Teminat Mektupları

Resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, belirli bir edimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceğini taahhüt eden, yerine getirilmez ise söz konusu taahhüt bedelinin banka tarafından ödeneceğini garanti altına alan belgedir. TL ya da yabancı para olarak düzenlenmesini talep edebileceğiniz teminat mektupları, iş yaptığınız resmi kurum ve kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki güvenilirliğinizi artırarak, iş hacminizin ve karlılığınızın da artmasını sağlar.

Teminat Mektupları
  • Türk Lirası ya da yabancı para üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.
  • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel metinli olabilir.
  • Konusu mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme veya vergi dairesi işlemleri ile ilgili olabilir.
Teminat Mektubu'nun Avantajları
  • Güven Sağlar
    Teminat mektubuyla Bankamız, kendi güvenilirliğini müşterimizin kullanımına sunmaktadır.
  • Maliyet Avantajı
    Müşterilerimiz, sermaye kullanmadan iş yapma ve maliyet avantajına sahip olur.