genel Müdür Yardımcısı, Bankacılık Servis Grubu

1970 Hakkâri doğumlu İrfan Yılmaz, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1990 yılında Kuveyt Türk’te Mali İşler Müdürlüğü’nde başlayan Yılmaz, 1996 yılında Teftiş Kurulu’na atandı ve 1998- 2000 yılları arasında ise Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2000 yılında Bireysel Bankacılık Müdürü olarak atanan İrfan Yılmaz, beş yıl Bireysel Bankacılık Departmanı’nda görev aldıktan sonra 2005 yılında Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ekim 2012 itibarıyla Bankacılık Servi Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Click

Mehmet ORAL

Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel Bankacılık

Click

Mehmet ORAL

Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel Bankacılık

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Mehmet Oral, Kuveyt Türk ailesindeki kariyerine 1992 yılında Merkez Şubesinde Yetkili olarak başlamıştır. Merkez Şubesindeki 8 yıllık deneyiminin ardından 2000 yılında İMES Şube Müdürlüğü’ne atanan Oral, 2001-2004 yılları arasında Bursa Şube Müdürlüğü, 2004-2005 yılları arasında ise Merter Şube Müdürlüğü’nde görev almıştır. Bölge Müdürlüğü yapısına geçilmesi ile birlikte 2005’te İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğü’ne Bölge Müdürü olarak atanmıştır. 4 yıl süre ile Bölge Müdürü olarak görev yapan Oral, 2009 yılından bu yana İK, Eğitim ve Kalite Grup Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. Ekim 2012 itibarıyla, Bireysel ve İşletme Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Click

Nurettin KOLAÇ

Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk ve Risk Takip

Click

Nurettin KOLAÇ

Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk ve Risk Takip

1966’da Elazığ’da doğan Nurettin Kolaç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bankacılık, finansal kiralama ve sigortacılık sektörlerinde avukatlık ve hukuk müşavirliği yaptı. 2004 yılından 2010 yılı Nisan ayına kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Daire Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı (Hukuk) görevlerinde bulundu. Yirmi yedi yıllık hukuk ve bankacılık tecrübesine sahip olan Kolaç, Nisan 2010 yılından bu yana Kuveyt Türk bünyesinde Hukuk ve Risk Takipten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Click

DENETİM

Dr.Adnan ERTEM

Denetim Komitesi

Click

Dr.Adnan ERTEM

Denetim Komitesi

1965 Erzincan doğumlu Adnan Ertem, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Siyaset Bilimi alanında 1990 yılında yüksek lisans, 1998 yılında ise Sosyal Yapı ve Sosyal Değişim konulu teziyle doktora derecesi aldı. İş hayatına 1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Ertem, aynı kurumda değişik görevlerde bulunduktan sonra 2002 yılında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Aynı yıl Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de atanan Ertem, bu görevin yanında Banka’nın İç Sistemler Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerini de yürütmektedir. 2007-2010 yılları arasında T.C. Başbakanlık’ta Müsteşar Yardımcısı olarak çalışan Ertem, 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Click

Ahmad S. AL KHARJI

Denetim Komitesi

Click

Ahmad S. AL KHARJI

Denetim Komitesi

1972 yılında yılında Kuveyt’te doğan ALKHARJI, 1994 yılında Kuveyt Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü’nde lisans, 1998 yılında San Diego Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Kuwait Finance House’ta 2003-2006 arasında Kıdemli Yatırım Bölümü Müdürü olarak görev alan ALKHARJI 2006-2008 yılları arasında Bankamızda Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanı olarak çalışmış, 2008-2013 yılları arasında LMH’de Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2014 Mart’ından itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ALKHARJI 2014 Ekim’den itibaren Denetim Komitesi, Kredi Komitesi ve Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi üyesi olarak görev almaktadır.

Click

Mohamad AL MIDANI

Denetim Komitesi

Click

Mohamad AL MIDANI

Denetim Komitesi

1965 Lübnan doğumlu Mohamad AL MIDANI 1988 yılında Beyrut Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, Kanada’da Concordia Üniversitesi’nde Muhasebe alanında yüksek lisans yapmıştır. 1988 yılında Solinor S.A.R.L. Lübnan’da iş hayatına atılan Mohamad AL MIDANI 1997-1998 yılları arasında Moore Stephens Hyde Hughton Kanada’da, 1998-2000 yılları arasında Ernst & Young Suudi Arabistan’da Kıdemli Denetçi olarak çalışmıştır. 2000-2001 yılları arasında Shareek Co.(Dallah Group)’ta Finans Yöneticisi olarak kariyerine devam eden AL MIDANI 2001-2010 arasında İslam Kalkınma Bankası Baş İç Denetçi olarak görev yapmıştır. 2010 yılından bu yana İslam Kalkınma Bankası Öz Sermaye Yatırımları Bölümü’nde Yönetici olarak görevine devam eden AL MIDANI Mayıs 2015’ten itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Denetim Komitesi üyesi, İç Sistemler Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev almaktadır.

Click

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Click

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

 

Click