Ücret Yönetimi

Kişiye göre değil işe göre ücret politikası üzerine temelleri üzerine oturtulan ücret yönetim sistemimiz çalışanları motive ederek hedeflerinin üzerinde performans göstermelerini sağlamayı, farklı performans seviyelerindeki çalışanları belirlemeyi ve performansa dayalı olarak ücretlendirmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Ücretlendirme yapısı; Maaş, Nakit Ödenekler, Performans Primi ve diğer yan ödemeleri içeren ‘Toplam Ücret Paketi' olarak ele alınmaktadır.

İşe ilk girişlerde ücretler sektör ortalamalarında verilmekle birlikte sonraki yıllarda maaş artışları yıl sonu performansına göre farklılaşabilmektedir. Çalışan ihtiyaçlarına yönelik ve piyasadaki rekabetçi varlığımızı sürdürmek amacıyla maaşla birlikte birtakım yan menfaatler yer almaktadır.

  • Performans Primi,
  • Kurum katkılı Bireysel Emeklilik Ödemesi (AİLEM),
  • Eş ve çocukları da kapsayan Özel Sağlık Sigortası,
  • Yabancı dil tazminatı,
  • Evlilik, doğum, ölüm vb. hallerinde sosyal yardımlar,
  • Servis veya Ulaşım Yardımı,
  • Giyim Yardımı,
  • Anlaşmalı üniversitelerde eş zamanlı olarak Kuveyt Türk çalışanlarına özel indirimlerle yüksek lisans yapma