Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Katılım Bankaları Nasıl Çalışır?

Cevap: Katılım Bankaları, mali sektörde faaliyet gösteren, reel ekonomiyi finanse eden ve bankacılık hizmetleri sunan kuruluşlardır. Katılım Bankaları tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde projelerde değerlendirerek (tüketicilere ve işletmelere fon kullandırım), oluşan kar veya zararı yine tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.

Faizsiz Bankacılık prensipleri gereği toplanan fonlarda tasarruf sahiplerine sabit bir getiri taahhüt edilmemektedir.

Soru: Katılım Bankalarının fon kullandırım yöntemleri nelerdir?

Cevap: Fon kullandırım yöntemleri; tüketici finansmanı, işletme finansmanı, finansal kiralama, kar-zarar ortaklığıdır. Katılım bankaları konvensiyonel bankalardan farklı olarak nakit kredi vermeyip, malı peşin alarak, vadeli satarlar.

Soru: Katılım Bankalarının fon kullandırım işlemlerinde klasik bankacılıktan işleyiş farkı nedir?

Cevap: Katılım Bankalarındaki finansman yöntemleri malı peşin alıp, vadeli olarak müşteriye satmaya dayanır. Bu nedenle reel ekonomik faaliyetlerin; mal alış-satışının finanse edilmesi söz konusudur.

Mal satımında katılım bankalarının alacağı kar başta tespit edilir ve borçalanan kişinin hangi tarihte ne kadar taksit ödeyeceği en başta belirlenir. Uygulanan kar oranlarında vade sonuna kadar bir değişiklik yapılmaz ve klasik bankalardaki gibi alacaklar vadesinden önce geri istenmez.

Soru: Katılım Bankaları fon kullandırım işlemlerinde uygulayacakları kar oranını nasıl belirlerler?

Projelerde uygulanacak kar oranları belirlenirken; katılım bankalarının elindeki fonun maliyeti, yapılan işin ya da malın piyasadaki kar marjı, enflasyon oranı, alternatif finansman yöntemlerinin maliyeti, ekonomideki beklentiler dikkate alınır. Katılım bankaları da reel ekonominin oyuncularından biri olarak, piyasada arz ve talebe göre oluşan oranların çok altında veya çok üstünde kar oranı tespit edemezler.