Varlık Barışı Kampanyası

Varlık Barışı ile yurtdışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyenler hem Kuveyt Türk hizmet kalitesini yaşıyor hem de avantajlardan faydalanıyor !

29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve kamuoyunda Varlık Barışı olarak bilinen kanun kapsamında; Para, Döviz, Altın, Hisse senedi vb. menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesi ve yurt dışında sahip olunan taşınmazların kayda alınarak milli ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu varlıkların bildirilmesi gerekmekte olup, bu varlıklara ilişkin olarak %2 oranında vergi, banka veya aracı kurumlarca vergi dairesine yatırılacaktır. Beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bildirim ve beyanı yapılan yurt dışı varlıklar takip eden ay sonuna kadar Türkiye’deki Banka ve Aracı kurumlar nezdinde açılacak bir hesaba transfer edilecektir.

Gerçek ve tüzel kişiler, 15.04.2013 tarihi itibarıyla yurt dışında sahip oldukları yukarıda sayılan varlıkları 31.10.2013 tarihine kadar rayiç değer üzerinden beyan edebileceklerdir.

Ayrıca ilgili kanun ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi ve kurumların 31.10.2013 tarihine kadar yurt dışında gerçekleşen aşağıda belirtilen kazançları, 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye getirilir ise Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisna tutulacaklardır.

  • Yurt dışında sahip oldukları şirket hisselerinin satışından sağlanan kazançlar,
  • Yurt dışında bulunan şirketlerden elde ettikleri temettü gelirleri,
  • Yurt dışında sahip oldukları şirketlerin tasfiye karları,
  • Yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla elde ettikleri ticari kazançlar (yurt dışı şube karları dahil)

Bankamızın sunduğu avantajlar ;(31 Ekim’e kadar geçerlidir)

  • Swift Ücreti Yok
  • EFT/Havale Ücreti Yok
  • Özel Kur İmkanları