Sigortalama Fonu

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca:

1. Katılım Bankalarında gerçek kişiler adına Türk parası veya Döviz üzerinden açılan özel cari hesaplarda ve katılma hesaplarında toplanan fonlar sigortaya tabidir. Bir kişiye ait hesapların ana para ve kâr paylarının toplamının 100.000 TL' sine kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

2. Katılım Bankalarının kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil yurt dışındaki şubelerinde ve iştiraklerinde açılan hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamı dışındadır.

3. Faaliyet izninin kaldırılması halinde, katılma hesaplarına ilişkin ödemelerde iznin kaldırıldığı tarih esas alınmak suretiyle, çıkarılacak tasfiye bilançosu üzerinden hesaplanacak birim hesap değeri esas alınır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındaki ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılır. Döviz üzerinden açılmış hesapların Türk Lirasına dönüştürülmesinde Katılım Bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları uygulanır.

4. Bir Katılım Bankasında ortak özel hesap ve/veya katılma hesabı bulunan kişilerin payları belli ise sigorta tutarı dahilinde bu paylara göre, belli değilse eşit şekilde ve her kişi için sigorta tutarını aşmamak kaydıyla ödeme yapılır.