Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda iş verene terettüp edecek hukuki sorumluluklara, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziya talepleri neticesinde hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatlara veya oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara ve benzeri sorumluluklarınıza karşı koruma sağlar.

NEOVA Sigorta ayrıcalığı ile isteğe bağlı olarak sunulan zengin teminat yapısını, alternatif ürün paketlerini ve diğer açıklamaları içeren ürünle ilgili detaylı bilgilere www.neova.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.