BES Otomatik Katılım Sıkça Sorulan Sorular

1- Otomatik Katılım’a kimler dâhil olabilecek?

T.C. vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamında olup, kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2017 tarihinde 45 yaşını doldurmamış çalışanlar otomatik katılım kapsamında yer alacak.

2- Hangi çalışanlar Otomatik Katılım Sistemi’ne dâhil olacak?

Sosyal Sigortalar Kurumu’na (4/a) bağlı çalışanlar ile T.C. Emekli Sandığı’na bağlı devlet memurları (4/c) otomatik katılım kapsamında yer alacak.

3- Bağkur’lu çalışanlar Otomatik Katılım’a dâhil olabilecek mi ?

Bağkur sigortalıları (4/b) otomatik katılım kapsamında yer almayacaktır.

4- Çalışanlar Otomatik Katılım Sistemi’nde ne kadar katkı payı ödeyecekler?

Prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenecek. Örneğin aylık 1.777,5 TL ücret alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 53,5 TL olacak. Daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşabilmek için çalışan, daha yüksek bir tutarda katkı payı ödemeyi de talep edebilecek.

5- Ödenebilecek katkı payına ilişkin bir üst sınır olacak mı?

Evet. Hali hazırda prime esas kazancın üst sınırı 2017 yılı için 13.331,40 TL dir. Ödenecek katkı payının prime esas kazancın %3’ü olacağı dikkate alındığında, katkı payının 53,5 TL ile 400 TL arasında değişebileceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun bu oranı değiştirme veya katkı payına maktu limit getirme yetkisine sahip olacağı kanun değişikliğinde belirtilmiştir.

6- Otomatik katılımda da %25 Devlet Katkısı avantajı katılımcılar için olacak mı?

Evet. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki %25 Devlet Katkısı avantajı çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına aynı şekilde yansıyacaktır.

7- Otomatik Katılım’ın başka ne gibi avantajları olacak?

Devlet Katkısı avantajının yanı sıra çalışanlara, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ek Devlet Katkısı sağlanacak. 2 aylık cayma süresi sonunda cayma hakkını kullanmayan çalışanlara sağlanacak bu avantaj kanunda belirtilen Devlet Katkısı hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olacak.

Ayrıca emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıl boyunca, yıllık gelir sigortası kapsamında düzenli gelir olarak almayı tercih eden çalışana birikiminin %5’i karşılığında ayrıca bir ek Devlet Katkısı ödemesi daha yapılacaktır. Bu ek ödemeler mevcut sisteme göre ayrı bir avantaj sunacaktır.

8- Otomatik katılım sistemine devam etmek istemeyenler ne yapacak?

Çalışanlar, emeklilik planına dâhil olduklarının kendilerine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilirler.

9- Katkı payı ödemelerine ara verilebilir mi?

Evet. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek hallerde katkı payı ödemeye ara verilmesini talep edebilir.

10- Cayma hakkım dolduktan sonra ayrılma hakkım olacak mı? Ayrılmaya ilişkin bir kısıtlama ya da ek koşul söz konusu mudur?

Ayrılma koşullarının mevcut sistemdeki gibi belirlenmesi beklenmekte olup sistemden çıkış durumunda, sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden, sistemde geçirilen süreye bağlı olarak değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Bu konuda yakın zamanda çıkacak düzenlemeler belirleyici olacaktır.

11- Emeklilik şirketleri tarafından Otomatik Katılım’da giriş aidatı ya da yönetim gider kesintisi alınacak mı?

Hayır. Fon işletim gider kesintisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

12- Çalışanın şirketinde oluşabilecek haciz ve iflas durumlarında çalışan katkı payları korunacak mı?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde, imtiyazlı bir alacak olarak nitelendirilecek. İşverenler ilgili yükümlülükler bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek ve yükümlülüklere uymayan işverenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

13- Çalışanlar Otomatik Katılım için emeklilik şirketlerine bizzat mı başvuracak?

Hayır. İşverenler emeklilik şirketlerine başvurarak çalışanlarının emeklilik planına dâhil olmalarını sağlayacaktır. Sisteme katılımın daha basit bir şekilde olması beklenmektedir.

14- İşyerlerinin hangi tarihe kadar Otomatik Katılım’a dâhil olmaları gerekiyor?

Uygulama kapsamına girecek işyerleri ile çalışanların ücretlerini dikkate alarak uygulama başlangıç tarihleri Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca belirlenerek, duyurulacaktır.

15- İşveren katkı payı ödeyecek mi?

Hayır. Otomatik katılım uygulaması kapsamında yalnızca çalışanlar katkı payı ödeyeceklerdir.

16- Bireysel Emeklilik Sistemi’nde hesabı olan çalışanların da yeni hesap açması gerekecek mi?

Hali hazırda bireysel emeklilik hesabı bulunan çalışanlar için otomatik katılım kapsamında yeni bir bireysel emeklilik hesabı açılması beklenmektedir. Ancak bu hususa ilişkin detaylar daha sonra duyurulacaktır.

17- Çalışanın işyeri değişikliği durumunda otomatik katılım kapsamında emeklilik şirketinde açılan hesabı ne olacak?

Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik süresine aktarılır. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılabilecektir.