Sıkça Sorulan Sorular

 

Faizsiz bireysel emeklilik sistemine nasıl katılabiliriz?

Faizsiz bireysel emeklilik sistemine üye olmak için gereken şartlar nelerdir? Bunun için hangi kurumları tercih edebiliriz? Üyelik için nasıl bir süreç işler? Ödeme planı nasıl belirlenir? Ödemeler ne zaman başlar?

Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir. Sisteme katılım için emeklilik şirketlerinden birisi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterlidir. Emeklilik sözleşmesine sahip olmak isteyen kişi “teklif formu” nu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. Katılımcı BES Teklif formunu imzalaması veya teklifi onaylamasını takip eden 60 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma halinde, hiçbir kesinti yapılamaz ve varsa fon getirileri de eklenerek katılımcıya iade edilir. Katılımcılar, şirket tarafından tercih ettiği plan için belirlenen asgari katkı payının altında olmamak kaydıyla mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini de göz önüne alarak katkı payı tutarını belirler.

Faizsiz bireysel emeklilik sisteminde ödeme planı nasıl belirleniyor?

Bireysel emeklilik sisteminde ödeme plan nedir? Nasıl yapılır? Üye sisteme girişte hangi ücretleri öder? Aylık ödemeler neye göre belirlenir? Ara ödeme var mı? Üye istediğinde ödemelerini durdurabilir mi?

Katılımcılar mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini de göz önüne alarak katkı payı tutarını belirler. Ödemeler aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak 4 farklı periyodda ödenebilir. Ödemeler kredi kartı ve banka hesabı aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Aylık düzenli katkı payı ödemeleri dışında yapılan ödemeler ara ödeme olarak geçmektedir. Katılımcı Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Faizsiz bireysel emeklilik sisteminde emekliliğe nasıl hak kazanılır? Faizsiz bireysel     emeklilik sisteminde emekli olduktan sonra ödemeler nasıl yapılır?

Üye emekli olabilmek için ne kadar prim ödemek zorundadır? Ne kadar süre sonunda emekliliğe hak kazanır? Yaş veya ödeme miktarı sınırı var mıdır?

Faizsiz bireysel emeklilik sistemine dahil olan kişinin alacağı aylık ücret ya da toplu paranın tutarı nasıl belirlenir? Kişi emekliliğe hak kazandıktan sonra parasını aylık olarak isterse ne kadar süre boyunca maaş alabilir? Herhangi bir durumda emeklilik ücreti devredilebilir, ölüm gibi durumlarda eşe aktarılır mı?

 

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını tamamlaması gerekir. Katılımcı isterse, emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilir. Emeklilik için ödeme miktarı olarak herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır sadece süre ve yaş sınırı bulunmaktadır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler, Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilirler, Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü yıllık gelir sigortasına aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilirler. Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan vefat etmesi halinde, birikimleri sözleşmede belirttiği lehdara/lehdarlara, lehdar tanımlanmamışsa kanuni mirasçılarına ödenir.

Faizsiz bireysel emeklilik sisteminde devletin katkısı nedir?

Devlet, üyenin ödediği primin yüzde 25’i oranında katkı mı sağlıyor? Aylık 100 lira aidat ödüyorsak 25 lira da devlet bizim adımıza mı ödüyor? Bireysel emeklilik sisteminin vergi avantajları nelerdir?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25´ine karşılık gelen tutarın devlet katkısı olarak vergi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın katılımcıların ilgili hesaplarına ödeneceği devlet katkısı sistemine geçiş yapılacaktır. Mesela katılımcı aylık 100 TL ödediğinde devlet de katılımcı adına 25 TL katkıda bulunacaktır.

Faizsiz bireysel emeklilik sistemi ev hanımları için uygun bir yatırım aracı mı?

Bireysel emeklilik sistemi ev hanımları için neden uygun bir yatırım aracı? Bütçeye uygun prim ödemeleriyle ev hanımları da emekli olabilir mi? Parasını helal yatırıma çevirmeye amaçlayan ev hanımları faizsiz bireysel emeklilik sisteminden yararlanmalı mı?

Bireysel emeklilik sisteminde amaç emeklilik döneminde refah seviyesine artırmak olduğu için, para kazanılan dönemde yapılan tasarrufların faydası emeklilik döneminde görülmektedir. Ev hanımları da bu sistem sayesinde azar azar da olsa birikim yaparak uzun vadeli bir yatırım yapma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Aylık yatırılabilecek katkı payı minimum, brüt asgari ücretin %5'dir.

Faizsiz bireysel emeklilik sisteminin ev hanımları için avantajları nelerdir? Faizsiz        bireysel emeklilik sisteminde devletin ev hanımlarına katkısı nedir?

Faizsiz bireysel emeklilik sisteminde yatırımlar güvence altında mıdır? Para kaybetme riski var mı? Ev hanımları yatırımları için devletten yüzde 25 oranında destek mi alıyor? Devlet desteği sistemi nasıl işliyor? Devlet desteği sayesinde, faizsiz bireysel emeklilik sistemi altın ya da döviz yatırımlarından daha kazançlı hale geliyor mu?

Bireysel emeklilik sisteminde Fon portföyündeki varlıklar Takasbank nezdinde ve şirket varlıklardan ayrı şekilde saklanır. Katılımcıların sahip oldukları pay adedi Takasbank nezdinde katılımcı bazında ve katılımcıların erişebileceği şekilde izlenir. Sistemin şeffaflığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emeklilik şirketlerinin denetimi için detaylı denetim ve gözetim mekanizmaları kurulmuştur. Sistem, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların denetim, gözetim ve kontrolü altındadır. Fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Sistemde katılımcılara herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir.

01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni uygulamada vergi mükellefi olmayan ev hanımlarıda %25 oranında devlet katkı payından faydalanabilecek. katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaplanacak, Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten ilgili hesaba ödenecek. Yeni uygulamada devlet katkı payı ile Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılar için çok daha avantajlı hale gelmektedir.